Oostelijke Vestingwallen en Vestingplein Muiden fase 2

Oostelijke Vestingwallen fase 2 gaat over het maken van  de aansluitingen op de herstelde wallen vanaf het Vestingplein en de inrichting van het Vestingplein. Het doel is een compleet herstel van de vestingwallenstructuur, zodat het deel dat nog niet hersteld is op een mooie manier aansluit op het herstelde deel van fase 1.

Meld u aan voor de nieuwsbrief Verder met de Vesting Muiden

Ontwerpproces

Bij het ontwerpproces houden we rekening met:

Wat we in 2024 doen

 • Op basis van de Nota van Uitgangspunten starten we een participatief ontwerpproces om tot een inrichtingsplan te komen
 • Voor het planproces en de participatie stelt het college een Plan van Aanpak vast rond januari-februari 2024
 • Samen  met de klankbordgroep werken we vanaf februari tot en met juni 2024 aan het inrichtingsplan
 • Direct na de zomervakantie starten we met het besluitvormingsproces richting college en raad

Waar het inrichtingsplan over gaat

 • Herstel van de vestingwallen en bepalen wat de hoogte en profiel wordt
 • 2 routes van P2 naar het Muiderslot:
  • Belevingsroute over de wal
  • Een toegankelijke route onderlangs en over het plein
 • Het herinrichten van het Vestingplein met daarin:
  • Een halvering van het aantal parkeerplaatsen
  • Een representatief verblijfsplein met inpassing van de snackbar
  • Kramen en mogelijkheden voor activiteiten op en rond het plein

Wat we willen bereiken

 • Het verbeteren van de uitstraling en gebruiksmogelijkheden van het plein
 • Het herstellen van de vestingwallen en de beleving van cultuurhistorische vestingstad
 • Het gebruik van het plein multifunctioneel insteken met ruimte voor parkeren, verblijven, kraampjes en activiteiten
 • Goede aansluiting op het programma Beheer en onderhoud vesting Muiden

Planning

 • 2024: Januari vaststellen Plan van Aanpak planproces door college
 • 2024: Februari tot en met juni interactief ontwerpproces
 • 2024: Oktober tot en met november: besluitvorming college en uitvoeringskrediet raad
 • 2023-2024: Voorbereiding uitvoering, bestemmingsplan en vergunningen. Duur 6 maanden
 • 2025: Aanbesteding werk. Duur 3 maanden
 • 2025: Start uitvoering 3e kwartaal 2025. Duur 18 maanden

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

 1. 1pre-initiatief
 2. 2initiatief
 3. 3definitie
 4. 4ontwerp
 5. 5voorbereiding
 6. 6realisatie
 7. 7nazorg

Uitleg over de fases.