Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Zienswijze Ontwerpbeleidsplan 2019-2022 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (1163530) - Gesprek I 30 januari 2019

Van Eedenzaal
20:00 - 21:00 uur

TijdOnderwerp
1.

Zienswijze ontwerpbeleidsplan 2019-2022 VRGV (1163530) - Gesprek I

De belangrijkste ontwikkeling in 2019 en volgende jaren is de verdergaande samenwerking met de veiligheidsregio Flevoland is. Daarbij richten de twee veiligheidsregio’s zich op het behoud van de kwaliteit, vermindering van de kwetsbaarheid en het verminderen van de verwachte kostenstijging. Op de langere termijn wil veiligheidsregio fuseren met de veiligheidsregio Flevoland. Een belangrijk voorstel is om het plan jaarlijks aan te passen in overleg met de veiligheidsregio Flevoland. De raad zal een zienswijze geven op het plan. Uiteindelijk besluit het bestuur van de veiligheidsregio. De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente Gooise Meren in het bestuur van de veiligheidsregio.

Download alle vergaderdocumenten