Vergaderdata

Overzicht vergaderingen
1 februari 2023

Politieke Avond

Gemeentehuis Bussum
19:30 - 23:00 uur
Agenda en vergaderdocumenten
19:30 - 20:30 uur
Raadzaal, Het Gesprek I

Regionale veiligheidsstrategie Politie Midden Nederland

Vergadercentrum 1e etage, Thema-uur II

Integrale aanpak Muiden Noordwest

20:45 - 21:45 uur
Raadzaal, Thema-uur I

OFGV Beleidskader- taken, doelen en prioriteiten

Vergadercentrum 1e etage, Het Gesprek II

Zienswijze ontwerp bouwstenennota huisvestingsverordening 2023

22:00 - 23:00 uur
Vergadercentrum 1e etage, Het Gesprek III

Zienswijze Termijnagenda Metropoolregio Amsterdam

15 februari 2023

Raadsvergadering

Raadzaal
20:00 - 23:00
Agenda volgt

Archief

2023

DatumVergaderingDocumenten
25 januari 2023RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
11 januari 2023Politieke avond
Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 Gooise MerenBeeld en geluid
Gemeentelijk Rioleringsplan 2023-2026Beeld en geluid
OmgevingsvisieBeeld en geluid
Krediet beschikbaar stellen voor Zonnegeluidswal NaarderbosBeeld en geluid
Omgevingsvisie (vervolg)
Eventueel uitloop Gesprek IV

2022

DatumVergaderingDocumenten
21 december 2022RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
7 december 2022Politieke Avond
Decemberwijziging 2022Beeld en geluid
Zienswijze Startnotitie Regionale SamenwerkingsagendaBeeld en geluid
30 november 2022RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
16 november 2022Politieke Avond
Project BOR-grondenBeeld en geluid
ParkeerverordeningBeeld en geluid
Parkeerverordening (vervolg)
Toekomst centrum De UitwijkBeeld en geluid
Stand van zaken Zonnegeluidswal NaarderbosBeeld en geluid
Actualisatie Algemeen Plaatselijke VerordeningBeeld en geluid
9 november 2022Besloten raadsvergadering
9 november 2022RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
2 november 2022Politieke Avond
Rekenkamerrapport Processen JeugdzorgBeeld en geluid
Bestemmingsplan Eslaan 10 BussumBeeld en geluid
Circulaire economieBeeld en geluid
Bestemmingsplan Comeniuslaan NaardenBeeld en geluid
Luchtkwaliteit in Gooise MerenBeeld en geluid
Liander netwerk EnergietransitieBeeld en geluid
27 oktober 2022RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
26 oktober 2022Politieke Avond
Kindcentrum De Meerstroom MuiderbergBeeld en geluid
Herinrichting Amsterdamsestraatweg en aanleg busbaan in MuidenBeeld en geluid
Jaarstukken 2022; eerste begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 GNRBeeld en geluid
Meerjarenbegroting MRA 2021– 2024Beeld en geluid
Vervolg - Herinrichting Amsterdamsestraatweg en aanleg busbaan in Muiden
Algemene verordening ondergrondse infrastructuur (kabels & leidingen)Beeld en geluid
EnergietransitieBeeld en geluid
Vervolg - Energietransitie
12 oktober 2022RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid