Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Gooise Warande

Initiatiefnemers Vivium, De Alliantie en DubbelLL- buurtontwikkelaars hebben het voorstel een kleinschalig gebouw met appartementen te ontwikkelen op de locatie Mezenlaan 19. Het voorstel is het nieuwe gebouw in de tuin van De Gooise Warande te plaatsen, waardoor het een onderdeel gaat vormen van het bestaande naoorlogse gebouw.

Herontwikkeling Gooise Warande

In 2019 hebben de initiatiefnemers de locatie van De Gooise Warande aan de Mezenlaan onderzocht. Doelstelling was een kleinschalig appartementengebouw nabij het bestaande complex te ontwikkelen. Het idee daarbij is woningen te ontwikkelen voor 'jonge senioren' die nog geen (grote) zorgvraag hebben, maar wel nadenken over hun toekomst en een goed zorgcentrum in de buurt waarderen. De gemeente staat open voor een initiatief op de locatie Mezenlaan 19 voor deze doelgroep. De initiatiefnemers gaan in gesprek met de bewoners en de verschillende in- en externe adviseurs van de gemeente over de kansen en bedreigingen bij een dergelijk ontwikkeling. De gesprekken noemen wij de Omgevingstafels. De gesprekken hebben tot doel om te komen tot een passend voorstel voor de ontwikkeling op de locatie Gooise Warande. Lees de werkwijze in het Communicatie- en participatieplan.

Omgevingstafel

De Omgevingstafel is een vooroverleg dat zich afspeelt voordat de initiatiefnemer de vergunning aanvraagt. In dit vooroverleg zit de initiatiefnemer met de vergunningverlener, belanghebbenden, gemeentelijke adviseurs en experts aan tafel om een vergunningaanvraag voor te bereiden en daarmee een initiatief voor elkaar te krijgen. De initiatiefnemer en alle betrokkenen komen minimaal 3 keer bij elkaar (Omgevingstafel 1, 2 en 3).

Filmpje wethouder Eijbersen over de Gooise Warande

Algemene informatie over de Omgevingstafel

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Inspraak mogelijk

Aanmelden Omgevingstafel

Per straat praten maximaal 2 vertegenwoordigers mee aan de Omgevingstafel. Bij meer dan 2 aanmeldingen per straat zal de gemeente de keuze maken. Na aanmelding krijgt u per e-mail alle informatie om deel te nemen aan de Omgevingstafel.

Aanmelden Omgevingstafel Gooise Warande

Bijeenkomst voor alle belanghebbenden

Naast de gesprekken aan de Omgevingstafel is er een bijeenkomst voor alle belanghebbenden, ook zij die niet aan de Omgevingstafel meedoen. U wordt bijgepraat en heeft de mogelijkheid te reageren. Deze bijeenkomst is tussen Omgevingstafel 2 en 3. De datum en locatie voor deze bijeenkomst volgen later.

Reageren op ontwikkeling Gooise Warande

Om te komen tot een passende en gedragen ontwikkeling op de locatie Gooise Warande zien we graag uw reactie tijdens de bijeenkomst. U kunt ook nu al een reactie naar ons sturen.

Geef uw reactie op de ontwikkeling Gooise Warande

Alle documenten

Fase 1 - pre-initiatief

Overige informatie