Naarden-Vesting autoluw

In de Mobiliteitsvisie (PDF, 8,5 MB) staat dat de gemeente Naarden-Vesting autoluw gaat maken. Dat is nodig om Naarden-Vesting leefbaar en veilig te houden. Samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden gaan we maatregelen bedenken. Het doel van dit project is te komen tot 1 of meer maatregelen waar de meeste inwoners, ondernemers en bezoekers achter staan. De gemeenteraad neemt een besluit over de maatregelen en de kosten daarvan.

Vragenlijst maatregelen Naarden-Vesting

Om Naarden-Vesting leefbaar en veilig te houden gaat de gemeente de vesting autoluw maken. Dit kan op veel verschillende manieren. Als onderdeel van het onderzoek kunt u een vragenlijst invullen. Het invullen duurt 3 minuten. Welke maatregelen ziet u het liefst voor Naarden-Vesting?

De vragenlijst is gemaakt met Swipocratie. Bij de vragen kunt u naar links (nee) of rechts (ja) swipen en op deze manier snel en makkelijk antwoord geven . Lukt het invullen niet, of heeft u vragen? Mail naar naardenvestingautoluw@gooisemeren.nl.

De resultaten van de vragenlijst worden meegenomen in de variantenstudie.  In deze studie wordt gekeken of de mogelijke maatregelen echt gaan bijdragen aan een leefbare en veilige Naarden-Vesting.

Video bijeenkomst 5 februari 2024

Bekijk voor een sfeerimpressie de video  bijeenkomst 5 februari 2024  Naarden-Vesting autoluw.

Nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief. Via de nieuwsbrief blijft u op de hoogte. U krijgt de nieuwsbrief via het opgegeven e-mailadres.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten