Recreatiepark Naarderbos

Inwoners van Gooise Meren en andere belanghebbenden kunnen meedenken over het nieuwe bestemmingsplan voor Recreatiepark Naarderbos. Het gebied ligt tussen de A6, de kustlijn van het Gooimeer, het Waterkeringpad en de IJsselmeerweg. In mei 2020 was de startbijeenkomst. Het huidige bestemmingsplan van 2006 is aan vervanging toe. In het nieuwe bestemmingsplan moeten we de huidige recreatieve functies goed regelen en waar mogelijk versterken. Ook het behoud en de versterking van de natuur krijgen aandacht.

Bestemmingsplan ter inzage

  • Het ontwerpbestemmingsplan  Recreatiepark Naarderbos 2023 lag 6 weken ter inzage van donderdag 21 december 2023 tot en met donderdag 1 februari 2024 via ruimtelijkeplannen.nl en in het gemeentehuis tijdens de openingstijden
  • Het ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan Recreatiepark Naarderbos 2023 lag 6 weken ter inzage van donderdag 21 december 2023 tot en met donderdag 1 februari 2024 via ruimtelijkeplannen.nl  en in het gemeentehuis tijdens de openingstijden

Nota van Uitgangspunten vastgesteld

De Nota van Uitgangspunten voor het Bestemmingsplan Recreatiepark Naarderbos (PDF, 1 MB) is op 12 juli 2023 vastgesteld door de raad.

Veel deelnemers online bijeenkomst Recreatiepark Naarderbos

Meer dan 80 betrokkenen hebben op 7 mei 2020 deelgenomen aan de online participatiebijeenkomst Naarderbos. Deelnemers werden geïnformeerd over het nieuwe bestemmingsplan dat voor het recreatiegebied Naarderbos wordt opgesteld. Via presentaties werden de deelnemers, die ook vooraf vragen hadden gesteld, bijgepraat over het hoe en waarom. Wethouder Geert-Jan Hendriks sprak bij de start alle deelnemers toe en sloot de bijeenkomst ook af.

Presentatie startbijeenkomst Recreatiepark Naarderbos 7 mei 2020 (PDF, 1 MB)

Antwoorden op vragen komen op deze projectpagina

Op 3 momenten konden deelnemers tijdens de presentaties vragen stellen over het gebied. In totaal werden meer dan 100 vragen gesteld. Een aantal werd ter plekke beantwoord, maar het grootste deel wordt schriftelijk beantwoord. De vragen en antwoorden komen op deze projectpagina.

Klankbordgroep denkt mee over opstellen bestemmingsplan

Volgende stap in het participatieproces is de vorming van een klankbordgroep, die in een aantal sessies verder meepraat en denkt over het op te stellen bestemmingsplan. Aanmelden voor de klankbordgroep is niet meer mogelijk. Alle informatie nemen we mee bij het opstellen van een concept-bestemmingsplan, dat medio 2021 het besluitvormingsproces ingaat. De gemeenteraad stelt het definitieve bestemmingsplan daarna vast.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.