Vergaderingen

Overzicht vergaderingen
11 oktober 2023

Raadsvergadering

Raadzaal
20:00 - 23:00 uur
Agenda en vergaderdocumenten
Download alle vergaderdocumenten
1 november 2023

Politieke Avond

Gemeentehuis Bussum
19:30 - 23:00
Agenda volgt
2 november 2023

Meningsvormende raad Voortgangsverslag 2 en Begroting 2024-2027

Raadzaal
15:00 - 23:00
Agenda volgt
8 november 2023

Raadsvergadering

Raadzaal
19:30 - 23:00
Agenda volgt

Uitgelicht

Vergaderschema

Een overzicht wanneer de gemeenteraad vergadert

Coalitieakkoord 2022-2026

Het akkoord 'Gooise Meren op koers' dat de coalitiepartijen hebben gesloten over de huidige bestuursperiode

Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit 31 leden. De zetels zijn verdeeld over 8 fracties

Zo vergadert de gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert elke 3 weken. Ter voorbereiding daarop zijn er Politieke Avonden waarin u kunt meepraten

Bestemmingsplannen

De bestemmingsplannen van de gemeente Gooise Meren

Inspraak op plannen en projecten

Hoe inspraak op plannen en projecten van de gemeente werkt

Zo wordt beleid gemaakt

De gemeenteraad en het college van BenW ontwikkelen de plannen voor Gooise Meren

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad bij de uitoefening van hun taken