Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

Optimalisatie Naardertrekvaart

De Naardertrekvaart wordt beter bevaarbaar, ook met de gewenste toename van het vaarverkeer in de toekomst. Met de aanleg van de steiger is het mogelijk de afgemeerde vaartuigen beter te reguleren. Dit geeft een fraaier aanblik voor het naastgelegen plantsoen en dit deel van de Naardertrekvaart. Er vindt onderzoek plaats naar 2 vernauwingen in de vaart, die mogelijk weggenomen worden.

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.