Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Crailo

In de raadsbijeenkomst van 18 december 2017 hebben de gemeenteraden van Hilversum, Laren en Gooise Meren zich positief uitgesproken over de aankoop van Crailo door de 3 gemeenten. De 3 gemeenten gaan het gebied samen herontwikkelen. We hebben de bewoners gevraagd mee te denken over de plannen voor Crailo. Dit heeft geleid tot een stedenbouwkundig en landschapsplan voor Crailo dat op 4 maart 2020 is vastgesteld door de raden van Laren, Hilversum en Gooise Meren. Op dit moment wordt gewerkt aan de uitwerking van het bestemmingsplan voor Crailo. Het is de bedoeling dat dit rond de zomer van 2020 ter inzage komt.

Meer informatie over Crailo en aanmelden voor de nieuwsbrief, zie crailo.nl.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 3 - definitie

Vastgestelde documenten