Participatievisie

Gemeente Gooise Meren werkt aan het vernieuwen van de visie op burgerparticipatie uit 2016. Welke manieren van participeren passen bij deze tijd? De gemeente wil op een gelijkwaardige wijze samenwerken met haar inwoners om zo te komen tot betere plannen, vertrouwen in elkaar en een veilige en aantrekkelijke fysieke en sociale leefomgeving. Samen gaan we in stappen naar het verbeteren van de samenwerking.

Wilt u meedoen in gesprekken? Meld u aan via SecretariaatMensEnOmgeving@gooisemeren.nl

Resultaten vragenlijst

Van 6 november tot 22 december 2023 hebben inwoners, ambtenaren, collegeleden en raadsleden de vragenlijst Quick Scan Lokale Democratie (QSLD) ingevuld. Het vermoeden is dat sommige college- en raadsleden en in mindere mate ambtenaren de vragenlijst via de publieke link hebben ingevuld. Daardoor zijn de resultaten niet meer te onderscheiden.

Met de vragenlijst is een beeld verkregen over de beleving van de huidige ervaringen met burgerparticipatie, overheidsparticipatie, samenwerking en communicatie.

De resultaten laten onder andere zien dat de samenwerking vraagt om het verbeteren van de communicatie en informatie. Duidelijkheid over de verschillende rollen en ruimte die er is voor invloed zoals meebeslissen en de mogelijkheid voor het agenderen van onderwerpen.

Aandachtspunten voor de visie

De resultaten van de vragenlijst zijn bedoeld om inzicht te krijgen in het samenspel tussen raad, college, ambtenaren en inwoners. De resultaten zijn niet bedoeld om een representatieve weergave te zijn. De resultaten zijn bedoeld om te zien waar inzichten verschillen en verbetering mogelijk is.

De begeleidingsgroep bestaande uit inwoners, ambtenaren en raadsleden heeft vanuit de resultaten aandachtspunten meegegeven om te verwerken bij het maken van de visie.

Vervolg koersdocument

De uitkomsten van de vragenlijst vormen input voor het herijken van de participatievisie. Ze worden besproken in de gemeenteraad. De raad ontvangt daarvoor een koersdocument waarin richting wordt gegeven voor de visie.

Planning

  • Voorjaar 2025 Gemeenteraad bespreekt nieuwe participatievisie
  • Voorjaar 2025 Opstellen nieuwe participatievisie
  • Najaar 2024 Gemeenteraad bespreekt koersdocument
  • Voorjaar 2024 Koersdocument maken voor gemeenteraad
  • Januari/februari 2024 Resultaten Quick Scan Lokale Democratie
  • Eind 2023 Vragenlijst Quick Scan Lokale Democratie (QSLD)
  • 22 juni 2023 Bijeenkomst Samenwerken en bepalen met inwoners