Gooise Warande

Initiatiefnemers Vivium, De Alliantie en DubbeLL- buurtontwikkelaars hebben het voorstel een kleinschalig gebouw met appartementen te ontwikkelen op de locatie Mezenlaan 19. Het voorstel is het nieuwe gebouw in de tuin van De Gooise Warande te plaatsen, waardoor het een onderdeel gaat vormen van het bestaande naoorlogse gebouw.

Bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan Mezenlaan 19 Bussum heeft tot en met 8 februari 2024 ter inzage gelegen. Uitleg over het proces en de plannen is gegeven tijdens de bijeenkomst op 31 januari 2024.

Planning

  • 3e kwartaal 2024: vaststelling bestemmingsplan in gemeenteraad
  • 4e kwartaal 2024: aanvraag omgevingsvergunning

Herontwikkeling Gooise Warande

In 2019 hebben de initiatiefnemers de locatie van De Gooise Warande aan de Mezenlaan onderzocht. Doelstelling was een kleinschalig appartementengebouw nabij het bestaande complex te ontwikkelen. Het idee daarbij is woningen te ontwikkelen voor 'jonge senioren' die nog geen (grote) zorgvraag hebben, maar wel nadenken over hun toekomst en een goed zorgcentrum in de buurt waarderen. De gemeente staat open voor een initiatief op de locatie Mezenlaan 19 voor deze doelgroep. De initiatiefnemers gaan in gesprek met de bewoners en de verschillende in- en externe adviseurs van de gemeente over de kansen en bedreigingen bij een dergelijk ontwikkeling. De gesprekken noemen wij de Omgevingstafels. De gesprekken hebben tot doel om te komen tot een passend voorstel voor de ontwikkeling op de locatie Gooise Warande. Lees de werkwijze in het Communicatie- en participatieplan.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 4 - ontwerp

Overige informatie

Fase 1 - pre-initiatief

Overige informatie