Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

Crailo

De colleges van Hilversum, Laren en Gooise Meren hebben in 2017 onderzocht of zij gezamenlijk de gronden van Crailo kunnen aankopen van de provincie Noord-Holland. In de raadsbijeenkomst van 18 december 2017 heeft de raad zich positief uitgesproken over de aankoop van Crailo door de 3 gemeenten. De gemeenteraden van Hilversum, Laren en Gooise Meren hebben het Ambitiedocument en de Intergemeentelijke grondexploitatie Crailo, met inachtneming van de moties en amendementen, vastgesteld. De gronden zijn eind 2017 door de provincie aan de 3 gemeenten geleverd. De 3 gemeenten gaan het gebied samen herontwikkelen. We vragen bewoners mee te denken.

Gemeenteraden akkoord met stedenbouwkundig- en landschapsplan

Meer informatie over Crailo en aanmelden voor de nieuwsbrief, zie crailo.nl.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 3 - definitie

Vastgestelde documenten