Overgaan op duurzame warmte

Als we in 2050 aardgasvrij willen zijn, dan betekent dit dat gebouwen niet meer worden verwarmd met energie uit aardgas, maar met energie uit duurzame (hernieuwbare) bronnen. In de Transitievisie Warmte staat hoe we dit willen doen.

Een visie per wijk

Voor elke wijk in Gooise Meren is een oplossing gekozen waar we het meest van verwachten. Deze oplossing wordt bepaald door of er wel of geen collectieve warmtebron in de buurt is, het type bebouwing en het bouwjaar van deze gebouwen. We geven ook aan wanneer wijken aan de beurt zijn. Voor elke wijk houden we een nauwkeuriger onderzoek om te bekijken of de oplossing die we in gedachten hebben ook echt de beste oplossing is. Voor elke wijk maken we daarna een Wijkuitvoeringsplan (WUP). Voor Muiderberg wordt de 1e WUP gemaakt.

Deelproject van:

Alle documenten

Geen fase

Overige informatie