Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Vergaderingen

29 september 2021

Raamwerk Omgevingsvisie - Beeldvormend gesprek

Online
20:00 - 23:00 uur
Agenda en vergaderdocumenten
Download alle vergaderdocumenten
5 oktober 2021

Beeldvorming Begroting 2022-2025 en Voortgangsverslag 2


20:00 - 23:00
Agenda
6 oktober 2021

Raadsvergadering

Raadzaal
20:00 - 23:00
Agenda
13 oktober 2021

Politieke Avond

Online
19:30 - 23:00
Agenda volgt
3 november 2021

Raadsvergadering

Raadzaal
20:00 - 23:00
Agenda volgt

Uitgelicht

Vergaderschema

Een overzicht wanneer de gemeenteraad vergadert

Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit 31 leden. De zetels zijn verdeeld over 9 fracties

Zo vergadert de gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert elke 3 weken. Ter voorbereiding daarop zijn er Politieke Avonden waarin u kunt meepraten

Bestemmingsplannen

De bestemmingsplannen van de gemeente Gooise Meren

Inspraak op plannen en projecten

Hoe inspraak op plannen en projecten van de gemeente werkt

Zo wordt beleid gemaakt

De gemeenteraad en het college van BenW ontwikkelen de plannen voor Gooise Meren

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad bij de uitoefening van hun taken