Gemeente Gooise Meren Bestuur

Vergaderingen

23 januari 2019

Raadsvergadering

Raadszaal
20:00 - 23:00 uur
Agenda en vergaderdocumenten
Download alle vergaderdocumenten
30 januari 2019

Zienswijze Concessie openbaar vervoer 2021 (1146787) - Gesprek II

Comeniuszaal
20:00 - 21:00
Agenda
30 januari 2019

Zienswijze Ontwerpbeleidsplan 2019-2022 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (1163530) - Gesprek I

Van Eedenzaal
20:00 - 21:00
Agenda
30 januari 2019

Politieke Avond

Gemeentehuis Gooise Meren
21:00 - 22:00
Agenda volgt
30 januari 2019

GAD Regio G&V Uitvoeringsprogramma huishoudelijk afval - Thema-uur I

Van Eedenzaal
21:00 - 22:00
Agenda
13 februari 2019

Raadsvergadering

Raadszaal
20:00 - 23:00
Agenda volgt
27 februari 2019

Politieke Avond

Van Eedenzaal - Comeniuszaal
20:00 - 23:00
Agenda volgt
13 maart 2019

Raadsvergadering

Raadszaal
Agenda volgt
20 maart 2019

Politieke avond

Van Eedenzaal - Comeniuszaal
20:00 - 23:00
Agenda volgt

Uitgelicht

Vergaderschema

Een volledig overzicht van politieke avonden in 2019

Samenstelling gemeenteraad

Overzicht van de fracties en leden van de gemeenteraad van Gooise Meren

Zo vergadert het gemeentebestuur

Op de politieke avond vergadert de gemeenteraad en kunnen inwoners, bedrijven en instellingen meepraten over de besluitvorming

Bestemmingsplannen

Overzicht van de bestemmingsplannen zodat u weet of u mag bouwen of verbouwen

Inspraak op plannen en projecten

Als inwoner kunt u meedenken en -beslissen over plannen en projecten van de gemeente

Zo wordt beleid gemaakt

De gemeenteraad en het college van BenW maken de plannen voor Gooise Meren. Hoe de plannen worden bedacht en wie erover beslist

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad en zorgt ervoor dat u in contact komt met de raad