Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering Stedenbouwkundig- en Landschapsplan buurtschap Crailo 4 maart 2020

Raadszaal
20:00 - 20:45 uur

TijdOnderwerp
1.

1. Opening en vaststelling agenda

2.

2. Meningsvormend

a.

a. Stedenbouwkundig- en Landschapsplan buurtschap Crailo

b.

b. Moties en Amendementen

3.

3. Schorsing

Bepalen of over onderstaande voorstellen zonder # vanavond besloten kan worden.

4.

4. Besluitvormend

a.

a. Stedenbouwkundig- en Landschapsplan Crailo

b.

b. Moties en amendementen

5.

5. Lijst ingekomen stukken

Ter kennisgeving aannemen

200302 Kopersvereniging Anne Franklaan - Stedenbouwkundig- en Landschapsplan buurtschap Crailo

 

Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen

1766381 Bedrijvenfederatie Gooi & Vechtstreek - Planvorming buurtschap Crailo

1767025 Stichting Behoud Gooise Heide - Zorgen over de plannen voor het gebied Crailo

6.

6. Sluiting openbare vergadering

Download alle vergaderdocumenten