Samen met inwoners en ondernemers werken aan de energietransitie

Zowel inwoners als ondernemers moeten als gebruikers van energie aan de slag met de eigen woning en panden. Naast het technische onderdeel heeft de warmtetransitie grote sociaal-economische gevolgen omdat elke inwoner en onderneming onderdeel is van de transitie. Als gemeente willen we dat iedereen mee kan doen. We moeten dus weten wat inwoners en ondernemers nodig hebben om mee te kunnen doen aan de energietransitie. Dit kunnen we alleen ontdekken door met elkaar in gesprek te gaan. 

 In Muiderberg doen we samen met inwoners ervaring op met een cooperatief warmtenet. Lees meer over duurzame warmte in Muiderberg op Warmtenetmuiderberg.nl.

Deelproject van: