Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Beleidsnota's

Beleid Gooise Meren

Beleid dat is vastgesteld voor gemeente Gooise Meren:

Aan de Gooise Kust

Visie Aan de Gooise Kust 2020-2040 (PDF, 27 MB)

Afval

GAD-meter 2020 (PDF, 3 MB)

Begraven

Bestuur

Bodemkwaliteit

Bouwen en Wonen

Vanuit de Welstandsnota verwijzen we naar een aantal documenten van Naarden, Muiden en Bussum:

Buitenruimte

Burgerparticipatie

Crailo

Duurzaamheid

Economie

Erfgoedvisie

Erfpacht

Evenementen

Financiƫn

Bekijk de financiƫle stukken zoals de Perspectiefnota, Programmabegroting, Voortgangsverslagen en Jaarstukken op begroting.gooisemeren.nl. Bij het Voortgangsverslag vindt u het Projectenboek waarin de grote projecten zijn toegelicht.

Fraude

Nota voorkoming misbruik en oneigenlijk gebruik (PDF, 274 kB)

Geluid

Op de geluidbelastingkaart Gooise Meren is te zien hoe de geluidbelasting door verkeerswegen, spoorwegen en bedrijven is.

Gladheid

Uitvoeringsplan Gladheidbestrijding Gooise Meren 2021-2022 (PDF, 560 kB)

Groen

Toekomstbeeld Echobos 2018-2023 (PDF, 2 MB)

Grond en vastgoed

Horeca

Horecabeleid 2019-2023 (PDF, 6 MB) en Overzicht wet en regelgeving horecabeleid Gooise Meren (PDF, 407 kB)

Hulp bij schulden

Beleidsplan Hulp bij schulden gemeente Gooise Meren 2019-2022 (PDF, 461 kB)

Inkoop

Monumenten

Monumenten Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden

  Omgevingswet

  Onderwijs

  Sociaal domein

  Sport

  Veiligheid

  Vergunning, Toezicht en handhaving

  Verkeer en vervoer

  Waardevolle bomen

  Beleid dat is vastgesteld door de gemeenten Naarden, Muiden en Bussum, maar dat wel geldt voor gemeente Gooise Meren:

  Sociaal domein

  Beleid Naarden, Muiden en Bussum

  Deze beleidsnota's van Naarden, Muiden en Bussum zijn nog geldig tot 1 januari 2018. Als het beleid verlopen is stelt de gemeente zo snel mogelijk nieuw beleid voor Gooise Meren op.

  Beheerkwaliteit

  Handboek Openbare Ruimte Bussum (PDF, 2,2 MB)

  Centrummanagement, gebiedsvisies Bussum

  Gezondheid

  Honden

  Natuur

  Naarden:

  Natuurwaardenkaart Naarden (PDF, 8,6 MB)

  Muiden en Muiderberg:

  Nota Natuurlijk Muiderberg (PDF, 4,5 MB)

  Bussum:

  Structuurvisie

  Nota Structuurvisie Naarden en Bussum (PDF, 66 MB)