College van Burgemeester en wethouders

Wie zit er in het college van BenW

Het college bestaat uit de burgemeester en 5 wethouders, ondersteund door de gemeentesecretaris

College-uitvoeringsprogramma 2023-2026

Het college beschrijft wat de gemeente gaat doen in de periode 2023-2026

Coalitieakkoord 2022-2026

Het akkoord 'Gooise Meren op koers' dat de coalitiepartijen hebben gesloten over de huidige bestuursperiode

Lokale wetten en regels

De nu geldende verordeningen en regels van de gemeente

Bekendmakingen

Bekendmakingen van bouwplannen, vergunningen en regels

Openbare besluitenlijsten

Overzicht van openbare besluitenlijsten BenW

Beleidsnota's

Beleidsnota's van Naarden, Muiden en Bussum en vastgesteld beleid van gemeente Gooise Meren

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De commissie vergadert elke week en adviseert het college, bij aanvragen omgevingsvergunningen en over ruimtelijke ontwikkelingen

Wob- en Woo-publicaties

Gepubliceerde verzoeken Wet openbaarheid bestuur (Wob) en Wet open overheid (Woo) van de gemeente Gooise Meren

Adviesorganisaties

Overzicht van onafhankelijke adviesorganisaties in Gooise Meren

Bewonersplatforms

Overzicht van bewonersplatforms in Gooise Meren

Kinderraad

De kinderraad geeft advies aan de gemeente en praat namens alle kinderen in Gooise Meren