Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 22 mei 2019

Raadszaal
20.00 - 22.00 uur

TijdOnderwerp
1.

1. Opening en vaststelling agenda

a.

a. Motie vreemd aan de orde van de dag - Slinger aan Collectieve Opwekking

Bijgevoegde documenten

2.

2. Vragenhalfuur

Bijgevoegde documenten

a.

a. Vragen die tijdens de vergadering mondeling zullen worden beantwoord

Bijgevoegde documenten

3.

3. Meningsvormend

a.

a. Zienswijze jaarstukken 2018 en programmabegroting 2020 VR GV (1358828) #

b.

b. Aanbevelingen onderzoek Rekenkamercommissie 'Sturing grote projecten' (1369623)

c.

c. Stedenbouwkundige opzet Bredius (1221664)

4.

4. Schorsing

Bepalen of over onderstaande voorstellen zonder # vanavond besloten kan worden.

5.

5. Besluitvormend

a.

a. Vaststellen Zienswijze jaarstukken 2018 en programmabegroting 2020 VR GV (1358828) #

b.

b. Aanbevelingen onderzoek Rekenkamercommissie 'Sturing grote projecten' (1369623)

c.

c. Vaststellen Stedenbouwkundige opzet Bredius (1221664)

d.

d. Vaststellen Financiële Verordening gemeente Gooise Meren (1310098)

6.

6. Hamerstukken

a.

a. Innemen gelimiteerde achtervangpositie Woningstichting Naarden (geen zienswijze indienen) (1363724)

b.

b. Vaststellen Plan van Scholen 2020-2022 (1385146) #

7.

7. Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

a.

a. Besluitenlijst 17 april 2019

Bijgevoegde documenten

b.

b. Lijst ingekomen stukken

Ter kennisgeving aannemen

 

 

 

Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen

 

1379043 Tomin Groep concept jaarstukken 2018

1379043 Tomin Groep Bijlage 1 - Jaarstukken 2018

1379043 Tomin Groep Bijlage 2 - Accountantsverslag 2018

1379043 Tomin Groep Bijlage 3 - Informatiebrief voor raadsleden

1398781 Bomenbrief voor Raad en College

1401474 Stichting Vakantie Kinder Feest - Bestemmingsplan Oud Valkeveen

1401221 Consortium Muiderport - Uitbreiding haven Muiden

1401933 Inwoner - Klacht ontbreken zienswijze Albert Grootlaan

1402962 Inwoner - Klacht behandeling zienswijzen Albert Grootlaan

1403514 Inwoner - Klacht proces zienswijzen Albert Grootlaan

1403427 Inwoner - Klacht m.b.t. proces burgerparticipatie Albert Grootlaan

1431714 Stichting De Limiten en Valkeveen - Parkeeroverlast

1374511 Erfgoedvereniging Heemschut - Zorgen toekomst aangezicht Het Spiegel Bussum

1445489 Kindervakantiehuis Valkeveen - Geluidsoverlast ivm nieuw BP Speelpark Oud Valkeveen

1447261 Gedeputeerde Staten NH - Financiele positie 2019

 

 

 

 

8.

8. Sluiting openbare deel van de vergadering

Download alle vergaderdocumenten