Algemene Beschouwingen 2024

Op donderdag 27 juni 2024 om 19.00 uur bespreekt de raad de Perspectiefnota 2025-2028. In de Perspectiefnota kijken we vooruit naar het komende jaar, en financieel naar meerdere jaren. Het debat over de Perspectiefnota op donderdagavond is een goed moment voor de raad om invloed uit te oefenen op de keuzes die het college maakt.

Lees in de Algemene Beschouwingen de visie van de fracties in de gemeenteraad  op de Perspectiefnota

> Algemene Beschouwingen 2024

Uitgelicht

Vergaderschema

Een overzicht wanneer de gemeenteraad vergadert

Coalitieakkoord 2022-2026

Het akkoord 'Gooise Meren op koers' dat de coalitiepartijen hebben gesloten over de huidige bestuursperiode

Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit 31 leden. De zetels zijn verdeeld over 8 fracties

Zo vergadert de gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert elke 3 weken. Ter voorbereiding daarop zijn er Politieke Avonden waarin u kunt meepraten

Bestemmingsplannen

De bestemmingsplannen van de gemeente Gooise Meren

Inspraak op plannen en projecten

Hoe inspraak op plannen en projecten van de gemeente werkt

Zo wordt beleid gemaakt

De gemeenteraad en het college van BenW ontwikkelen de plannen voor Gooise Meren

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad bij de uitoefening van hun taken