Gemeente Gooise Meren Bestuur

Verbetering verbinding Vesting Naarden - Stadzigt

Er komt een betere verbinding tussen Naarden-Vesting en Stadzigt voor voetgangers en fietsers. Zodra de Voormeerpassage klaar is (fiets- en voetgangerstunnel en faunapassage onder het spoor), neemt het fiets- en voetgangersverkeer sterk toe. Er is dan een veilige oversteek gewenst op de Rijksweg ter hoogte van de Meerstraat. In het najaar van 2019 komt er een nieuwe oversteek met een verkeersregelinstallatie.

Rijksweg 3 weken dicht in najaar 2019

Tegelijkertijd met het maken van de nieuwe oversteek wordt er een rotonde op de Rijksweg aangelegd bij de Churchillstraat. Voor deze werkzaamheden gaat de Rijksweg 3 weken dicht tussen de A1 en de kruising Koningin Wilhelminalaan. De afsluiting van de Rijksweg wordt benut om ook een nieuwe geluidarme asfaltlaag aan te brengen en duurzame verlichting te plaatsen.

Bekijk de nieuwe situatie op de projectenwebsite van theimagegineers.com.

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 5 - voorbereiding

Vastgestelde documenten