Elektriciteitshuisjes

Liander plaatst de komende jaren ruim 500 nieuwe elektriciteitskastjes in Gooise Meren. Dit is nodig om de energietransitie mogelijk te maken. En om te zorgen dat onze zonnepanelen, elektrische laadpalen, warmtepompen en alle andere apparaten stroom blijven krijgen. Dit vraagt om een stevige verzwaring van het elektriciteitsnetwerk. Liander is daar als netbeheerder verantwoordelijk voor.

Het plaatsen van deze elektriciteitshuisjes mag zonder omgevingsvergunning. Dit betekent dat bezwaar maken niet kan. Daarom maakt de gemeente afspraken met Liander over onder andere de plek en de uitvoering. We proberen te zorgen voor zo min mogelijk invloed op de buurt.

Buurtaanpak: waar en wanneer elektriciteitshuisjes

De gemeente kijkt samen met Liander hoe de elektriciteitshuisjes in de openbare ruimte passen. Liander heeft daarvoor een buurtaanpak. Liander begint bij de wijken waar verzwaring van het elektriciteitsnetwerk het meest noodzakelijk is. Stap voor stap pakt Liander alle buurten in Gooise Meren aan. U krijgt een brief als uw buurt aan de beurt is. Via de website van Liander kunt u zien waar en wanneer in uw omgeving een elektriciteitshuisje komt.

Aanpassingen aan het net waar nodig

Naast de buurtaanpak moet Liander soms ook enkele elektriciteitshuisjes plaatsen. Door een aanleiding en haar wettelijke verplichting om iedereen van voldoende stroom te voorzien. Bijvoorbeeld bij een nieuwe school, bij veel aanvragen voor laadpalen of bij een sterke groei van zonnepanelen. Liander informeert in dit geval inwoners die dichtbij wonen, 1 maand vóór de uitvoering. Gemeente Gooise Meren informeert u als we gemeentegrond verkopen.

Ontwikkelingen van Liander op privégrond staan hierbuiten. Hier kan de gemeente geen actie op ondernemen.

Uitvoering werk door Liander

Liander voert het werk voor de elektriciteitshuisjes uit. De kaders hiervoor stelt de gemeente. Zie de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) en de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON). Deze regels vormen de basis voor de 'vergunning kabels en leidingen'. Deze vergunning vraagt Liander aan bij de gemeente. In de vergunning staat bijvoorbeeld de precieze locatie van kabels en leidingen. Maar ook wanneer de straat open mag en wat de tijdelijke verkeerssituatie is. Liander moet de buurt op tijd informeren over de geplande werkzaamheden.

Wat Liander en gemeente doen

Elektriciteitshuisjes komen meestal in de openbare ruimte.

 1. Liander vraagt de gemeente of ze een stuk grond mogen kopen
 2. De gemeente beoordeelt het verzoek
 3. De gemeente bepaalt in overleg met Liander de meest wenselijke plek
 4. De gemeente publiceert het voornemen tot verkoop met de netbeheerder
 5. De gemeente verkoopt de grond aan Liander
 6. Liander maakt de uitvoeringsplannen verder in orde
 7. Liander vraagt aan de gemeente vergunning voor de uitvoering
 8. De gemeente geeft een vergunning voor kabels en leidingen op basis van de AVOI
 9. De gemeente controleert na het plaatsen of het werk goed is gedaan

Gemeente controleert plek elektriciteitshuisjes

De openbare ruimte heeft al vele vormen van gebruik. Alles heeft al wel een bestemming, zoals parkeervak, groenstrook of speelplaats. Daarom is het vaak zoeken naar de minst slechte plek. De gemeente kijkt bijvoorbeeld naar het effect op:

 • De leefomgeving van de buurt
 • Het gevolg voor de buren
 • Ondergrondse infrastructuur
 • De verkeersveiligheid
 • Het groene karakter
 • Speelvoorzieningen
 • Erfgoed
 • Sociale veiligheid
 • Zichtlijnen bovengronds

En dan zijn ook de volgende belangrijke punten doorslaggevend bij de keuze voor een plek:

 • Ondergronds: er liggen al veel kabels en leidingen onder de grond. Elektriciteitshuisjes kunnen niet daar bovenop
 • Veiligheid
 • Het elektriciteitshuisje moet goed toegankelijk zijn voor de onderhoudsmonteur
 • Het elektriciteitshuisje moet goed te plaatsen zijn. Het plaatsen gebeurt met een vrachtwagen. Staan er bomen of afvalbakken in de weg?

Hoe elektriciteitshuisjes eruit zien op website Liander

In Gooise Meren kiezen we standaard voor de elektriciteitshuisjes in dennengroen groen in een (half) verharde omgeving. In een groene omgeving kiezen we voor een inpassing met groene beplanting eromheen. Dat kan bijvoorbeeld een klimop zijn, of dat kunnen struiken of boompjes zijn. Dat bepalen we per locatie. Er liggen tegels om de elektriciteitshuisjes heen. Die zijn nodig om het onderhoud veilig te kunnen uitvoeren. Hoe elektriciteitshuisjes eruit zien.

Andere kleur of kunstwerk

Wilt u een huisje in een andere kleur of ziet u liever een kunstwerk op de elektriciteitshuisjes? Hiervoor kunt u een verzoek doen bij Liander.

Meer informatie op website Liander

Lees meer over elektriciteitshuisjes

Mail vragen aan de gemeente

Heeft u vragen aan de gemeente? Mail naar energietransitie@gooisemeren.nl.

Deelproject van: