Ondergrondse hoogspanningsleidingen

RTL Nieuws berichtte in het voorjaar van 2018 dat er in 146 gemeenten in Nederland ondergrondse kabels nabij woonhuizen liggen en dat de straling van deze kabels mogelijk gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, met name voor kinderen. De Naardense wijk Keverdijk kwam vervolgens in beeld als 1 van de wijken waar de ondergrondse hoogspanningskabels dicht langs huizen lopen.

Voor meer informatie zie het Kennisplatform Elektromagnetische Velden.

Informatiebijeenkomst 12 juli 2018

Na het bericht van RTL Nieuws maken bewoners zich zorgen over hun gezondheid. Zij willen weten waar de kabels lopen, hoe het zit met straling en wat voor risico zij nu lopen. Het college heeft daarop op 12 juli 2018 in het gemeentehuis van Bussum een informatiebijeenkomst georganiseerd om meer helderheid te bieden en de zorgen te bespreken. 50 bewoners bezochten de bijeenkomst.

René Stumpel, hoofd gezondheid van de GGD Gooi en Vechtstreek, lichtte tijdens deze avond het gezondheidsaspect nader toe. Hij gaf aan dat het effect van ondergrondse hoogspanningskabels, in tegenstelling tot die van hoogspanningsmasten, nog nauwelijks is onderzocht. Uit onderzoeken die wel voorhanden zijn, blijkt dat een direct causaal verband tussen de aanwezigheid van de hoogspanningskabels en leukemie bij kinderen niet is aan te tonen. Er is wel sprake van een verhoogd risico.

Antwoord op technische vragen

Tijdens de bijeenkomst bleven de meeste technische vragen, wegens het ontbreken van netbeheerder Tennet, onbeantwoord. Tijdens de bijeenkomst werd wel een plattegrond getoond met de loop van de hoogspanningskabels door/langs Bussum en Naarden, echter specifieke magneetveldzones en stralingsniveaus waren niet aangegeven. Ook andere ondergrondse kabels, die met name langs het spoor liggen, ontbraken. Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft de gemeente contact opgenomen met vertegenwoordigers van Liander en Tennet. Doel van het overleg was onder andere meer helderheid te kunnen verschaffen aan de inwoners. De gemeente heeft alle vragen die tijdens de bijeenkomst zijn gesteld en aanvullende vragen die zijn binnengekomen gebundeld. Bij de documenten vindt u de vragen en de antwoorden.

Kaartmateriaal over ligging kabels en leidingen en brief Gezondheidsraad

U kunt bij de documenten kaartmateriaal bekijken over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen. Ook kunt u de Kamerbrief over het advies van de Gezondheidsraad lezen.

Beslissing over wel of geen voorzorgbeleid kabels en leidingen

De netbeheerders en de gemeente hebben afgesproken nauw contact te houden over deze problematiek. De staatssecretaris van milieu buigt zich eind 2018/begin 2019 over de vraag of er voor ondergrondse kabels en leidingen ook een voorzorgbeleid moet komen.