Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Vergaderdata

23 juni 2021

Politieke Avond 23 juni 2021

Online
19:30 - 23:00 uur
Agenda en vergaderdocumenten
19:30 - 20:30 uur
Digitale sessie A, Het Gesprek I

Zienswijze Verstedelijkingsvisie MRA

Digitale sessie B, Het Gesprek II

Projectopdracht Emmalocatie

20:45 - 21:45 uur
Digitale sessie A, Het Gesprek III

Beheerplannen 2022-2025

Digitale sessie B, Het Gesprek IV

Bestemmingsplan Kop van de Jachthaven Naarden

22:00 - 23:00 uur
Digitale sessie A, Het Gesprek III

Beheerplannen 2022-2025 - vervolg

24 juni 2021

Gesprek Commissaris van de Koning met raad Gooise Meren

Online
16:00 - 16:45
Agenda
29 juni 2021

Raadsvergadering

Online
20:00 - 23:00
Agenda
30 juni 2021

Raadsvergadering

Online
20:00 - 23:00
Agenda
7 juli 2021

Raadsvergadering

Online
20:00 - 23:00
Agenda volgt

Archief

2021

DatumVergaderingDocumenten
16 juni 2021Raadsvergadering
14 juni 2021Bestemmingsplan Bredius - Vervolg gesprekBeeld en geluid
9 juni 2021Beeldvorming Voortgangsverslag 1 / PerspectiefnotaBeeld en geluid
8 juni 2021Beeldvorming Jaarstukken 2020Beeld en geluid
8 juni 2021Besloten raadsvergadering
2 juni 2021Politieke Avond
Regionale Energie Strategie 1.0 NHZBeeld en geluid
Project Gebiedsontwikkeling rondom Naarderheem te NaardenBeeld en geluid
Zienswijze grondstoffenvisie en PMD-inzamelingBeeld en geluid
Zienswijze grondstoffenvisie en PMD-inzameling - Uitloop Gesprek III
Zienswijze programmabegroting 2022– 2025, jaarstukken 2020 en Rekening-resultaat Regio Gooi en Vechtststreek 2020Beeld en geluid
Bestemmingsplan BrediusBeeld en geluid
26 mei 2021RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid
19 mei 2021Beeldvorming raad Gooise Meren Buurtschap CrailoBeeld en geluid
18 mei 2021Besloten raadsvergadering
12 mei 2021Politieke Avond
Zienswijze concept Beleidsplan Bescherming en OpvangBeeld en geluid
Voorbereidingskrediet Zonnegeluidswal NaarderwoonbosBeeld en geluid
Zienswijze begroting 2022 Werkvoorzieningschap TomingroepBeeld en geluid
Voteren krediet herinrichting Schoolstraat / KapelstraatBeeld en geluid
Zienswijze jaarstukken en ontwerp programmabegroting VeiligheidsregioBeeld en geluid
Verantwoording externe inhuurBeeld en geluid
11 mei 2021Presentatie en beeldvorming gemeenschappelijke raden Buurtschap Crailo
21 april 2021RaadsvergaderingBesluitenBeeld en geluid