Gemeente Gooise Meren Bestuur

Naarden buiten de Vesting

Dit project bestaat uit verschillende onderdelen. Een nieuwe vaarverbinding tussen de Naardertrekvaart en het Gooimeer. Een passantenhaventje tussen het bedrijventerrein Gooimeer Zuid en de vesting van Naarden. Verbetering van de Naardertrekvaart tussen de nieuwe aftakking naar het Gooimeer en de vesting. Herstel van de openheid van de schootsvelden rond de vesting. Een wandel- en fietspad van de vesting naar Stadzigt en een ecologische verbinding tussen het Naardermeer en het Gooimeer. De gemeente werkt in dit project samen met de regio Gooi- en Vechtstreek, het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en de provincie Noord-Holland.

Deelprojecten:

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 2 - initiatief