Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

Naarden buiten de Vesting

Dit programma bestaat uit verschillende projecten:

 • het uitgraven van de historische havenkom tussen het bedrijventerrein Gooimeer Zuid en de vesting van Naarden
 • verbetering van de kwaliteit van de Naardertrekvaart ter hoogte van Gooimeer Zuid
 • herstel van de openheid van de schootsvelden rond de vesting
 • een wandel- en fietspad van de vesting naar Stadzigt
 • een ecologische verbinding tussen het Naardermeer en het Gooimeer

De gemeente werkt samen met Regio Gooi en Vechtstreek, het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de provincie Noord-Holland.

Deelprojecten:

Het proces is in deze fase:

 1. 1pre-initiatief
 2. 2initiatief
 3. 3definitie
 4. 4ontwerp
 5. 5voorbereiding
 6. 6realisatie
 7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 2 - initiatief

Vastgestelde documenten