Verbetering verbinding Vesting Naarden - Stadzigt

Er komt een betere verbinding tussen Naarden-Vesting en Stadzigt voor voetgangers en fietsers. Zodra de Voormeerpassage klaar is (fiets- en voetgangerstunnel en faunapassage onder het spoor), neemt het fiets- en voetgangersverkeer sterk toe. Er is dan een veilige oversteek gewenst op de Rijksweg ter hoogte van de Meerstraat. De nieuwe oversteek is inmiddels klaar.

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 5 - voorbereiding

Vastgestelde documenten