Gemeente Gooise Meren Bestuur

Crailo

De colleges van Hilversum, Laren en Gooise Meren hebben in 2017 onderzocht of zij gezamenlijk de gronden van Crailo kunnen aankopen van de provincie Noord-Holland. In de raadsbijeenkomst van 18 december 2017 heeft de raad zich positief uitgesproken over de aankoop van Crailo door de 3 gemeenten. De gemeenteraden van Hilversum, Laren en Gooise Meren hebben het Ambitiedocument en de Intergemeentelijke grondexploitatie Crailo, met inachtneming van de moties en amendementen, vastgesteld. De gronden zijn eind 2017 door de provincie aan de 3 gemeenten geleverd. De 3 gemeenten gaan het gebied samen herontwikkelen. We vragen bewoners mee te denken.

Stedenbouwkundig- en Landschapsplan Crailo op 15 januari 2020

Beeldvormende bijeenkomst Stedenbouwkundig- en Landschapsplan Crailo op 7 januari 2020

Meer informatie over Crailo en aanmelden voor de nieuwsbrief, zie crailo.nl.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.