Participatievisie

Participeren in Gooise Meren. Hoe dan?

Gooise Meren wil inwoners zo goed mogelijk betrekken bij plannen. De participatievisie uit 2016 wordt vernieuwd.  De gemeente onderzoekt welke manieren van participeren passen bij deze tijd.

Ook u kunt daar over meedenken.

Vul de vragenlijst in

Vanaf juni 2023 is de gemeente in gesprek gegaan met inwoners en raadsleden.

Nu staat ook de vragenlijst Quick Scan Lokale Democratie (QSLD) open.

Geef aan wat goed gaat, en wat beter kan! Zo krijgt de gemeente een ’foto’ van de stand van de eigen lokale democratie.

De antwoorden gebruikt de gemeente om anders te gaan werken, voor en met inwoners en ondernemers. Passend bij hoe we als gemeente willen (samen)werken.

Over de vragenlijst

U kunt de vragenlijst niet tussentijds opslaan, omdat u deze invult via een algemene, anonieme link. Vul de vragenlijst daarom in één keer in. Dit duurt 10 tot 15 minuten.

Participatievisie

Participatie is samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties onze gemeente maken. Hoe? Dat leggen we graag vast in een participatievisie. De huidige participatievisie van gemeente Gooise Meren is in 2016 vastgesteld. Maar die is na 7 jaar aan vernieuwing toe. Vanaf midden juni 2023 is de gemeente daarom op verschillende manieren en op verschillende momenten in gesprek over hoe we met elkaar willen samenwerken.

Bijeenkomst 22 juni 2023

Op 22 juni 2023 organiseerde de gemeente een bijeenkomst ‘samenwerken en bepalen’. Guido Enthoven, directeur Instituut Maatschappelijke Innovatie vertelde over de verschillende samenwerkingsvormen tussen overheid en samenleving. Ook vertelde hij over zijn ervaringen bij andere gemeenten. Medewerkers van de gemeente, inwoners, raadsleden en organisaties gingen daarover met elkaar in gesprek.  Verslag bijeenkomst samenwerken en bepalen 22 juni 2023 (PDF, 1 MB)