Gemeente Gooise Meren Bestuur

Raadsvergadering van 1 april vervalt

De raadsvergadering van 1 april 2020 vervalt vanwege het coronavirus. Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkingsmaatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Om die reden komt een aantal woordvoerders op 8 april bij elkaar. Een uitgebreide toelichting op de besluiten die de raad neemt op 15 april leest u binnenkort.

Verbetering verbinding Vesting Naarden - Stadzigt

Er komt een betere verbinding tussen Naarden-Vesting en Stadzigt voor voetgangers en fietsers. Zodra de Voormeerpassage klaar is (fiets- en voetgangerstunnel en faunapassage onder het spoor), neemt het fiets- en voetgangersverkeer sterk toe. Er is dan een veilige oversteek gewenst op de Rijksweg ter hoogte van de Meerstraat. De nieuwe oversteek is inmiddels klaar.

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 5 - voorbereiding

Vastgestelde documenten