Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Verder met de Vesting Muiden

De Vesting Muiden is UNESCO werelderfgoed. We gaan haar nog verder ontwikkelen tot een aantrekkelijke plaats om te wonen en te bezoeken. Dat doen we via het programma ‘Verder met de Vesting Muiden’, dat uit 14 deelprojecten bestaat. We werken hierin samen met Regio Gooi en Vechtstreek, de provincie en Rijkswaterstaat. Doel is de versterking van de groene, recreatieve en cultuurhistorische waarden van Muiden. De vesting moet meer zichtbaar, herkenbaar en beleefbaar worden.

Lees over Verder met de vesting Muiden op de website van de Regio Gooi en Vechtstreek

Online bijeenkomsten op 13 en 15 april 2021

Op dinsdag 13 en donderdag 15 april 2021 zijn er online informatiebijeenkomsten via ZOOM over 2 deelprojecten uit het project Verder met de Vesting Muiden. Op dinsdag gaat het over het deelproject Schootsvelden zuidoost, Mariahoeveweg en P2. Donderdag gaat het over de herinrichting van P1 en het gebied er om heen. In beide projecten presenteren we het inrichtingsplan. De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer 1 uur.

Meld u aan voor de bijeenkomst op donderdag 15 april 2021 over de herinrichting van P1 en het gebied er om heen

Verder met de Vesting Muiden

In het project Verder met de Vesting Muiden werken gemeente Gooise Meren, de Regio Gooi en Vechtstreek, Rijkswaterstaat en provincie Noord-Holland intensief samen aan het behouden en versterken van de identiteit en leefomgeving van Muiden. Er wordt onder meer geïnvesteerd in het herstel van de vestingwallen, het terugbrengen van het open polderlandschap in de schootsvelden, het verbeteren van het aanzicht van de vesting en het realiseren van een groot natuurgebied met veel biodiversiteit.

Dinsdag 13 april 2021 Inrichtingsplan Schootsvelden zuidoost, Mariahoeveweg en P2

Het project ‘Herstel schootsvelden Muiden met verlegging Mariahoeveweg en P2’ heeft als doel het terugbrengen van de historische landschapsstructuur van de schootsvelden, het herstellen van het aanzicht van Muiden, het realiseren van een nieuwe en verlegde Mariahoeveweg en het verlagen en vergroten van de parkeerplaats P2 en het realiseren van een overloop parkeerplaats die in de winter als landijsbaan benut kan worden.

In november vorig jaar is het voorlopig ontwerp besproken met de klankbordgroep. Dit is nu verder uitgewerkt tot een inrichtingsplan (Definitief Ontwerp).

Meer over Schootsvelden zuidoost, Mariahoeveweg en P2 

Donderdag 15 april 2021 Herinrichting P1 en nieuwe brandweerkazerne

Aan de Zuidwestkant van Muiden verandert er het een en ander. De huidige brandweerkazerne wordt verplaatst naar P1, de parkeerplaats wordt anders ingericht, het gebied erom heen krijgt een groene invulling en het Muiderbos wordt deels hersteld. Er is een bestemmingsplan gemaakt en vastgesteld.

Op basis hiervan is het inrichtingsplan (JPG 13 MB) gemaakt dat tijdens de bijeenkomst wordt gepresenteerd en waar u op kunt reageren. Het inrichtingsplan omvat de nieuwe inrichting van parkeerplaats P1, de aansluiting op het natuurgebied de Waterlandtak en de uitbreiding van het Muiderbos ter hoogte van de oude Maxisweg. Daarnaast loopt voor de brandweerkazerne een apart traject. Het ontwerp van de nieuwe brandweerkazerne wordt ook op deze avond toegelicht.

Gemeenteraad neemt besluit over beide projecten

De reacties uit de bijeenkomsten van 13 en 15 april 2021 worden betrokken bij de behandeling in het College van Burgemeester en Wethouders. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit over het uitvoeringskrediet voor beide projecten.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief Verder met de Vesting Muiden

Deelprojecten:

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases .