Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

Neem contact op

Mail de raadsleden

Stuur uw e-mail naar alle raadsleden en geef duidelijk in het onderwerp aan waarover u mailt.

Schrijf de gemeenteraad

Stuur uw brief naar:

Aan de gemeenteraad van Gooise Meren
Postbus 6000
1400 HA Bussum

Geef boven aan de brief duidelijk het onderwerp aan waarover u schrijft.