Gemeente Gooise Meren Bestuur

Vergaderingen

Datum Vergadering
1 maart 2017

Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (Thema-uur I)

Stadskantoor Naarden - Luistergang
20.00 - 21.00
Agenda
1 maart 2017

Ouderen en ouderenbeleid in Gooise Meren (Presentatie I)

Stadskantoor Naarden - Emplacement
20.00 - 21.00
Agenda
1 maart 2017

Integraal veiligheidsplan 2017-2018 (Thema-uur II)

Stadskantoor Naarden - Luistergang
21.00 - 22.00
Agenda
1 maart 2017

Veiligheid en leefbaarheid op en rond overweg Comeniuslaan / Zwarteweg (Presentatie II)

Stadskantoor Naarden - Emplacement
21.00 - 22.00
Agenda
1 maart 2017

Sport- en beweegvisie 2017-2021 (Thema-uur IV)

Stadskantoor Naarden - Luistergang
22.00 - 23.00
Agenda
1 maart 2017

Stand van zaken De Krijgsman (Thema-uur III)

Stadskantoor Naarden - Emplacement
22.00 - 23.00
Agenda

Uitgelicht

Vergaderschema

Een volledig overzicht van politieke avonden in 2016

Samenstelling gemeenteraad

Overzicht van de fracties en leden van de gemeenteraad van Gooise Meren

Zo vergadert het gemeentebestuur

Op de politieke avond vergadert de gemeenteraad en kunnen inwoners, bedrijven en instellingen meepraten over de besluitvorming

Bestemmingsplannen

Overzicht van de bestemmingsplannen zodat u weet of u mag bouwen of verbouwen

Inspraak op plannen en projecten

Als inwoner kunt u meedenken en -beslissen over plannen en projecten van de gemeente

Zo wordt beleid gemaakt

De gemeenteraad en het college van BenW maken de plannen voor Gooise Meren. Hoe de plannen worden bedacht en wie erover beslist

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad en zorgt ervoor dat u in contact komt met de raad