Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Vergaderingen

26 januari 2022

Raadsvergadering

Online
20:00 - 23:00 uur
Agenda en vergaderdocumenten
Download alle vergaderdocumenten
2 februari 2022

Politieke Avond

Online
19:30 - 23:00
Agenda
16 februari 2022

Raadsvergadering

Online
20:00 - 23:00
Agenda volgt

Uitgelicht

Vergaderschema

Een overzicht wanneer de gemeenteraad vergadert

Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit 31 leden. De zetels zijn verdeeld over 9 fracties

Zo vergadert de gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert elke 3 weken. Ter voorbereiding daarop zijn er Politieke Avonden waarin u kunt meepraten

Bestemmingsplannen

De bestemmingsplannen van de gemeente Gooise Meren

Inspraak op plannen en projecten

Hoe inspraak op plannen en projecten van de gemeente werkt

Zo wordt beleid gemaakt

De gemeenteraad en het college van BenW ontwikkelen de plannen voor Gooise Meren

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad bij de uitoefening van hun taken