Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Schootsvelden zuidoost, Mariahoeveweg en P2

Ten zuidoosten van de vesting Muiden, tussen de vesting en de A1, is het gebied ingrijpend veranderd door de verlegging van de A1. Er zijn kansen ontstaan om de historische landschapsstructuur van de Schootsvelden terug te brengen en het aanzicht van Muiden te herstellen. Dit doen we door de Mariahoeveweg te verleggen en de parkeerplaats P2 te verlagen en vergroten.

De landschapsstructuur biedt mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven. Vanuit het streefbeeld dat in 2015 is vastgelegd in documenten als ‘Visie op de Vesting Muiden’, ‘Handboek openbare ruimte Vesting Muiden’ en het ‘Integraal Landschapsplan Schootsvelden Zuid Muiden’ is eerst een nadere uitwerking nodig.

Alle documenten

Nota van Uitgangspunten vastgesteld op 20 mei 2020

De Nota van Uitgangspunten is in mei 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Er komt een ecologische verbinding door het gebied waardoor er een mooie aansluiting ontstaat op de verbindingen die onder de nieuwe A1 zijn aangebracht en de Vecht. Daarnaast komt er meen toeristisch overstappunt op P2. Een vrij liggend fietspad tussen Spieringbrug en Zuidpolderweg is opgenomen in de plannen. De uitvoering hiervan hangt af van het besluit over de financiële middelen. Besluitvorming hierover vindt in juli 2020 plaats bij de behandeling van de perspectiefnota. Andere initiatieven waarvan in het gebied sprake is zoals een landijsbaan, voedselbos, skatebaan en binnenhaven blijven met deze plannen ruimtelijk nog steeds mogelijk, er zijn hiervoor wel aanvullende besluiten en financiering nodig.

De volgende stap is de Nota van Uitgangspunten vertalen naar een voorlopig uitvoeringsontwerp. Hierbij is een klankbordgroep van vertegenwoordigers uit Muiden betrokken.

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases .

Alle documenten

Fase 4 - ontwerp

Vastgestelde documenten

Fase 3 - definitie

Vastgestelde documenten

Fase 1 - pre-initiatief

Vastgestelde documenten

Overige informatie