Vergaderdata

Overzicht vergaderingen
31 mei 2023

Politieke Avond Jaarstukken en Voortgangsverslag I

Raadzaal
20:00 - 23:00 uur
Agenda en vergaderdocumenten
1 juni 2023

Politieke Avond Perspectiefnota met College Uitvoeringsprogramma

Raadzaal
20:00 - 23:00
Agenda
5 juni 2023

Besloten raadsvergadering

Raadzaal
19:30 - 21:00
Agenda volgt
7 juni 2023

Politieke Avond

Gemeentehuis Bussum
19:00 - 23:00
Agenda
14 juni 2023

Raadsvergadering

Raadzaal
20:00 - 23:00
Agenda volgt

Archief

2023

DatumVergaderingDocumenten
24 mei 2023RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
17 mei 2023Omgevingswet c.a.
10 mei 2023Politieke Avond
Stedenbouwkundig Plan De Walden
Stedenbouwkundig Programma van Eisen en Projectplan "De Emmalocaties” Bussum
Conceptjaarrekening 2022 en conceptbegroting 2024 van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep
Cultuurvisie Gooise Meren
Voorlopige jaarrekening OFGV 2022, 1e en 2e begrotingswijzigingen OFGV 2023 en ontwerpbegroting OFGV 2024
Het herijken van de visie op Burgerparticipatie
Zienswijze Actualisering gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek
19 april 2023RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
5 april 2023Politieke Avond
Walden buurtgroep – Hocras-terreinBeeld en geluid
Regionaal FietsnetwerkBeeld en geluid
Kadernota Integrale Aanpak Muiden NoordwestBeeld en geluid
Regionale Beleidsvisie Externe VeiligheidBeeld en geluid
Extra investeringsruimte Kindcentrum de Meerstroom MuiderbergBeeld en geluid
Financiële verordeningen Gooise Meren 2023Beeld en geluid
29 maart 2023RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
14 maart 2023Politieke Avond
Beschikbaar stellen aanvullend krediet nieuwbouw TweemasterBeeld en geluid
Bestemmingsplan Comeniuslaan NaardenBeeld en geluid
Actualiseren Woonvisie Gooise MerenBeeld en geluid
Participatieplan Bussum-ZuidBeeld en geluid
Aanpassing tarieventabel Legesverordening 2023 (1e wijziging 2023)Beeld en geluid
8 maart 2023RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
22 februari 2023Politieke Avond
Zienswijze ontwerp bouwstenennota huisvestingsverordening 2023Beeld en geluid
Portefeuilleplan Vastgoed 2023Beeld en geluid
Beleidsregel Zonnepanelen op erfgoed - Uitloop mogelijk tot 21.15 uur.Beeld en geluid
15 februari 2023RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
1 februari 2023Politieke Avond
OFGV Beleidskader- taken, doelen en prioriteitenBeeld en geluid
Regionale veiligheidsstrategie Politie Midden NederlandBeeld en geluid
Integrale aanpak Muiden NoordwestBeeld en geluid
Zienswijze ontwerp bouwstenennota huisvestingsverordening 2023Beeld en geluid
Zienswijze Termijnagenda Metropoolregio AmsterdamBeeld en geluid
25 januari 2023RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid