Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Plannen en projecten

Een overzicht van actuele plannen en projecten in de gemeente Gooise Meren: nu in uitvoering of binnenkort in de raad.

Gemeentebreed

Geen status

Omgevingswet

Hoe we ons voorbereiden op de Omgevingswet die op 1 januari 2022 ingaat

Ondergrondse hoogspanningsleidingen

Informatie over ondergrondse hoogspanningskabels in Gooise Meren

Ter besluitvorming

Crailo

De gemeente ondersteunt bij de herontwikkeling van het plangebied Crailo, waaronder de Kolonel Palmkazerne

Diemerscheg

Een plan voor een toekomstbestendig groene verbinding tussen de regio Amsterdam, Diemen, Weesp en Muiden

Geluidsvoorzieningen

Geluidschermen Stationsweg in Bussum

Goed en veilig op weg

Een visie over bereikbaarheid, doorstroming, veiligheid en leefbaarheid

Meer kansen voor groen in Gooise Meren

Behoud en versterken van de buitenruimte in Gooise Meren

Parkeervisie

Een visie op parkeren in Gooise Meren

In uitvoering

Brug Oud Blaricumerweg

Het renoveren van de monumentale brug en het vervangen van de 2 fietsbruggen naast de brug

Geluidsoverlast A1 A6

Informatie over de bijeenkomst geluidsoverlast A1 A6 van 16 november 2020

Goois Natuurreservaat

Informatie over de veranderingen bij het Goois Natuurreservaat

Spoorzone

Samen met andere overheden, ProRail en NS werkt de gemeente aan een oplossing voor de problemen rond de drukke spoorlijn door Naarden en Bussum

Stationsgebied Naarden Bussum

Een plan voor een goed bereikbaar station en een prettige woon- en werkomgeving

Visie op wonen

Woningcorporaties, huurders en gemeente maken afspraken over de bouw van sociale (huur)woningen in Gooise Meren

Bussum

Geen status

Oostereng

Ga in gesprek over de wensen en ideeën voor uw wijk

Ter besluitvorming

Amersfoortsestraatweg 81-85

Op het terrein van het voormalige KPN-gebouw, Amersfoortsestraatweg 81-85 komen woningen

Breeduit

De brede school Breeduit in Bussum krijgt een nieuwe invulling. Naast een basisschool en peuterspeelzaal komt er een school voor speciaal onderwijs

Emmalocaties

Oude locaties Emmaschool aantrekkelijk maken voor wonen, werken, spelen en ontmoeten

Gooise Warande

Ontwikkelen van een gebouw met appartementen op de locatie Mezenlaan 19

Graaf Wichmanlaan en omgeving

De Graafwichmanlaan en omliggende straten krijgen nieuwe riolering en een opknapbeurt

Hocras-locatie

Hocras en de gemeente verkennen de mogelijkheden van herontwikkeling van het Hocras-terrein

Mariënburg

Het klooster Mariënburg in Bussum krijgt een andere functie

Scapino De Nieuwe Brink

Het terrein Scapino / De Nieuwe Brink in het centrum van Bussum moet een andere invulling krijgen. De afgelopen jaren zijn er verschillende plannen gemaakt

Spiegelstraat en omgeving

De Spiegelstraat en omliggende straten krijgen nieuwe riolering en een opknapbeurt 

Veldweg

De gemeente zoekt een nieuwe bestemming voor het parkeerterrein aan de Veldweg in Bussum

Verlosserkerk

Een nieuwe bestemming voor het terrein Verlosserkerk

Vitusstraat 17

De eigenaar van het pand wil het pand veranderen in een gebouw met appartementen

 

Vlietlaan en Olmenlaan

De Vlietlaan en de Olmenlaan krijgen een opknapbeurt

In uitvoering

Beerensteinerlaan en omgeving

In de Beerensteinerlaan en omliggende straten is het riool aan vervanging toe. De wijk krijgt een opknapbeurt

Bensdorp

Het terrein van de oude cacaofabriek Bensdorp krijgt een nieuwe invulling. Het wordt een multifunctionele plek met cultuur, horeca en appartementen

Buitenruimte gemeentehuis

Een klantvriendelijk en uitnodigend plein voor het gemeentehuis

Centrummanagement

De gemeente wil het centrum van Bussum verbeteren. Dat doen de gemeente, ondernemers, inwoners en organisaties gezamenlijk

Muiden

Ter besluitvorming

Bredius

Het Brediusterrein in Muiden is in ontwikkeling. Er komen sportvelden, sociale woningbouw en groen

Gemeentehuis Muiden

Op de plek van het gemeentehuis van Muiden komen woningen

Havens van Muiden

Een uitvoeringsprogramma voor de havens van Muiden

Muiden Zuidwest

Een visie voor het zuidwestelijk deel van vesting Muiden

Schootsvelden zuidoost, Mariahoeveweg en P2

Historische landschapsstructuur van de Schootsvelden herstellen

Verder met de Vesting Muiden

De gemeente wil de identiteit en de leefomgeving van de Vesting Muiden behouden en verbeteren. De gemeente herstelt bijvoorbeeld de vestingwerken en legt wandelroutes aan

Westbatterijpark

Een park met een waterrijk karakter in De Krijgsman

In uitvoering

De Krijgsman

Op het terrein van de oude kruitfabriek in Muiden komt een nieuwe woonwijk

Herstel oostelijke vestingwallen

Terugbrengen van het historische karakter van de Vesting Muiden

Mariahoeve

De wijk Mariahoeve in Muiden krijgt een opknapbeurt

Muiderberg

Ter besluitvorming

Groot onderhoud Muiderberg

Muiderberg krijgt groot onderhoud van 2021 tot 2026

Monumenten Muiderberg

Inwoners van Muiderberg kunnen meehelpen bij het inventariseren van panden en objecten

Van der Helstpark en omgeving

De wijk Van der Helstpark en omgeving krijgt een opknapbeurt

In uitvoering

Echobos Muiderberg

Het Echobos in Muiderberg krijgt groot onderhoud

Eikenlaan Muiderberg

De Eikenlaan krijgt groot onderhoud

Naarden

Ter besluitvorming

BORgronden

Particuliere eigenaren maken plannen voor de bouw van woningen

Gebiedsontwikkeling rondom Naarderheem

Een plan voor nieuwbouw van het revalidatiecentrum, voorheen bekend als project Amersfoortsestraatweg

Havenkom Naarden

Het verbeteren van de huidige havenkom aan de westzijde van Naarden-Vesting

Jan ter Gouwweg

Ontwikkelaar FH Projecten bouwt 36 woningen. In de openbare ruimte komen parkeerplekken en speel- en ontmoetingsplekken

Naarden buiten de Vesting

De gemeente en andere overheden werken samen aan de ontwikkeling van het landelijk gebied van Naarden

Optimalisatie Naardertrekvaart

Vergroten capaciteit Naardertrekvaart

Recreatiepark Naarderbos

Een nieuw bestemmingsplan voor Recreatiepark Naarderbos

In uitvoering

Centrum Keverdijk

Het te ontwikkelen centrum Keverdijk moet de wijk Keverdijk in Naarden nieuw leven inblazen met woningen en voorzieningen zoals een multifunctioneel centrum

Prinses Beatrixbrug

Groot onderhoud aan de monumentale brug bij Naarden-Vesting tot juli 2022

Stadskantoor Naarden

Op de plek van het stadskantoor in Naarden komen woningen

Stork-locatie

De Stork-locatie aan de noordrand van het Rembrandtkwartier in Naarden wordt een woongebied met 41 tot 49 nieuwe woningen