Vergaderingen

Agenda van 17 april 2024
Download alle vergaderdocumenten van Raadsvergadering 17 april 2024
Overzicht overige vergaderingen
DatumVergaderingAgenda
23 april 2024

Verdiepingsavond Commissie Ruimtelijke kwaliteit

Locatie
Tijd
20:00 - 22:00
Agenda
24 april 2024

Politieke Avond ***komt te vervallen***

Locatie
Tijd
19:30 - 20:30
Agenda volgt
15 mei 2024

Raadsvergadering

Locatie
Tijd
20:00 - 23:00
Agenda volgt

Uitgelicht

Vergaderschema

Een overzicht wanneer de gemeenteraad vergadert

Coalitieakkoord 2022-2026

Het akkoord 'Gooise Meren op koers' dat de coalitiepartijen hebben gesloten over de huidige bestuursperiode

Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit 31 leden. De zetels zijn verdeeld over 8 fracties

Zo vergadert de gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert elke 3 weken. Ter voorbereiding daarop zijn er Politieke Avonden waarin u kunt meepraten

Bestemmingsplannen

De bestemmingsplannen van de gemeente Gooise Meren

Inspraak op plannen en projecten

Hoe inspraak op plannen en projecten van de gemeente werkt

Zo wordt beleid gemaakt

De gemeenteraad en het college van BenW ontwikkelen de plannen voor Gooise Meren

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad bij de uitoefening van hun taken