Gemeente Gooise Meren Bestuur

Raadsvergadering van 1 april vervalt

De raadsvergadering van 1 april 2020 vervalt vanwege het coronavirus. Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkingsmaatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Om die reden komt een aantal woordvoerders op 8 april bij elkaar. Een uitgebreide toelichting op de besluiten die de raad neemt op 15 april leest u binnenkort.

Optimalisatie Naardertrekvaart

De Naardertrekvaart wordt beter bevaarbaar, ook met de gewenste toename van het vaarverkeer in de toekomst. Met de aanleg van de steiger is het mogelijk de afgemeerde vaartuigen beter te reguleren. Dit geeft een fraaier aanblik voor het naastgelegen plantsoen en dit deel van de Naardertrekvaart. Er vindt onderzoek plaats naar 2 vernauwingen in de vaart, die mogelijk weggenomen worden.

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.