Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 13 februari 2019

Raadszaal
20.00 - 23.00 uur

TijdOnderwerp
1.

1. Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

a.

a. Installatie Mw. Vonk als raadslid GroenLinks

2.

2. Vragenhalfuur

Bijgevoegde documenten

a.

a. Vragen die tijdens de vergadering mondeling zullen worden beantwoord

Bijgevoegde documenten

b.

b. Schriftelijke afhandeling (dus niet ter vergadering)

Bijgevoegde documenten

3.

3. Meningsvormend

a.

a. Zienswijze Concessie openbaar vervoer 2021 (1146787)

In 2021 eindigt de huidige concessie van het openbaar busvervoer in Gooi en Vechtstreek. In juli 2021 start de nieuwe concessie met een maximale looptijd van 10 jaar. De gemeenten zijn in een vroeg stadium door de provincie betrokken om mee te denken over de nieuwe afspraken. De gemeente heeft geen formele bevoegdheid bij het vaststellen van deze afspraken. Om die reden zal de gemeenteraad een zienswijze geven op de huidige eisen en wensen die de provincie Noord-Holland stelt aan de nieuwe vervoerder.

4.

4. Schorsing

Bepalen of over onderstaande voorstellen zonder # vanavond besloten kan worden.

5.

5. Besluitvormend

a.

a. Vaststellen zienswijze Ontwerpbeleidsplan 2019-2022 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (1163530)

b.

b. Vaststellen zienswijze Concessie openbaar vervoer 2021 (1146787) #

c.

c. Vaststellen bestemmingsplan Het Spiegel - Iepenlaan 4a (1047849) #

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

6.

6. Hamerstukken

a.

a. Vaststellen zienswijze begrotingswijzigingen Regio Gooi en Vechtstreek 2019 1 t/m 2 (1128944) #

b.

b. Verdaging besluit op bezwaar over niet opheffen geheimhouding VOK De Krijgsman (1188410)#

c.

c. Vaststellen Stappenplan integriteitsschendingen politieke ambtsdragers Gooise Meren (1196432)

d.

d. Bijdrage in kosten opsporing en ruiming van niet gesprongen explosieven op het KNSF-terrein (deel 6)

7.

7. Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

Ter kennisgeving aannemen

1214721 Agenda IJsselmeergebied 2050

1222090 Let's Talk about Tech - 5G Netwerken

 

 

Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen

1221468 Wob verzoek Gastvrije Meren en Recreatievoorzieningen De Dode Hond

 

 

Besluitenlijst 23 januari 2019

Bijgevoegde documenten

8.

8. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten