Crailo

In de raadsbijeenkomst van 18 december 2017 hebben de gemeenteraden van Hilversum, Laren en Gooise Meren zich positief uitgesproken over de aankoop van Crailo door de 3 gemeenten. De 3 gemeenten gaan het gebied samen herontwikkelen. We hebben de bewoners gevraagd mee te denken over de plannen voor Crailo. Dit heeft geleid tot een stedenbouwkundig en landschapsplan voor Crailo dat op 4 maart 2020 is vastgesteld door de raden van Laren, Hilversum en Gooise Meren. Op 7 juli 2021 hebben de 3 gemeenteraden het bestemmingsplan buurtschap Crailo unaniem vastgesteld.

Meer informatie over Crailo en aanmelden voor de nieuwsbrief, zie crailo.nl.

Straatnamen Buurtschap Crailo vastgesteld

Op 5 maart 2024 stelden de 3 colleges van de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren de toewijzing van de straatnamen voor Buurtschap Crailo vast.

Het thema voor de straatnamen is bijzondere Gooise vrouwen. De volgende namen vallen onder Gooise Meren: Jo Muurlingsplaats, Jo van Goghstraat, Mona Parsonspad, Zusters van St. Olavstraat, Mejuffrouw Boomplein, Adrie Lasteriestraat, Mia Smeltstraat en Cissy van Marxveldtstraat (gedeeltelijk. Meer informatie op crailo.nl.

Kazernekwartier

Eind maart 2023 heeft de GEM Crailo het plan Kazernekwartier van BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling geselecteerd voor de ontwikkeling van de 1e fase van Buurtschap Crailo. Op 1 juni 2023 is de koopovereenkomst ondertekend.

Het kazernegebied wordt op natuur-inclusieve manier ontwikkeld en gebouwd. Bestaand materiaal wordt waar mogelijk hergebruikt en uiteindelijk gaat het gebied meer energie produceren dan gebruiken. De basis van het gebied wordt gevormd door de voormalige Kolonel Palmkazerne met een vernieuwd keukengebouw als hoofdgebouw aan de appèlplaats en daaromheen 6 legeringsgebouwen die samen mooi in het groen staan. Het vernieuwde keukengebouw wordt een ontmoetingsplek, kunst- en cultureel centrum, werkruimte, educatiecentrum voor kunst en ontspanningsplek.

Energiesysteem

In april 2023 heeft de GEM Crailo het samenwerkingsverband BAM Energy Systems, TotalEnergies en EnergyZero geselecteerd als energiebedrijf voor Buurtschap Crailo. De buurtschap Crailo wordt een volledig energiepositief gebied. Op alle gebouwen komen maximaal zonnepanelen. Dit is nog niet voldoende voor een energiepositieve wijk, waar ook rekening wordt gehouden met elektrisch vervoer. Daarom komen in het openbaar gebied op 5 locaties extra zonnepanelen. Dit zijn de daken van de 3 buurthubs, het dak van het entreegebouw en er komt een pergola met zonnepanelen in deelgebied Op Zuid. Met deze extra zonnepanelen is de ambitie voor een energiepositief Crailo geborgd.

  Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

  Uitleg over de fases.

  Alle documenten

  Fase 3 - definitie

  Vastgestelde documenten

  Overige informatie