Entree Muiden Zuidwest

Het gebied aan de zuidwest kant van Muiden wordt opnieuw ingericht tot een waardige entree. Belangrijke waarden zijn de ruimtelijke kwaliteit met zicht op de vesting, de beleving van het entreegebied, het ‘rondje Muiden’ en de natuur in het gebied.

Zie ook de herinrichting van parkeerplaats P1 en de uitbreiding van het Muiderbos.

Op de hoogte blijven? Meld u aan voor de Nieuwsbrief Verder met de Vesting.

Entree Muiden Zuidwest

Het project Entree Muiden Zuidwest bestaat uit 3 deelgebieden die qua beleving en uitstraling van elkaar verschillen. Dit zijn de Vestingwallen met solitaire bomen en gemaaid gras, de Parkzone langs de Weesperweg met solitaire bomen, kruiden -en bloemrijk gras en de Natuurzone zijnde de Westlandtak met een natuurlijke uitstraling van riet, gras en wilgen.

Binnen het project zijn 9 opgaven gedefinieerd waaronder de inpassing van de woonarken, de herinrichting rondom Streefkerk, het herstel van oude beer en Singelgracht, een veilige route van P1 naar het centrum en een ecologische inrichting van de Vechtoever.

Op 2 november 2022 was er een startbijeenkomst over het project. Daarna volgden verdiepingsgesprekken en klankbordgroep bijeenkomsten. Op dinsdag 4 juli 2023 werd het concept DO gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst.

Op 20 december 2023 heeft de raad het Uitvoeringkrediet voor het project beschikbaar gesteld  en kunnen we door met de technische uitwerking. Na de zomer van 2024 verwachten we te starten met de uitvoering.

Herstel van de beer met monnikskap en een brug

Onderdeel van de plannen voor de herinrichting van het gebied aan de zuidkant van Muiden, is het herstel van de oude gemetselde beer in de Singelgracht. Een beer is een stenen, gemetselde dam in de gracht van een vesting. We werken hiervoor samen met Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Het waterschap beheert de beer en is verantwoordelijk voor het onderhoud. Op dit moment zitten veel stenen los en het natuursteen is beschadigd. De beer wordt zoveel mogelijk in originele staat hersteld. Het metselwerk wordt verbeterd en de bovenkant wordt schuin afgewerkt aan beide zijden, dat heet een ezelsrug. Ook wordt er een zogeheten monnikskap geplaatst. Dit is een opstaande hindernis die het vijanden vroeger moeilijker maakte om over te steken.

De werkzaamheden aan de brug worden uitgevoerd door de gemeente. De brug wordt verbreed en komt naast de beer te liggen. Hier is een ontwerp voor gemaakt. Meer informatie over de start van de werkzaamheden volgt nog.

Omgevingsvergunningen

In de 2e helft van maart wordt de omgevingsvergunning voor de beer aangevraagd bij de gemeente en gepubliceerd op officielebekendmakingen.nl. In mei/juni volgt dan de aanvraag voor de brug. Bij beide aanvragen is er 6 weken de mogelijkheid om  bezwaar te maken.

Meer informatie over de stenen beer vindt u op agv.nl.

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 3 - definitie

Overige informatie