Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Vergaderingen

3 maart 2021

Politieke Avond

Online
19:30 - 21:45 uur
Agenda en vergaderdocumenten
19:30 - 20:30 uur
Digitale sessie A, Thema-uur I

Verkenning Naar een financieel gezond sociaal domein

Digitale sessie B, Het Gesprek I

Erfgoedvisie Gooise Meren

20:45 - 21:45 uur
Digitale sessie A, Het Gesprek II

Bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg 71 Naarden

Digitale sessie B, Het Gesprek I

Erfgoedvisie Gooise Meren (vervolg)

Download alle vergaderdocumenten
18 maart 2021

Raadsvergadering

Online
20:00 - 23:00
Agenda volgt
24 maart 2021

Politieke Avond

Online
19:30 - 23:00
Agenda volgt

Uitgelicht

Vergaderschema

Een volledig overzicht van politieke avonden en raadsvergaderingen in 2021

Samenstelling gemeenteraad

Overzicht van de fracties en leden van de gemeenteraad van Gooise Meren

Zo vergadert het gemeentebestuur

Op de politieke avond vergadert de gemeenteraad en kunnen inwoners, bedrijven en instellingen meepraten over de besluitvorming

Bestemmingsplannen

Overzicht van de bestemmingsplannen zodat u weet of u mag bouwen of verbouwen

Inspraak op plannen en projecten

Als inwoner kunt u meedenken en -beslissen over plannen en projecten van de gemeente

Zo wordt beleid gemaakt

De gemeenteraad en het college van BenW maken de plannen voor Gooise Meren. Hoe de plannen worden bedacht en wie erover beslist

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad en zorgt ervoor dat u in contact komt met de raad