Schootsvelden Zuidoost, verleggen Mariahoeveweg en P2

De hoofddoelstelling van het project is de herinrichting van de oude rijksweg A1 en het terugbrengen van de groene landschapsstructuur van de Schootsvelden, het herstellen van het aanzicht van Muiden, het realiseren van een nieuwe en verlegde Mariahoeveweg en het verlagen en vergroten van de parkeerplaats P2. Het eindresultaat is een helder en beleefbare landschap met een duidelijke entree van Muiden, een duurzaam veilig ingerichte gebiedsontsluiting en goed bereikbare parkeervoorzieningen (P2) met voldoende capaciteit buiten de vesting. We houden rekening met een natuurijsbaan en een voedselbos.

De gemeenteraad heeft het uitvoeringskrediet op basis van het vastgestelde definitief ontwerp verleend. Het nieuwe bestemmingsplan is onherroepelijk. Als de grond in bezit is van de gemeente kan de uitvoering starten. De verwachting is dat dit medio 2024 zal zijn. Het project wordt in fasen uitgevoerd en is dan in 2027 klaar.

Planning

 • Nota van Uitgangspunten vastgesteld mei 2020
 • Inrichtingsplan vastgesteld op 6 oktober 2021
 • Bestemmingsplan Schootsvelden Zuidoost vastgesteld 5 juli 2023
 • Aanleg vrij liggend fietspad vastgesteld 5 juli 2023
 • Vergunningen voor start voorbereidende werkzaamheden zijn verleend
 • Uitvoering van het werk 2024-2027 in fasen:

  • Ruwbouwfase 2024: het realiseren van een tijdelijk P2, het verlengen van de Herengracht en gedeeltelijk afgraven P2 en het voorbelasten met zand van het nieuwe tracé van de Mariahoeveweg

  • Afbouwfase 2025-2026: verleggen kabels en leidingen, afbouw nieuwe Mariahoeveweg inclusief aanleg vrij liggend fietspad, realiseren nieuwe P1 met overloopparkeren/natuurijsbaan, verwijderen huidige Mariahoeveweg en tijdelijke P2

  • Inrichtingsfase 2026/2027: doortrekken, graven en dempen van sloten, afwerken landschap, inzaaien en aanbrengen beplanting, bewegwijzering en verlichting

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

 1. 1pre-initiatief
 2. 2initiatief
 3. 3definitie
 4. 4ontwerp
 5. 5voorbereiding
 6. 6realisatie
 7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 4 - ontwerp

Fase 3 - definitie

Vastgestelde documenten

Fase 1 - pre-initiatief

Vastgestelde documenten

Overige informatie