Gooise Warande

Initiatiefnemers Vivium, De Alliantie en DubbeLL- buurtontwikkelaars hebben het voorstel een kleinschalig gebouw met appartementen te ontwikkelen op de locatie Mezenlaan 19. Het voorstel is het nieuwe gebouw in de tuin van De Gooise Warande te plaatsen, waardoor het een onderdeel gaat vormen van het bestaande naoorlogse gebouw.

Planning

Op 22 september 2022 was er voor alle belanghebbenden een bijeenkomst over de Gooise Warande. Op 11 oktober 2022 was de 3e Omgevingstafel. Tijdens de 3e omgevingstafel is in gezamenlijk overleg besloten dat er nog een 4e omgevingstafel wordt georganiseerd. Een datum hiervoor volgt.

Herontwikkeling Gooise Warande

In 2019 hebben de initiatiefnemers de locatie van De Gooise Warande aan de Mezenlaan onderzocht. Doelstelling was een kleinschalig appartementengebouw nabij het bestaande complex te ontwikkelen. Het idee daarbij is woningen te ontwikkelen voor 'jonge senioren' die nog geen (grote) zorgvraag hebben, maar wel nadenken over hun toekomst en een goed zorgcentrum in de buurt waarderen. De gemeente staat open voor een initiatief op de locatie Mezenlaan 19 voor deze doelgroep. De initiatiefnemers gaan in gesprek met de bewoners en de verschillende in- en externe adviseurs van de gemeente over de kansen en bedreigingen bij een dergelijk ontwikkeling. De gesprekken noemen wij de Omgevingstafels. De gesprekken hebben tot doel om te komen tot een passend voorstel voor de ontwikkeling op de locatie Gooise Warande. Lees de werkwijze in het Communicatie- en participatieplan.

Omgevingstafel

De Omgevingstafel is een vooroverleg dat zich afspeelt voordat de initiatiefnemer de vergunning aanvraagt. In dit vooroverleg zit de initiatiefnemer met de vergunningverlener, belanghebbenden, gemeentelijke adviseurs en experts aan tafel om een vergunningaanvraag voor te bereiden en daarmee een initiatief voor elkaar te krijgen. De initiatiefnemer en alle betrokkenen komen minimaal 3 keer bij elkaar (Omgevingstafel 1, 2 en 3).

Filmpje wethouder Eijbersen over de Gooise Warande

Algemene informatie over de Omgevingstafel

Aanmelden voor de Omgevingstafel is niet meer mogelijk.

Bijeenkomst voor alle belanghebbenden

Naast de gesprekken aan de Omgevingstafel is er een bijeenkomst voor alle belanghebbenden, ook zij die niet aan de Omgevingstafel meedoen. U wordt bijgepraat en heeft de mogelijkheid te reageren. Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 22 september 2022. De vragen die gesteld zijn, zijn door de initiatiefnemer beantwoord in de Nota van beantwoording.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 1 - pre-initiatief

Overige informatie