Warmtenet Muiderberg

Begin 2020 heeft Wattnu het initiatief genomen voor een warmtenet in Muiderberg. De gemeente vindt dit een goed idee als proefproject in de warmtetransitie. Een proef om Muiderberg van het gas af te krijgen én om van te leren voor de andere wijken waar mogelijk een warmtenet gaat komen.

Het warmtenet in Muiderberg krijgt warmte uit het IJmeer. Het water dat in de zomer door de zon opwarmt wordt in de winter gebruikt. Grote warmtepompen warmen het water verder op tot ongeveer 70 graden en verwarmen zo de woningen in Muiderberg. Dit noemen we aquathermie.

Aquathermie is de verzamelterm voor duurzaam verwarmen en koelen met water. Het gaat om warmte en koude uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED). Aquathermie is één van de opties voor duurzame verwarming en koeling.

Bijeenkomst 31 oktober 2023

In deze bewonersbijeenkomst praatten bestuurders en medewerkers van Wattnu en de gemeente u bij. We informeerden u over de stand van zaken van het warmtenet, de vervolgstappen en wat u zelf al kunt doen.

Deelproject van: