Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Optimalisatie Naardertrekvaart

De Naardertrekvaart wordt beter bevaarbaar, ook met de gewenste toename van het vaarverkeer in de toekomst. Met de aanleg van de steiger is het mogelijk de afgemeerde vaartuigen beter te reguleren. Dit geeft een fraaier aanblik voor het naastgelegen plantsoen en dit deel van de Naardertrekvaart. Er vindt onderzoek plaats naar 2 vernauwingen in de vaart, die mogelijk weggenomen worden.

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases .