Herstel Oostelijke Vestingwallen Muiden fase 1

Met het 'Herstelplan Oostelijke Vestingwallen' krijgt Muiden een enorme kwaliteitsimpuls. Het herstelplan biedt de kans om een aantrekkelijk vestingpark te maken met ruimte voor wandelen, spelen, natuur en cultuur. In oktober 2020 ging het herstel van de Oostelijke Vestingwallen van start. Het deel dat loopt van parkeerplaats P2 tot aan het Muiderslot. De vestingwerken zijn teruggebracht naar het historische karakter van de wallen uit de tijd van de Stelling van Amsterdam, met strakke en steilere contouren zoals je ook in Naarden-Vesting ziet. Zie verder Oostelijke Vestingwallen en Vestingplein Muiden fase 2.

Meld u aan voor de nieuwsbrief Verder met de Vesting Muiden

  Planning

  • Fase 1 Herstellen van de Oostelijke Vestingwallen: uitvoeringsplan is uitgevoerd
  •  2022:  Plan van Aanpak Oostelijke Vestingwallen fase 2 vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
  • 4e kwartaal 2023:  Nota van Uitgangspunten Oostelijke Vestingwallen fase 2 vastgesteld door de gemeenteraad
  • 2024: Opstellen ontwerpproces en besluit raad 
  • 2025: Uitvoeren van het werk

  Deelproject van:

  Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

  Uitleg over de fases.

  Alle documenten

  Fase 6 - realisatie

  Overige informatie