Plannen en projecten

Een overzicht van actuele plannen en projecten in de gemeente Gooise Meren: nu in uitvoering of binnenkort in de raad.

Gemeentebreed

Geen status

Ondergrondse hoogspanningsleidingen

Informatie over ondergrondse hoogspanningskabels in Gooise Meren

Omgevingswet

Hoe we ons voorbereiden op de Omgevingswet. Bekijk ook het conceptontwerp omgevingsvisie

Energietransitie

De weg naar een aardgasvrij en energieneutraal Gooise Meren in 2050

Ter besluitvorming

Crailo

De gemeente ondersteunt bij de herontwikkeling van het plangebied Crailo, waaronder de Kolonel Palmkazerne

Geluidschermen

Geluidschermen Stationsweg in Bussum

Parkeervisie

Een visie op parkeren in Gooise Meren

Diemerscheg

Een plan voor een toekomstbestendig groene verbinding tussen de regio Amsterdam, Diemen, Weesp en Muiden

Natuurboulevard

Een wandelpad  tussen Diemen en Muiden en  uitbreiding  strand Westbatterij Muiden

Woonvisie Gooise Meren

Denk mee over de nieuwe woonvisie Gooise Meren

In uitvoering

Spoorzone

Samen met andere overheden, ProRail en NS werkt de gemeente aan een oplossing voor de problemen rond de drukke spoorlijn door Naarden en Bussum

Goois Natuurreservaat

Informatie over de veranderingen bij het Goois Natuurreservaat

Visie op wonen

Woningcorporaties, huurders en gemeente maken afspraken over de bouw van sociale (huur)woningen in Gooise Meren

Biodiversiteit

Het versterken van de biodiversiteit 

In voorbereiding, haalbaar

Zonnepanelen op erfgoed

Nieuwe regels voor het plaatsen van zonnepanelen aan de voorkant en achterkant van monumenten of van panden in beschermde stadsgezichten en dorpsgezichten.

Bussum

Ter besluitvorming

Veldweg

De gemeente zoekt een nieuwe bestemming voor het parkeerterrein aan de Veldweg in Bussum

Mariƫnburg

Het klooster Mariƫnburg in Bussum krijgt een andere functie

Vitusstraat 17

De eigenaar van het pand wil het pand veranderen in een gebouw met appartementen

 

Hocras-locatie

Hocras en de gemeente verkennen de mogelijkheden van herontwikkeling van het Hocras-terrein

Verlosserkerk

Een nieuwe bestemming voor het terrein Verlosserkerk

Gooise Warande

Ontwikkelen van een gebouw met appartementen op de locatie Mezenlaan 19

Emmalocaties

Oude locaties Emmaschool aantrekkelijk maken voor wonen, werken, spelen en ontmoeten

Spiegelstraat en omgeving

De Spiegelstraat en omliggende straten krijgen nieuwe riolering en een opknapbeurt 

Graaf Wichmanlaan en omgeving

De Graaf Wichmanlaan en omliggende straten krijgen nieuwe riolering en een opknapbeurt

Amersfoortsestraatweg 81-85

Op het terrein van het voormalige KPN-gebouw, Amersfoortsestraatweg 81-85 komen woningen

Het Mouwtje

Een visie voor parkgebied Het Mouwtje en Bilderdijkpark

Verkeer Vondelkwartier

In gesprek met de buurt over het verkeer in de wijk

De Vonk

Het ontwikkelen van een bruikbaar pand De Vonk in het centrum van Bussum

Toekomst Bussum-Zuid

Een plan voor de toekomst van Bussum-Zuid

In uitvoering

Centrummanagement

De gemeente wil het centrum van Bussum verbeteren. Dat doen de gemeente, ondernemers, inwoners en organisaties gezamenlijk

Muiden

Ter besluitvorming

Verder met de Vesting Muiden

De gemeente wil de identiteit en de leefomgeving van de Vesting Muiden behouden en verbeteren. De gemeente herstelt bijvoorbeeld de vestingwerken en legt…

Muiden Zuidwest

Een visie voor het zuidwestelijk deel van Vesting Muiden

Westbatterijpark

Een park met een waterrijk karakter in De Krijgsman

Schootsvelden Zuidoost, verleggen Mariahoeveweg en P2

Historische landschapsstructuur van de Schootsvelden herstellen

Havens van Muiden

Een uitvoeringsprogramma voor de havens van Muiden

Clubhuis Scouting Pampus Groep Muiden

Onderzoek naar een nieuwe locatie voor de Scouting Pampus Muiden Groep

Amsterdamsestraatweg

Groot onderhoud aan de Amsterdamsestraatweg, een nieuwe inrichting en de aanleg van de busbaan via het Brediusterrein naar de Maxisweg

Muiden Noordwest

Een plan voor de wijk  Muiden Noordwest 

In uitvoering

Bredius gebiedsontwikkeling

Het Brediusterrein in Muiden is in ontwikkeling. Er komen sportvelden, woningen en groen

De Krijgsman

Op het terrein van de oude kruitfabriek in Muiden komt een nieuwe woonwijk

Mariahoeve

De wijk Mariahoeve in Muiden krijgt een opknapbeurt

Herstel Oostelijke Vestingwallen

Terugbrengen van het historische karakter van de Vesting Muiden

Muiderberg

Ter besluitvorming

Van der Helstpark en omgeving

De wijk Van der Helstpark en omgeving krijgt een opknapbeurt

Groot onderhoud Muiderberg

Muiderberg krijgt groot onderhoud van 2021 tot 2026

Kindcentrum De Meerstroom

Een nieuw schoolgebouw op het terrein van de voormalige gemeentewerf aan de Tesselschadelaan 47

Naarden

Geen status

Ter besluitvorming

BORgronden

Particuliere eigenaren maken plannen voor de bouw van woningen

Naarden buiten de Vesting

De gemeente en andere overheden werken samen aan de ontwikkeling van het landelijk gebied van Naarden

Optimalisatie Naardertrekvaart

Vergroten capaciteit Naardertrekvaart

Recreatiepark Naarderbos

Een nieuw bestemmingsplan voor Recreatiepark Naarderbos

Jan ter Gouwweg

Ontwikkelaar FH Projecten bouwt 36 woningen. In de openbare ruimte komen parkeerplekken en speel- en ontmoetingsplekken

Gebiedsontwikkeling rondom Naarderheem

Een plan voor nieuwbouw van het revalidatiecentrum, voorheen bekend als project Amersfoortsestraatweg

Zonnegeluidswal Naarderbos

Een onderzoek naar de haalbaarheid van een zonnegeluidswal bij het Naarderbos

Driftweg

Een bouwplan voor Driftweg Naarden

In uitvoering

Stork-locatie

De Stork-locatie aan de noordrand van het Rembrandtkwartier in Naarden wordt een woongebied met 41 tot 49 nieuwe woningen

Centrum Keverdijk

Het te ontwikkelen centrum Keverdijk moet de wijk Keverdijk in Naarden nieuw leven inblazen met woningen en voorzieningen zoals een multifunctioneel centrum