Biodiversiteit

Onze ambitie is om als groene gemeente nog groener te worden. We willen de biodiversiteit in Gooise Meren versterken en krachtig erfgoed dat voor onze inwoners en bezoekers te bekijken is. Om dit te bereiken is samen met verschillende partijen het Programma Biodiversiteit opgesteld. Dit programma is één van de uitvoeringsprogramma's van de omgevingsvisie. Het programma omschrijft lopende en wenselijke projecten die bijdragen aan het bereiken van afgesproken doelen uit de omgevingsvisie. Een aantal projecten is al binnen regionale en provinciale programma’s opgepakt. Hiermee zetten we een 1e stap richting een bloeiende biodiversiteit.

Planning

Het Programma Biodiversiteit is een gemeentelijk programma, het gaat over het grondgebied van Gooise Meren. Het is daarom aan de gemeente om de organisatie voor dit programma op te zetten. De gemeente pakt voor haar grondgebied daarin de leiding. Alle partijen die een verdere rol spelen bij het versterken van de biodiversiteit op het grondgebied van Gooise Meren betrekken we bij het programma.

Het programma werkt als verbindende schakel tussen betrokken partijen. Na vaststelling van het programma blijven de partijen betrokken bij de  uitvoering van het programma. Zij denken mee over de lopende en nieuwe projecten. De samenwerking is belangrijk voor het versterken van de biodiversiteit.

Projecten die bijdragen aan het Programma Biodiversiteit

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 6 - realisatie

Vastgestelde documenten