Vergaderingen

28 februari 2024 Politieke Avond

Locatie
Gemeentehuis Bussum
Tijd
19:30 - 23:00 uur
Agenda van 28 februari 2024
TijdVergaderingVergadering
19:30 - 20:30 uur
Raadzaal, Het Gesprek I Bestemmingsplan BOR-gronden (745478)
Vergadercentrum 1e etage, Het Gesprek II Integraal Beleidsplan Jeugd (739363)
20:45 - 21:45 uur
Raadzaal, Het Gesprek I Bestemmingsplan BOR-gronden (745478)
Vergadercentrum 1e etage, Thema-uur I Politie Jaarplan
22:00 - 23:00 uur
Vergadercentrum 1e etage, Thema-uur III Prioritering inzet Boa's
Download alle vergaderdocumenten van Politieke Avond 28 februari 2024
Overzicht overige vergaderingen
DatumVergaderingAgenda
6 maart 2024

Kader en uitgangspunten verkenning fusievoornemen gemeente Wijdemeren (746446)

Locatie
Tijd
19:30 - 21:00
Agenda
13 maart 2024

Raadsvergadering

Locatie
Tijd
20:00 - 23:00
Agenda volgt

Uitgelicht

Vergaderschema

Een overzicht wanneer de gemeenteraad vergadert

Coalitieakkoord 2022-2026

Het akkoord 'Gooise Meren op koers' dat de coalitiepartijen hebben gesloten over de huidige bestuursperiode

Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit 31 leden. De zetels zijn verdeeld over 8 fracties

Zo vergadert de gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert elke 3 weken. Ter voorbereiding daarop zijn er Politieke Avonden waarin u kunt meepraten

Bestemmingsplannen

De bestemmingsplannen van de gemeente Gooise Meren

Inspraak op plannen en projecten

Hoe inspraak op plannen en projecten van de gemeente werkt

Zo wordt beleid gemaakt

De gemeenteraad en het college van BenW ontwikkelen de plannen voor Gooise Meren

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad bij de uitoefening van hun taken