Optimalisatie Naardertrekvaart

Langs de Vaartweg in Naarden is het straks mogelijk 40 tot 60 bootjes of sloepjes aan te leggen. Daarbij komt een in- en uitstapmogelijkheid voor kano’s en sups. Ook komen er 2 nieuwe vissteigers met verbeterde toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Planning

Het project Optimalisatie Naardertrekvaart is in mei 2022 na de raadsbehandeling tijdelijk stilgelegd in afwachting van nieuw beleid over ligplaatsen. In juni 2024 heeft het college de Beleidsnotitie Uitvoeringsregels Ligplaatsen vastgesteld. De bijbehorende kosten voor ligplaatsen stelt de raad vast in de ligplaatsverordening. Bekijk de stukken over ligplaatsen besproken tijdens de Politieke Avond van 19 juni 2024.

De gemeente pakt het project Optimalisatie Naardertrekvaart weer op. We beginnen met een herijking van het Programma van Eisen en een verdere uitwerking van het ontwerp. Daarna volgt opnieuw een raadsbehandeling.

De planning is om in 2025 tot aanbesteding en daarna tot uitvoering te komen.

Gebiedsprogramma Naarden buiten de Vesting

Onderdeel van het programma Groene Uitweg is het gebiedsprogramma Naarden buiten de Vesting. Het gebiedsprogramma Naarden buiten de Vesting is gestart omdat in en rondom Naarden verschillende opgaven spelen op het gebied van natuur, recreatie, landbouw en cultuurhistorie en landschap.

7 projecten, 4 grotendeels uitgevoerd

In 2015 is het gebiedsprogramma vastgesteld door de betrokken overheden. Het programma bestond uit totaal 7 projecten, waarvan er 4 (grotendeels) zijn uitgevoerd: agrarische structuurversterking, herstel en veiligstellen van schootsveld Naarden en het wandelpad tussen Vesting Naarden en Stadzigt.

In 2019 is besloten om het project Vaarverbinding te schrappen en de projecten Passantenhaven Naarden en Optimalisatie trekvaart anders in te vullen. Deze projecten, Optimalisatie Naardertrekvaart en Havenkom, dragen nog steeds bij aan de doelstellingen van dit gebiedsprogramma. De doelstellingen gaan over het verbeteren van de cultuurhistorie en recreatie en toerisme. De betrokken partijen hebben ook de samenwerkingsovereenkomst (SOK) aangepast op deze nieuwe situatie.

Met het optimaliseren van de Naardertrekvaart versterkt de gemeente de recreatieve aantrekkingskracht en zorgen we voor een minder rommelig beeld door bootjes in de trekvaart bij Naarden.

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 3 - definitie

Overige informatie

Fase 2 - initiatief

Fase 1 - pre-initiatief

Overige informatie