Participatievisie

De gemeente werkt aan het vernieuwen van de huidige participatievisie. Gooise Meren heeft als wens om inwoners zo goed mogelijk te betrekken bij plannen in hun directe woon- en leefomgeving. De huidige participatievisie is in 2016 opgesteld. Deze visie geeft vorm aan participatie in Gooise Meren en bestaat uit algemene richtlijnen.

De gemeente onderzoekt welke manieren van participeren passen bij deze tijd. Vanaf midden juni 2023 gaat de gemeente daarom op verschillende manieren en op verschillende momenten in gesprek. Met de uitkomsten van deze gesprekken bepaalt de gemeente hoe de huidige participatievisie wordt vernieuwd.

Participatie

Elke dag maakt de gemeente nieuwe plannen. Van de ontwikkeling van nieuwe woningen en speelplekken tot een toekomstvisie voor een wijk. Door participatie heeft u invloed op de toekomst van de gemeente én daarmee van uw directe woon- en leefomgeving. Bijvoorbeeld door mee te denken bij het maken van de plannen of hierover te beslissen. Of door zelf met initiatieven te komen en deze uit te voeren. In sommige gevallen wordt u alleen geïnformeerd over de situatie. In alle gevallen is communicatie een belangrijke succesfactor bij participatie. Dat geldt voor de gemeente en ook voor de initiatiefnemer.

Bijeenkomst 22 juni 2023

Op 22 juni 2023 organiseerde de gemeente een bijeenkomst ‘samenwerken en bepalen’. Guido Enthoven, directeur Instituut Maatschappelijke Innovatie vertelde over de verschillende samenwerkingsvormen tussen overheid en samenleving. Ook vertelde hij over zijn ervaringen bij andere gemeenten. Medewerkers van de gemeente, inwoners, raadsleden en organisaties gingen daarover met elkaar in gesprek. Verslag bijeenkomst samenwerken en bepalen 22 juni 2023 (PDF, 1 MB)

Alle documenten