Naarden buiten de Vesting

Dit programma bestaat uit verschillende projecten:

 • Het uitgraven van de historische havenkom tussen het bedrijventerrein Gooimeer Zuid en de vesting van Naarden
 • Verbetering van de kwaliteit van de Naardertrekvaart ter hoogte van Gooimeer Zuid
 • Herstel van de openheid van de schootsvelden rond de vesting
 • Een wandel- en fietspad van de vesting naar Stadzigt
 • Een ecologische verbinding tussen het Naardermeer en het Gooimeer

De gemeente werkt samen met Regio Gooi en Vechtstreek, het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de provincie Noord-Holland.

Deelprojecten:

Het proces is in deze fase:

 1. 1pre-initiatief
 2. 2initiatief
 3. 3definitie
 4. 4ontwerp
 5. 5voorbereiding
 6. 6realisatie
 7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 2 - initiatief

Vastgestelde documenten