Vergaderingen

Overzicht vergaderingen
1 februari 2023

Politieke Avond

Gemeentehuis Bussum
19:30 - 23:00 uur
Agenda en vergaderdocumenten
19:30 - 20:30 uur
Raadzaal, Het Gesprek I

Regionale veiligheidsstrategie Politie Midden Nederland

Vergadercentrum 1e etage, Thema-uur II

Integrale aanpak Muiden Noordwest

20:45 - 21:45 uur
Raadzaal, Thema-uur I

OFGV Beleidskader- taken, doelen en prioriteiten

Vergadercentrum 1e etage, Het Gesprek II

Zienswijze ontwerp bouwstenennota huisvestingsverordening 2023

22:00 - 23:00 uur
Vergadercentrum 1e etage, Het Gesprek III

Zienswijze Termijnagenda Metropoolregio Amsterdam

Download alle vergaderdocumenten
15 februari 2023

Raadsvergadering

Raadzaal
20:00 - 23:00
Agenda volgt

Uitgelicht

Vergaderschema

Een overzicht wanneer de gemeenteraad vergadert

Coalitieakkoord 2022-2026

Het akkoord 'Gooise Meren op koers' dat de coalitiepartijen hebben gesloten over de huidige bestuursperiode

Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit 31 leden. De zetels zijn verdeeld over 7 fracties

Zo vergadert de gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert elke 3 weken. Ter voorbereiding daarop zijn er Politieke Avonden waarin u kunt meepraten

Bestemmingsplannen

De bestemmingsplannen van de gemeente Gooise Meren

Inspraak op plannen en projecten

Hoe inspraak op plannen en projecten van de gemeente werkt

Zo wordt beleid gemaakt

De gemeenteraad en het college van BenW ontwikkelen de plannen voor Gooise Meren

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad bij de uitoefening van hun taken