Warmtenet Muiderberg

Een warmtenet op basis van aquathermie is mogelijk in Muiderberg. Dit blijkt uit een onderzoek dat in 2020 werd gestart door energiecoöperatie Wattnu in samenwerking met inwoners van Muiderberg. 

Via aquathermie is in de zomer verwarmd water uit het IJmeer in de winter te gebruiken.  Grote warmtepompen warmen het water verder op tot ongeveer 70 graden en verwarmen zo de woningen in Muiderberg.  Uit verschillende onafhankelijke onderzoeken blijkt dat het warmtenet de meest duurzame oplossing is met de laagste totale kosten. .

Aquathermie is de verzamelterm voor duurzaam verwarmen en koelen met water. Het gaat om warmte en koude uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED). Aquathermie is één van de opties voor duurzame verwarming en koeling.

Intentieovereenkomst gemeente en Wattnu

Gemeente Gooise Meren en Wattnu hebben op 21 maart 2024 een intentieovereenkomst getekend. Ze gaan de komende maanden samen aan de slag om de realisatie van het Warmtenet Muiderberg verder voor te bereiden. Het uitwerken van de techniek, organisatie en financiering en natuurlijk de gesprekken met de inwoners van Muiderberg staan op de agenda.

Later in het jaar komt er een samenwerkingsovereenkomst waarin concrete afspraken en processen zijn vastgelegd.

Gemeenteraad besluit unaniem over warmtenet Muiderberg

Op 14 februari 2024 heeft de gemeenteraad  unaniem ingestemd met de plannen van het college om stappen te zetten die het coöperatieve warmtenet in Muiderberg dichterbij brengen. Daarmee maakt de raad het mogelijk dat de gemeente gaat helpen bij de financiering van het warmtenet.

Energiecoöperatie Wattnu en de gemeente werken samen aan de verdere ontwikkeling van het warmtenet. De techniek, de planning en de financiering vragen alle aandacht. Het belangrijkste is nu de volloop. Met volloop bedoelen we het aantal huishoudens dat uiteindelijk meedoet met het warmtenet. Voor een betaalbare warmtevoorziening moet iets meer dan 70 procent van de huishoudens in Muiderberg meedoen.

Inwoners kunnen op de website van het warmtenet een intentieverklaring invullen. Dat is een 1e stap.

Tijdlijn warmtenet Muiderberg

Download de tijdlijn als informatieve afbeelding (PNG,  660,3 KB)

Stap 1: voorbereiding financiering

Wanneer: voorjaar 2024

 • Bewoners krijgen informatie over het proces
 • Gemeenteraad bespreekt volgende processtappen

Doen voldoende inwoners mee?

 • Bewoners krijgen leveringscontracten met heldere ontbindende voorwaarden
 • Gemeenteraad neemt een besluit over ontwikkelgeld en samenwerking

Stap 2: ontwikkelgeld en samenwerking

Wanneer: zomer 2024

 • Nieuwe lening voor verdere ontwikkeling
 • Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en het warmtebedrijf
 • Bewoners krijgen informatie over het vervolg

Komt de financiering rond?

 • Sluiten van financiële overeenkomsten
 • Bewoners krijgen informatie over organisatie en financiering

Stap 3: aanleg warmtenet

Wanneer: 2025

 • Start van de werkzaamheden Van der Helstpark
 • Bewoners krijgen leveringscontract en uitvoeringsplanning

Deelproject van: