Vergaderingen

Overzicht vergaderingen
5 april 2023

Politieke Avond

Gemeentehuis Bussum
19:30 - 23:00 uur
Agenda en vergaderdocumenten
19:30 - 20:30 uur
Raadzaal, Presentatie I

Walden buurtgroep – Hocras-terrein

Vergadercentrum 1e etage, Thema-uur I

Regionaal Fietsnetwerk

20:45 - 21:45 uur
Raadzaal, Het Gesprek I

Regionale Beleidsvisie Externe Veiligheid

Vergadercentrum 1e etage, Het Gesprek II

Extra investeringsruimte Kindcentrum de Meerstroom Muiderberg

22:00 - 23:00 uur
Raadzaal, Het Gesprek III

Kadernota Integrale Aanpak Muiden Noordwest

Vergadercentrum 1e etage, Het Gesprek IV

Financiële verordeningen Gooise Meren 2023

Download alle vergaderdocumenten
19 april 2023

Raadsvergadering

Raadzaal
20:00 - 23:00
Agenda volgt

Uitgelicht

Vergaderschema

Een overzicht wanneer de gemeenteraad vergadert

Coalitieakkoord 2022-2026

Het akkoord 'Gooise Meren op koers' dat de coalitiepartijen hebben gesloten over de huidige bestuursperiode

Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit 31 leden. De zetels zijn verdeeld over 7 fracties

Zo vergadert de gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert elke 3 weken. Ter voorbereiding daarop zijn er Politieke Avonden waarin u kunt meepraten

Bestemmingsplannen

De bestemmingsplannen van de gemeente Gooise Meren

Inspraak op plannen en projecten

Hoe inspraak op plannen en projecten van de gemeente werkt

Zo wordt beleid gemaakt

De gemeenteraad en het college van BenW ontwikkelen de plannen voor Gooise Meren

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad bij de uitoefening van hun taken