Gemeente Gooise Meren Bestuur

Vergaderingen

Datum Vergadering
17 oktober 2017

Technische vragen markt over voortgangsverslag 2017-2 en programmabegroting 2018-2021

Emplacement
18.30 - 19.30
Agenda
17 oktober 2017

Plenaire beeldvorming voortgangsverslag 2017-2 en programmabegroting 2018-2021

Stadhuis Naarden - Burgerzaal
20.00 - 23.00
Agenda
18 oktober 2017

Vastgoedportefeuille Gooise Meren Thema-uur I

Luistergang
20.00 - 21.00
Agenda
18 oktober 2017

Beeldkwaliteitsplan De Overtuinen/IJmeerdijk (377740) Gesprek I

Emplacement
20.00 - 21.00
Agenda
18 oktober 2017

Integraal huisvestingsplan onderwijs Thema-uur II

Luistergang
21.00 - 22.00
Agenda
1 november 2017

Raadsvergadering

Stadhuis Naarden - Burgerzaal
20.00 - 23.00
Agenda volgt
8 november 2017

Politieke Avond en besluitvorming voortgangsverslag en programmabegroting

Stadskantoor Naarden - Luistergang en Emplacement
20.00 - 23.00
Agenda volgt

Uitgelicht

Vergaderschema

Een volledig overzicht van politieke avonden in 2017

Samenstelling gemeenteraad

Overzicht van de fracties en leden van de gemeenteraad van Gooise Meren

Zo vergadert het gemeentebestuur

Op de politieke avond vergadert de gemeenteraad en kunnen inwoners, bedrijven en instellingen meepraten over de besluitvorming

Bestemmingsplannen

Overzicht van de bestemmingsplannen zodat u weet of u mag bouwen of verbouwen

Inspraak op plannen en projecten

Als inwoner kunt u meedenken en -beslissen over plannen en projecten van de gemeente

Zo wordt beleid gemaakt

De gemeenteraad en het college van BenW maken de plannen voor Gooise Meren. Hoe de plannen worden bedacht en wie erover beslist

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad en zorgt ervoor dat u in contact komt met de raad