Gemeente Gooise Meren Bestuur

College van burgemeester en wethouders

Samenstelling college

Het college bestaat uit de burgemeester, 5 wethouders en de gemeentesecretaris

College-uitvoeringsprogramma 2019-2022

Het college beschrijft wat de gemeente gaat doen in de periode 2019-2022

Coalitieakkoord 2018-2022

Het akkoord duurzaam-sociaal-veilig en vitaal dat de coalitiepartijen hebben gesloten over de huidige bestuursperiode

Lokale regelgeving

De nu geldende verordeningen en regels van de gemeente

Bekendmakingen

Bekendmakingen van bouwplannen, vergunningen en regels

Openbare besluitenlijsten

Overzicht van openbare besluitenlijsten BenW

Beleidsnota's

Beleidsnota's van Naarden, Muiden en Bussum en vastgesteld beleid van gemeente Gooise Meren