Herinrichting P1 en uitbreiding Muiderbos

Het opnieuw inrichten van de parkeerplaats P1 en het uitbreiden van het Muiderbos vinden plaats vanaf het najaar 2023 tot en met het voorjaar 2024.

Meld u aan voor de nieuwsbrief Verder met de Vesting Muiden.

Start werkzaamheden 8 januari 2024

Aannemer Reimert uit Almere heeft de aanbesteding gewonnen en is 8 januari 2024 begonnen met de werkzaamheden. We verwachten dat begin mei 2024 de werkzaamheden klaar zijn.

Uitvoering in stappen

De uitvoering gaat in stappen. Eerst wordt het achterste deel van het parkeerterrein opgeruimd zodat daar geparkeerd kan worden. Het voorste deel, naast de brandweerkazerne wordt dan afgezet zodat dat kan worden aangepakt. Als dat klaar is draaien we de situatie om: men kan dan op het voorste heringerichte deel parkeren. Het achterste deel wordt dan afgezet en heringericht en bomen worden geplant. De oude klinkers en het overtollig zand gaan naar het depot bij de Mariahoeveweg om daar later te worden hergebruikt.

Er komen op het parkeerterrein 6 openbare laadplekken voor elektrische auto’s en duurzame ledverlichting.

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.