Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

Vergaderingen

27 mei 2020

Politieke Avond

Online
17:15 - 23:00 uur
Agenda en vergaderdocumenten
17:15 - 18:15 uur
Online, Het Gesprek I

Zienswijze Concept Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid

19:30 - 20:30 uur
Online, Het Gesprek II

Bestemmingsplan 'Stad Muiden - Weesperstraat 82'

20:45 - 21:45 uur
Online, Het Gesprek III

Uitvoeringskrediet herinrichting stationsgebied Naarden-Bussum

22:00 - 23:00 uur
Online, Het Gesprek IV

Koop- en realisatieovereenkomst Project Jan ter Gouwweg Naarden

Download alle vergaderdocumenten
3 juni 2020

Politieke Avond - Jaarstukken, Voortgangsverslag en Perspectiefnota

Online
20:00 - 23:00
Agenda
10 juni 2020

Raadsvergadering

Nog niet bekend
20:00 - 23:00
Agenda volgt
17 juni 2020

Politieke Avond

Nog niet bekend
20:00 - 23:00
Agenda volgt
24 juni 2020

Meningsvormende raad Jaarstukken / Voortgangsverslag 1 / Perspectiefnota

Nog niet bekend
15:00 - 22:00
Agenda volgt
1 juli 2020

Raadsvergadering (inclusief besluitvorming Jaarstukken / Voortgangsverslag 1 / Perspectiefnota)

Nog niet bekend
20:00 - 23:00
Agenda volgt

Uitgelicht

Vergaderschema

Een volledig overzicht van politieke avonden in 2020

Samenstelling gemeenteraad

Overzicht van de fracties en leden van de gemeenteraad van Gooise Meren

Zo vergadert het gemeentebestuur

Op de politieke avond vergadert de gemeenteraad en kunnen inwoners, bedrijven en instellingen meepraten over de besluitvorming

Bestemmingsplannen

Overzicht van de bestemmingsplannen zodat u weet of u mag bouwen of verbouwen

Inspraak op plannen en projecten

Als inwoner kunt u meedenken en -beslissen over plannen en projecten van de gemeente

Zo wordt beleid gemaakt

De gemeenteraad en het college van BenW maken de plannen voor Gooise Meren. Hoe de plannen worden bedacht en wie erover beslist

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad en zorgt ervoor dat u in contact komt met de raad