Entree Muiden Zuidwest

Het gebied aan de zuidwest kant van Muiden wordt opnieuw ingericht tot een waardige entree. Belangrijke waarden zijn de ruimtelijke kwaliteit met zicht op de vesting, de beleving van het entreegebied, het ‘rondje Muiden’ en de natuur in het gebied.

Zie ook de herinrichting van parkeerplaats P1 en de uitbreiding van het Muiderbos.

Op de hoogte blijven? Meld u aan voor de Nieuwsbrief Verder met de Vesting.

Entree Muiden Zuidwest

Het project Entree Muiden Zuidwest bestaat uit 9 onderdelen waaronder de inpassing van de woonarken, de herinrichting rondom Streefkerk, het herstel van oude beer en Singelgracht, een veilige route van P1 naar het centrum en een ecologische inrichting van de Vechtoever.

Op 2 november 2022 was er een startbijeenkomst over het project. Tijdens de bijeenkomst hebben bewoners en belanghebbenden veel aandachtspunten meegegeven aan de gemeente. Daarna is door groepjes bewoners meegedacht tijdens verdiepingsgesprekken en in een klankbordgroep. Het resultaat is een concept definitief ontwerp (concept DO).

Op dinsdag 4 juli 2023 werd het concept DO gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst.

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.