logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Vergaderingen

Overzicht vergaderingen
6 juli 2022

Raadsvergadering

Raadzaal
20:00 - 23:00 uur
Agenda en vergaderdocumenten
Download alle vergaderdocumenten
7 september 2022

Politieke Avond

Gemeentehuis
19:30 - 23:00
Agenda volgt
21 september 2022

Raadsvergadering

Raadzaal
20:00 - 23:00
Agenda volgt

Uitgelicht

Vergaderschema

Een overzicht wanneer de gemeenteraad vergadert

Coalitievorming 2022-2026

Informatie over voortgang van de coalitievorming

Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit 31 leden. De zetels zijn verdeeld over 8 fracties

Zo vergadert de gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert elke 3 weken. Ter voorbereiding daarop zijn er Politieke Avonden waarin u kunt meepraten

Bestemmingsplannen

De bestemmingsplannen van de gemeente Gooise Meren

Inspraak op plannen en projecten

Hoe inspraak op plannen en projecten van de gemeente werkt

Zo wordt beleid gemaakt

De gemeenteraad en het college van BenW ontwikkelen de plannen voor Gooise Meren

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad bij de uitoefening van hun taken