Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Schootsvelden zuidoost, Mariahoeveweg en P2

Ten zuidoosten van de vesting Muiden, tussen de vesting en de A1, is het gebied ingrijpend veranderd door de verlegging van de A1. Er zijn kansen ontstaan om de historische landschapsstructuur van de Schootsvelden terug te brengen en het aanzicht van Muiden te herstellen. Dit doen we door de Mariahoeveweg te verleggen en de parkeerplaats P2 te verlagen en vergroten.

De landschapsstructuur biedt mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven. Vanuit het streefbeeld dat in 2015 is vastgelegd in documenten als ‘Visie op de Vesting Muiden’, ‘Handboek openbare ruimte Vesting Muiden’ en het ‘Integraal Landschapsplan Schootsvelden Zuid Muiden’ is de Nota van Uitgangspunten vastgesteld. De volgende stap is de Nota van Uitgangspunten vertalen naar een definitief uitvoeringsontwerp (inrichtingsplan).

Planning

  • Bestemmingsplan - ontwerp ter inzage oktober / november 2021, vaststelling raad begin 2022
  • Vergunningen voor start voorbereidende werkzaamheden najaar 2022
  • Uitvoering van het werk 2023-2024

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases .

Alle documenten

Fase 3 - definitie

Vastgestelde documenten

Fase 1 - pre-initiatief

Vastgestelde documenten

Overige informatie