Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

College van Burgemeester en wethouders

Samenstelling college van BenW

Het college bestaat uit de burgemeester en 5 wethouders, ondersteund door de gemeentesecretaris

College-uitvoeringsprogramma 2019-2022

Het college beschrijft wat de gemeente gaat doen in de periode 2019-2022

Coalitieakkoord 2018-2022

Het akkoord duurzaam-sociaal-veilig en vitaal dat de coalitiepartijen hebben gesloten over de huidige bestuursperiode

Lokale wetten en regels

De nu geldende verordeningen en regels van de gemeente

Bekendmakingen

Bekendmakingen van bouwplannen, vergunningen en regels

Openbare besluitenlijsten

Overzicht van openbare besluitenlijsten BenW

Beleidsnota's

Beleidsnota's van Naarden, Muiden en Bussum en vastgesteld beleid van gemeente Gooise Meren

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed

De commissie vergadert elke week en adviseert het college, bij aanvragen omgevingsvergunningen en over ruimtelijke ontwikkelingen