Schootsvelden Zuidoost, verleggen Mariahoeveweg en P2

De hoofddoelstelling van het project is de herinrichting van de oude rijksweg A1 en het terugbrengen van de groene landschapsstructuur van de Schootsvelden, het herstellen van het aanzicht van Muiden, het realiseren van een nieuwe en verlegde Mariahoeveweg en het verlagen en vergroten van de parkeerplaats P2. Het eindresultaat is een helder en beleefbare landschap met een duidelijke entree van Muiden, een duurzaam veilig ingerichte gebiedsontsluiting en goed bereikbare parkeervoorzieningen ( P2) met voldoende capaciteit buiten de vesting. We houden rekening met een natuurijsbaan en een voedselbos. De gemeenteraad heeft het uitvoeringskrediet op basis van het vastgestelde definitief ontwerp verleend. Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. De uitvoering start in 2023 en duurt tot en met 2026.

Planning

 • Nota van Uitgangspunten vastgesteld mei 2020
 • Inrichtingsplan vastgesteld op 6 oktober 2021
 • Bestemmingsplan Schootsvelden Zuidoost vastgesteld 5 juli 2023
 • Aanleg vrij liggend fietspad vastgesteld 5 juli 2023
 • Vergunningen voor start voorbereidende werkzaamheden zijn verleend
 • Uitvoering van het werk 2023-2026 in fasen:
  • Ruwbouwfase 2023-2024: het realiseren van een tijdelijk P2, het verlengen van de Herengracht, het ontmantelen en verleggen kabels en leidingen en afgraven P2 en het voorbelasten met zand van het nieuwe tracé van de Mariahoeveweg
  • Afbouwfase 2024-2026: verleggen kabels en leidingen, afbouw nieuwe Mariahoeveweg inclusief aanleg vrij liggend fietspad, realiseren nieuwe P1 met overloopparkeren/natuurijsbaan, verwijderen huidige Mariahoeveweg en tijdelijke P2
  • Inrichtingsfase 2026/2027: doortrekken, graven en dempen van sloten, afwerken landschap, inzaaien en aanbrengen beplanting, bewegwijzering en verlichting

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

 1. 1pre-initiatief
 2. 2initiatief
 3. 3definitie
 4. 4ontwerp
 5. 5voorbereiding
 6. 6realisatie
 7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 4 - ontwerp

Fase 3 - definitie

Vastgestelde documenten

Fase 1 - pre-initiatief

Vastgestelde documenten

Overige informatie