Gemeente Gooise Meren Bestuur

Vergaderingen

29 mei 2019

Politieke Avond

Van Eedenzaal - Comeniuszaal
20:00 - 23:00 uur
Agenda en vergaderdocumenten
20:00 - 21:00 uur
Comeniuszaal, Thema-uur I

Energietransitie (Regionale Energiestrategie)

Van Eedenzaal, Het Gesprek I

Bestemmingsplan Stedelijk Gebied - Albert Grootlaan 18a-b

21:00 - 22:00 uur
Comeniuszaal, Het Gesprek II

Gebiedsvisie en het Centrumplan voor het centrum van Bussum

Van Eedenzaal, Thema-uur II

Harmonisatie beheer- en tariefstelsel voor de buitensportaccommodaties

22:00 - 23:00 uur
Comeniuszaal, Thema-uur III

Evaluatie parkeren

Van Eedenzaal, Het Gesprek III

Zienswijze Jaarstukken 2018 en Begroting 2020 Regio G&V

Download alle vergaderdocumenten
5 juni 2019

Politieke Avond

Gemeentehuis Gooise Meren
20:00 - 23:00
Agenda
12 juni 2019

Raadsvergadering

Raadszaal
20:00 - 23:00
Agenda volgt
19 juni 2019

Politieke Avond

Van Eedenzaal - Comeniuszaal
Agenda volgt

Uitgelicht

Vergaderschema

Een volledig overzicht van politieke avonden in 2019

Samenstelling gemeenteraad

Overzicht van de fracties en leden van de gemeenteraad van Gooise Meren

Zo vergadert het gemeentebestuur

Op de politieke avond vergadert de gemeenteraad en kunnen inwoners, bedrijven en instellingen meepraten over de besluitvorming

Bestemmingsplannen

Overzicht van de bestemmingsplannen zodat u weet of u mag bouwen of verbouwen

Inspraak op plannen en projecten

Als inwoner kunt u meedenken en -beslissen over plannen en projecten van de gemeente

Zo wordt beleid gemaakt

De gemeenteraad en het college van BenW maken de plannen voor Gooise Meren. Hoe de plannen worden bedacht en wie erover beslist

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad en zorgt ervoor dat u in contact komt met de raad