Gemeente Gooise Meren Bestuur

Raadsvergaderingen meekijken en terugkijken

Kijk live mee met een raadsvergadering of bekijk een voorgaande vergadering.

Agenda Raadsvergadering 27 juni 2018

Gemeentehuis Gooise Meren - Raadszaal
20.00 - 22.00 uur

Tijd Onderwerp Besluitvorming
1.

1. Opening en vaststelling agenda

2.

2. Meningsvormend

a.

a. Jaarstukken 2017 (800754)

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

b.

b. Eerste Voortgangsverslag 2018 (786858)

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

3.

3. Besloten raadsvergadering

4.

4. Sluiting