Gemeente Gooise Meren Bestuur

Vergaderingen

16 oktober 2019

Politieke avond

Van Eedenzaal - Comeniuszaal
20:00 - 23:00 uur
Agenda en vergaderdocumenten
20:00 - 21:00 uur
Comeniuszaal, Thema-uur I

Schootsvelden Muiden zuid (Mariahoeveweg)

Van Eedenzaal, Het Gesprek I

Revitalisering aula algemene begraafplaats Bussum

Download alle vergaderdocumenten
30 oktober 2019

Raadsvergadering

Raadszaal
18:00 - 23:00
Agenda volgt
6 november 2019

Politieke avond

Van Eedenzaal - Comeniuszaal
Agenda volgt

Uitgelicht

Vergaderschema

Een volledig overzicht van politieke avonden in 2019

Samenstelling gemeenteraad

Overzicht van de fracties en leden van de gemeenteraad van Gooise Meren

Zo vergadert het gemeentebestuur

Op de politieke avond vergadert de gemeenteraad en kunnen inwoners, bedrijven en instellingen meepraten over de besluitvorming

Bestemmingsplannen

Overzicht van de bestemmingsplannen zodat u weet of u mag bouwen of verbouwen

Inspraak op plannen en projecten

Als inwoner kunt u meedenken en -beslissen over plannen en projecten van de gemeente

Zo wordt beleid gemaakt

De gemeenteraad en het college van BenW maken de plannen voor Gooise Meren. Hoe de plannen worden bedacht en wie erover beslist

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad en zorgt ervoor dat u in contact komt met de raad