Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Plannen en projecten

Een overzicht van actuele plannen en projecten in de gemeente Gooise Meren: nu in uitvoering of binnenkort in de raad.

Gemeentebreed

Omgevingswet

Hoe we ons voorbereiden op de Omgevingswet die in 2021 ingaat

Ondergrondse hoogspanningsleidingen

Informatie over ondergrondse hoogspanningskabels in Gooise Meren

Ter besluitvorming

Crailo

De gemeente ondersteunt bij de herontwikkeling van het plangebied Crailo, waaronder de Kolonel Palmkazerne

Geluidvoorzieningen

Geluidschermen Stationsweg in Bussum

Goed en veilig op weg

Een visie over bereikbaarheid, doorstroming, veiligheid en leefbaarheid

Horecabeleid Gooise Meren

Horecabeleid voor Gooise Meren

Meer kansen voor groen in Gooise Meren

Behoud en versterken van de buitenruimte in Gooise Meren

Parkeervisie

Een visie op parkeren in Gooise Meren

Spoor Naarden en Bussum

Plannen rond het spoor van Naarden en Bussum

Stationsgebied Naarden-Bussum

Een plan voor een goed bereikbaar station en een prettige woon- en werkomgeving

In uitvoering

Aan de Gooise Kust

Een visie voor de unieke Gooise kust

 

Goois Natuurreservaat

Informatie over de veranderingen bij het Goois Natuurreservaat

Spoorzone

Samen met andere overheden, ProRail en NS werkt de gemeente aan een oplossing voor de problemen rond de drukke spoorlijn door Naarden en Bussum

Bussum

Oostereng

Ga in gesprek over de wensen en ideeën voor uw wijk

Ter besluitvorming

Beerensteinerlaan en omgeving

In de Beerensteinerlaan en omliggende straten is het riool aan vervanging toe. De wijk krijgt een opknapbeurt

Breeduit

De brede school Breeduit in Bussum krijgt een nieuwe invulling. Naast een basisschool en peuterspeelzaal komt er een school voor speciaal onderwijs

Buitenruimte gemeentehuis

Een klantvriendelijk en uitnodigend plein voor het gemeentehuis

Emmalocaties

Oude locaties Emmaschool aantrekkelijk maken voor wonen, werken, spelen en ontmoeten

Gooise Warande

Ontwikkelen van een gebouw met appartementen op de locatie Mezenlaan 19

Hocras locatie

Hocras en de gemeente verkennen de mogelijkheden van herontwikkeling van het Hocras-terrein

Mariënburg

Het klooster Mariënburg in Bussum krijgt een andere functie

Scapino - De Nieuwe Brink

Het terrein Scapino / De Nieuwe Brink in het centrum van Bussum moet een andere invulling krijgen. De afgelopen jaren zijn er verschillende plannen gemaakt

Veldweg

De gemeente zoekt een nieuwe bestemming voor het parkeerterrein aan de Veldweg in Bussum

Verlosserkerk

Een nieuwe bestemming voor het terrein Verlosserkerk

Vitusstraat 17

De eigenaar van het pand wil het pand veranderen in een gebouw met appartementen

 

Vlietlaan en Olmenlaan

De Vlietlaan en de Olmenlaan krijgen een opknapbeurt

In uitvoering

Bensdorp

Het terrein van de oude cacaofabriek Bensdorp krijgt een nieuwe invulling. Het wordt een multifunctionele plek met cultuur, horeca en appartementen

Centrummanagement Bussum

De gemeente wil het centrum van Bussum verbeteren. Dat doen de gemeente, ondernemers, inwoners en organisaties gezamenlijk

Muiden

Ter besluitvorming

Bredius

Het Brediusterrein in Muiden is in ontwikkeling. Er komen sportvelden, sociale woningbouw en groen

Buitenhaven

Een nieuwe Buitenhaven bij Muiden met meer ligplaatsen en voorzieningen, zoals een winterstalling en havengebouw

Gemeentehuis Muiden

Op de plek van het gemeentehuis van Muiden komen woningen

Mariahoeve

De wijk Mariahoeve in Muiden krijgt een opknapbeurt

Muiden Zuidwest

Een visie voor het zuidwestelijk deel van vesting Muiden

Schootsvelden zuidoost, Mariahoeveweg en P2

Historische landschapsstructuur van de Schootsvelden herstellen

Verder met de Vesting Muiden

De gemeente wil de identiteit en de leefomgeving van de Vesting Muiden behouden en verbeteren. De gemeente herstelt bijvoorbeeld de vestingwerken en legt wandelroutes aan

Westbatterijpark

Een park met een waterrijk karakter in De Krijgsman

In uitvoering

De Krijgsman

Op het terrein van de oude kruitfabriek in Muiden komt een nieuwe woonwijk

Herstel oostelijke vestingwallen

Terugbrengen van het historische karakter van de Vesting Muiden

Toerit Bredius en De Krijgsman

Aanpassing Maxisweg in Muiden om de wijken Bredius en De Krijgsman te ontsluiten

Muiderberg

Ter besluitvorming

Monumenten Muiderberg

Inwoners van Muiderberg kunnen meehelpen bij het inventariseren van panden en objecten

In uitvoering

Echobos Muiderberg

Het Echobos in Muiderberg krijgt groot onderhoud

Eikenlaan Muiderberg

De Eikenlaan krijgt groot onderhoud

Naarden

Ter besluitvorming

BORgronden

Particuliere eigenaren maken plannen voor de bouw van woningen

Gebiedsontwikkeling rondom Naarderheem

Een plan voor nieuwbouw van het revalidatiecentrum, voorheen bekend als project Amersfoortsestraatweg

Jan ter Gouwweg

Locatie met bestemming 'wonen', participatieproces vanaf september 2020

Naarden buiten de Vesting

De gemeente en andere overheden werken samen aan de ontwikkeling van het landelijk gebied van Naarden

Optimalisatie Naardertrekvaart

Vergroten capaciteit Naardertrekvaart

Passantenhaven

Er komt een passantenhaven aan de noordzijde van Naarden-Vesting

Recreatiepark Naarderbos

Een nieuw bestemmingsplan voor Recreatiepark Naarderbos

Vaarverbinding Naardertrekvaart - Gooimeer

Nieuwe vaarverbinding tussen de Naardertrekvaart en Gooimeer

In uitvoering

Centrum Keverdijk

Het te ontwikkelen centrum Keverdijk moet de wijk Keverdijk in Naarden nieuw leven inblazen met woningen en voorzieningen zoals een multifunctioneel centrum

Rioolvervanging Energiestraat Naarden

De Energiestraat tussen de Rubberstraat en de Bronsstraat krijgt een gescheiden rioolstelsel

Stadskantoor Naarden

Op de plek van het stadskantoor in Naarden komen woningen

Stork-locatie

De Stork-locatie aan de noordrand van het Rembrandtkwartier in Naarden wordt een woongebied met 41 tot 49 nieuwe woningen