Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Vergaderingen

23 juni 2021

Politieke Avond 23 juni 2021

Online
19:30 - 23:00 uur
Agenda en vergaderdocumenten
19:30 - 20:30 uur
Digitale sessie A, Het Gesprek I

Zienswijze Verstedelijkingsvisie MRA

Digitale sessie B, Het Gesprek II

Projectopdracht Emmalocatie

20:45 - 21:45 uur
Digitale sessie A, Het Gesprek III

Beheerplannen 2022-2025

Digitale sessie B, Het Gesprek IV

Bestemmingsplan Kop van de Jachthaven Naarden

22:00 - 23:00 uur
Digitale sessie A, Het Gesprek III

Beheerplannen 2022-2025 - vervolg

Download alle vergaderdocumenten
24 juni 2021

Gesprek Commissaris van de Koning met raadsleden Gooise Meren

Online
16:00 - 16:45
Agenda
24 juni 2021

Beeldvorming raad Gooise Meren Buurtschap Crailo

Online
20:00 - 22:00
Agenda
29 juni 2021

Raadsvergadering

Online
20:00 - 23:00
Agenda
30 juni 2021

Raadsvergadering

Online
20:00 - 23:00
Agenda
7 juli 2021

Raadsvergadering

Online
20:00 - 23:00
Agenda volgt

Uitgelicht

Vergaderschema

Een overzicht wanneer de gemeenteraad vergadert

Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit 31 leden. De zetels zijn verdeeld over 9 fracties

Zo vergadert de gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert elke 3 weken. Ter voorbereiding daarop zijn er Politieke Avonden waarin u kunt meepraten

Bestemmingsplannen

De bestemmingsplannen van de gemeente Gooise Meren

Inspraak op plannen en projecten

Hoe inspraak op plannen en projecten van de gemeente werkt

Zo wordt beleid gemaakt

De gemeenteraad en het college van BenW ontwikkelen de plannen voor Gooise Meren

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad bij de uitoefening van hun taken