Zonneroute Gooi en Vechtstreek

De Zonneroute Gooi en Vechtstreek richt zich, zoals de naam al doet vermoeden, op het opwekken van hernieuwbare energie via zon. We onderzoeken of dit kan op overheidsgronden langs de snelwegen A1, A6 en het spoor.

Tijdens de voorverkenning in 2023 werd duidelijk welke gronden er eventueel geschikt zijn op basis van de eerste ruimtelijke analyse. Deze voorverkenning sloten we af met een intentieverklaring van alle partners waarin afspraken staan over de verkenningsfase. De verkenningsfase loopt van oktober 2023 tot eind 2024.

Inwoners en belangenorganisaties kunnen meedenken om uiteindelijk tot ontwerpvoorbeelden te komen. De verkenningsfase ronden we af met een raadsbesluit. Daarna start de planvormingsfase.

De Zonneroute Gooi en Vechtstreek is iets anders dan de Zonnegeluidswal Naarderbos. De Zonnegeluidswal Naarderbos is een initiatief van bewoners en is een apart project.

Het zoekgebied

De Zonneroute loopt langs de A1 van de gemeentegrens Gooise Meren tot afslag 9a Hotel de Witte Bergen. Wat betreft de A6, deze start bij de splitsing met de A1 en eindigt bij de Hollandse Brug. Wat betreft het spoor gaat het om de trajecten:

 • Traject Weesp-Almere Poort. Vanaf de zuidelijke gemeentegrens van gemeente Gooise Meren tot en met de opgang naar de Hollandse Brug
 • Traject Weesp-Hollandsche Rading. Vanaf de oostelijke gemeentegrens van gemeente Hilversum tot aan de kruising met de Diependaalselaan ten zuiden van de stad Hilversum
 • Traject Hilversum-Baarn. Van station Hilversum tot aan de kruising met de A27 ten oosten van de stad Hilversum

Meer over de Zonneroute Gooi en Vechtstreek op energieoprijksgrond.nl.

Participatieavonden mei en juli 2024

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over het mogelijk plaatsen van een zonne-energie-installaties langs de A1, A6 en het spoor. En dat u mee wilt denken. Gemeente Gooise Meren vindt het belangrijk om dit traject samen met inwoners vorm te geven. Daarom organiseerden we 2 participatieavonden in mei 2024 en volgden er 15 en 17 juli 2024 opnieuw participatieavonden.

Tijdens de participatieavonden hebben we gekeken naar de criteria waaraan de opwek van zonne-energie langs de A1, A6 en het spoor kan voldoen. Ruim 50 deelnemers (inwoners en belangenorganisaties) hebben met ons meegedacht. Wat we hebben opgehaald tijdens de participatieavonden in mei en juli 2024 nemen we mee in het onderzoek naar ruimtelijke mogelijkheden.

Regionale Energie Strategie (RES)

Het klimaat verandert, de aarde warmt op en het weer wordt steeds extremer. Om klimaatverandering tegen te gaan moet ons energiesysteem veranderen. De 1e stap is energie besparen. De energie die we gebruiken willen we duurzaam en zoveel mogelijk lokaal opwekken. Dit geldt voor duurzame warmte en elektriciteit.

In de Regionale Energie Strategie (RES) hebben we afspraken gemaakt over het opwekken van duurzame energie in de regio Noord Holland Zuid en daarbinnen in de regio Gooi en Vechtstreek. Gemeente Gooise Meren wil een bijdrage leveren aan de opwek van hernieuwbare energie in de regio.

De Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid 1.0 (RES 1.0) is een plan van gemeenten, provincie Noord-Holland en waterschappen. Gemeenten, provincie en waterschappen verbinden zich hierin aan de opwek van zonne- en windenergie. Gemeente Gooise Meren heeft afgesproken ook bij te dragen aan de opwek van hernieuwbare energie in de regio. De ambitie is om in 2030, in onze energieregio, 2,7 TWh hernieuwbare energie op land op te wekken. Het Opwek Energie op Rijksgronden-programma kan hierin een belangrijke bijdrage leveren.

Opwek Energie op Rijksgronden (OER)

Het programma Opwek Energie op Rijksgrond is een initiatief van de Rijksoverheid. Daarbij werken ze samen met verschillende overheden om het opwekken van hernieuwbare energie op overheidsgronden mogelijk te maken. Bijvoorbeeld langs snelwegen of de spoorlijn. Zo dragen we actief bij aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen, zoals staat in het Klimaatakkoord van Parijs.

Om bij te dragen aan dit programma zijn we gestart met de Zonneroute Gooi en Vechtstreek, langs de A1, A6 en het spoor. Hierin werken overheidsorganisaties samen met ProRail en Liander:

 • Rijkswaterstaat (RWS)
 • Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • De Provincie Noord-Holland
 • De Regio Gooi- en vechtstreek
 • Gemeenten Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Blaricum en Laren

Vanaf mei 2024 betrekken we inwoners en belangenorganisaties actief.

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

 1. 1pre-initiatief
 2. 2initiatief
 3. 3definitie
 4. 4ontwerp
 5. 5voorbereiding
 6. 6realisatie
 7. 7nazorg

Uitleg over de fases.