Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

Invloed

Invloed op uw gemeenteraad

Hoe u invloed kunt uitoefenen op de gemeenteraad

Politieke partijen benaderen

Contact leggen met de politieke partijen in Gooise Meren

Mening geven op politieke avond

Hoe u op de politieke avond invloed kunt uitoefenen op de politieke besluitvorming

Inspraak op plannen en projecten

Hoe inspraak op plannen en projecten van de gemeente werkt

Neem contact op met de raadsleden

Als inwoner van Gooise Meren kunt u de raadsleden benaderen om aandacht te vragen voor een probleem of onderwerp

Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt

Hoe u actief mee kunt doen en een bijdrage kunt leveren aan de toekomst van Gooise Meren

Buurtplatforms

Overzicht van (buurt)platforms in Gooise Meren

Adviesorganisaties

Onafhankelijke adviesorganisaties in Gooise Meren

Minder hinder Gooise Meren

De Klankborgroep Schiphol/A1 bespreekt nadelige gevolgen van toenemend vliegverkeer en snelwegverkeer met het gemeentebestuur