Optimalisatie Naardertrekvaart

De Naardertrekvaart wordt beter bevaarbaar, ook met de gewenste toename van het vaarverkeer in de toekomst. Met de aanleg van de steiger is het mogelijk de afgemeerde vaartuigen beter te reguleren. Dit geeft een fraaier aanblik voor het naastgelegen plantsoen en dit deel van de Naardertrekvaart. Er vindt onderzoek plaats naar 2 vernauwingen in de vaart, die mogelijk weggenomen worden.

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 2 - initiatief