Vergaderingen

Agenda van 11 september 2024
TijdVergaderingVergadering
19:30 - 20:00 uur
19:30 - 20:30 uur
20:00 - 20:30 uur
Vergadercentrum 1e etage, Het Gesprek III Verordening nadeelcompensatie Gooise Meren 2024 (709070)
20:45 - 21:45 uur
Vergadercentrum 1e etage, Het Gesprek V MRA en Doorfietsroutes Gooise Meren (847515)
22:00 - 23:00 uur
Download alle vergaderdocumenten van Politieke avond - De agenda wordt eind augustus definitief vastgesteld 11 september 2024
Overzicht overige vergaderingen
DatumVergaderingAgenda
18 september 2024

Raadsvergadering

Locatie
Tijd
20:00 - 23:00
Agenda volgt

Uitgelicht

Vergaderschema

Een overzicht wanneer de gemeenteraad vergadert

Coalitieakkoord 2022-2026

Het akkoord 'Gooise Meren op koers' dat de coalitiepartijen hebben gesloten over de huidige bestuursperiode

Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit 31 leden. De zetels zijn verdeeld over 8 fracties

Zo vergadert de gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert elke 3 weken. Ter voorbereiding daarop zijn er Politieke Avonden waarin u kunt meepraten

Bestemmingsplannen

De bestemmingsplannen van de gemeente Gooise Meren

Inspraak op plannen en projecten

Hoe inspraak op plannen en projecten van de gemeente werkt

Zo wordt beleid gemaakt

De gemeenteraad en het college van BenW ontwikkelen de plannen voor Gooise Meren

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad bij de uitoefening van hun taken