Energietransitie

Gooise Meren wil in 2050 aardgasvrij en energieneutraal zijn. Dit willen we bereiken op 4 manieren:

  1. Energie besparen in de gebouwde omgeving
  2. Duurzame energie opwekken (Regionale Energie Strategie)
  3. Overgaan op duurzame warmte (Transitievisie Warmte)
  4. Samenwerken met inwoners en ondernemers

Het overgaan naar duurzame energiebronnen heet energietransitie. Het is nieuw en vraagt veel van ons allemaal. We kunnen de overstap naar duurzame energiebronnen alleen voor elkaar krijgen als we dit met elkaar doen.

Wat en waarom energietransitie

De aarde warmt op door het gebruik van fossiele brandstoffen zoals aardgas en steenkolen. Deze opwarming heeft grote gevolgen voor het klimaat en luchtkwaliteit, zoals meer overstromingen en droogtes. De extreme weersomstandigheden zetten de voedselvoorziening in de wereld onder druk met massamigraties, onrust en conflicten tot gevolg.

De hoeveelheid fossiele brandstoffen is eindig en dit leidt tot schaarste en afhankelijkheden. Het is dus noodzakelijk om over te gaan op duurzame energie, waarbij we gebruik maken van bestaande energie uit hernieuwbare natuurlijke bronnen zoals zon en wind. Deze overgang naar duurzame energie heet de energietransitie.

Nederland heeft het doel om in 2050 een klimaat neutrale samenleving te zijn. Dit is in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Hiervoor is het nodig om de CO2-uitstoot te verlagen ten opzichte van 1990. 49% verlaging in 2030 en 95% verlaging in 2050. De bebouwde omgeving moet in 2050 aardgasvrij te zijn.

Deelprojecten: