Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Vergaderingen

21 oktober 2020

Politieke Avond

Online
19:30 - 23:00 uur
Agenda en vergaderdocumenten
19:30 - 20:30 uur
Digitale vergaderzaal 1, Het Gesprek I

Bestemmingsplan Muiden Zuidwest

Digitale vergaderzaal 2, Thema-uur I

Aquathermie project Muiderberg

20:45 - 21:45 uur
Digitale vergaderzaal 1, Thema-uur II

Hocras-locatie Bussum

Digitale vergaderzaal 2, Het Gesprek II

Richting nieuwe Grondstoffenvisie Regio

22:00 - 23:00 uur
Digitale vergaderzaal 1, Het Gesprek III

Voorbereidingskrediet behoud pand De Vonk te Bussum

Digitale vergaderzaal 2, Het Gesprek II

Uitloop gesprek II

Download alle vergaderdocumenten
28 oktober 2020

Meningsvormende raad - Tweede Voortgangsverslag 2020 en Begroting 2021-2024

Online
15:00 - 20:00
Agenda
28 oktober 2020

Raadsvergadering

Online
20:30 - 23:00
Agenda volgt

Uitgelicht

Vergaderschema

Een volledig overzicht van politieke avonden in 2020

Samenstelling gemeenteraad

Overzicht van de fracties en leden van de gemeenteraad van Gooise Meren

Zo vergadert het gemeentebestuur

Op de politieke avond vergadert de gemeenteraad en kunnen inwoners, bedrijven en instellingen meepraten over de besluitvorming

Bestemmingsplannen

Overzicht van de bestemmingsplannen zodat u weet of u mag bouwen of verbouwen

Inspraak op plannen en projecten

Als inwoner kunt u meedenken en -beslissen over plannen en projecten van de gemeente

Zo wordt beleid gemaakt

De gemeenteraad en het college van BenW maken de plannen voor Gooise Meren. Hoe de plannen worden bedacht en wie erover beslist

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad en zorgt ervoor dat u in contact komt met de raad