logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Schootsvelden zuidoost, Mariahoeveweg en P2

Ten zuidoosten van de vesting Muiden, tussen de vesting en de A1, is het gebied ingrijpend veranderd door de verlegging van de A1. Er zijn kansen ontstaan om de historische landschapsstructuur van de Schootsvelden terug te brengen en het aanzicht van Muiden te herstellen. Dit doen we door de Mariahoeveweg te verleggen en de parkeerplaats P2 te verlagen en vergroten. De landschapsstructuur biedt mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven.

Nota van Uitgangspunten, inrichtingsplan en ontwerpbestemmingsplan

Vanuit het streefbeeld dat in 2015 is vastgelegd in documenten als ‘Visie op de Vesting Muiden’, ‘Handboek openbare ruimte Vesting Muiden’ en het ‘Integraal Landschapsplan Schootsvelden Zuid Muiden’ is de Nota van Uitgangspunten vastgesteld. De Nota van Uitgangspunten is vertaald naar een definitief uitvoeringsontwerp (inrichtingsplan). Op 6 oktober 2021 stemde de gemeenteraad in met het uitvoeringskrediet van dit plan en werd ook het definitief inrichtingsplan vastgesteld. Dit inrichtingsplan vormt de basis voor het ontwerpbestemmingsplan .

  Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

  Het ontwerpbestemmingsplan ‘Schootsvelden Muiden Zuidoost’ lag van 2 juni tot en met 13 juli 2022 ter inzage op ruimtelijkeplannen.nl.

  Het bestemmingsplan is nodig om het herstel van de historische landschapsstructuur van de schootsvelden, het herstel van het aanzicht van Muiden, het verleggen van de Mariahoeveweg en het verlagen en vergroten van de parkeerplaats P2 mogelijk te maken. Het eindresultaat is een heldere en beleefbare landschapsstructuur met een duidelijke entree van Muiden, duurzaam veilig ingerichte wegen en goed bereikbare parkeervoorzieningen met voldoende parkeerplekken buiten de vesting. Het is 1 van de projecten binnen het programma Verder met de Vesting Muiden.

  Planning

  • Nota van Uitgangspunten vastgesteld mei 2020
  • Inrichtingsplan vastgesteld op 6 oktober 2021
  • Ontwerpbestemmingsplan ter inzage van 2 juni tot en met 13 juli 2022
  • Vergunningen voor start voorbereidende werkzaamheden najaar 2022
  • Uitvoering van het werk 2023-2024

  Deelproject van:

  Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

  Uitleg over de fases.

  Alle documenten

  Fase 3 - definitie

  Vastgestelde documenten

  Fase 1 - pre-initiatief

  Vastgestelde documenten

  Overige informatie