Gemeente Gooise Meren Bestuur

Vergaderingen

Datum Vergadering
10 mei 2017

Opheffen GR Primair onderwijs en instemmen met statuten Stichting Basisonderwijs Gooi & Vechtstreek (296004) (Gesprek I)

Stadskantoor Naarden - Luistergang
20.00 - 21.00
Agenda
10 mei 2017

Ziekenhuis Tergooi (Presentatie I)

Stadskantoor Naarden - Emplacement
20.00 - 21.00
Agenda
10 mei 2017

Zienswijze begroting 2018 en Jaarstukken 2016 Veiligheidsregio (305165) (Gesprek II)

Stadskantoor Naarden - Emplacement
21.00 - 22.00
Agenda
10 mei 2017

Voorlopige jaarstukken OFGV 2016, begrotingswijziging OFGV 2017 en ontwerpbegroting OFGV 2018 (303633) (Gesprek III)

Stadskantoor Naarden - Luistergang
21.00 - 22.00
Agenda
17 mei 2017

Raadsvergadering

Stadhuis Naarden - Burgerzaal
20.00 - 23.00
Agenda
12 juni 2017

Aankoop schoolkavel De Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden (278214) (Presentatie en vragenronde)

Stadskantoor Naarden - Emplacement
20.00 - 22.00
Agenda

Uitgelicht

Vergaderschema

Een volledig overzicht van politieke avonden in 2017

Samenstelling gemeenteraad

Overzicht van de fracties en leden van de gemeenteraad van Gooise Meren

Zo vergadert het gemeentebestuur

Op de politieke avond vergadert de gemeenteraad en kunnen inwoners, bedrijven en instellingen meepraten over de besluitvorming

Bestemmingsplannen

Overzicht van de bestemmingsplannen zodat u weet of u mag bouwen of verbouwen

Inspraak op plannen en projecten

Als inwoner kunt u meedenken en -beslissen over plannen en projecten van de gemeente

Zo wordt beleid gemaakt

De gemeenteraad en het college van BenW maken de plannen voor Gooise Meren. Hoe de plannen worden bedacht en wie erover beslist

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad en zorgt ervoor dat u in contact komt met de raad