Natuurboulevard 2.0

Het project Natuurboulevard gaat over een ecologische en recreatieve verbinding over de dijk langs het IJmeer en Gooimeer tussen Diemen en Muiderberg. In 2010 legden we kleinschalige recreatieve en ecologische voorzieningen aan tijdens de eerste fase (1.0), inclusief een betonnen fietspad tussen Diemerdammersluis en Muiden, en een voetpad op de dijk voor wandelaars. Als onderdeel van het regionaal subsidieprogramma Groene Uitleg is een 2e fase (2.0) gepland. Het doel is de wandelroute te verbeteren en toegankelijk te maken met een halfverharding. Ook breiden we het openbare strandje bij de Westbatterij-Muiden uit, vanwege de groeiende recreatieve behoefte vanuit omliggende gebiedsontwikkelingen. Daarnaast reserveren we middelen voor ecologie, een uitkijkpunt bij Muiderberg, en verbetering van entréepunten en routeinformatie.
De uitvoering van het project Natuurboulevard gebeurt in fasen in de periode 2023 – 2026.

Stand van zaken Fase 1

De betrokken regionale overheden zijn verenigd in het bestuurlijk overleg Platform Gooi- en Vechtstreek en Diemerscheg . Aan gemeente Gooise Meren is gevraagd de uitvoering van het onderdeel Natuurboulevard 2.0 te doen. In november 2022 stelde de gemeenteraad daarvoor een voorbereidingskrediet ter beschikking. In  2023 is  de subsidie ontvangen. In april 2024 vragen we de gemeenteraad ook het uitvoeringskrediet ter beschikking te stellen.

Op 23 januari 2024 was er een participatie- en informatieavond  met vertegenwoordigers van alle platforms en stads-, wijk- en dorpsraden. Het verslag en de informatie is onderstaand opgenomen en kan gedownload worden.

Wandelpad Diemerzeedijk

De voorbereiding voor de halfverharding van de 4,7 km lange wandelroute op de kruin van de zeedijk tussen Diemerdammersluis en Muiden-Vesting is in volle gang. Het ontwerp is afgerond en de gesprekken met de grondeigenaar van de dijk (AGV/Waternet) en de pachters zijn in een vergevorderd stadium.

De planning is het werk in de loop van 2024 aan te besteden en begin 2025 uit te voeren. Daarbij wordt rekening gehouden met een ander gemeentelijk project: de aanleg van 1,8 km betonnen fietspad benedendijks op het traject ter hoogte van Krijgsman-West. Hiermee bereiken we dat straks de volledige fietsroute tussen Muiden en Diemerdammersluis benedendijks is en daarmee volledig gescheiden van de wandelroute bovenop de dijk. Voor fietsers komen er voorzieningen om de fiets te parkeren. Via een trap is het mogelijk op de dijk te komen en vanaf een bankje van het uitzicht over het IJmeer te kunnen genieten, samen met de wandelaars.

Daarmee ontstaat er voor beide doelgroepen een duurzaam veilige situatie die het gehele jaar beschikbaar is. Het fietspad afsluiten tijdens de wintermaanden is dan niet meer nodig.

Uitbreiding strandje

De voorbereiding van het onderdeel 'uitbreiding strandje bij de Westbatterij' is gestart. Er zijn verschillende vergunningen afgegeven en daarmee kon de 1e fase van de uitvoering in februari 2024 starten.

We werken aan een oplossing voor toiletten en kleedhokjes, en bereiden ons voor op een mogelijke verdere vergroting van het strandoppervlak op deze locatie in de nabije toekomst (mogelijk in het voorjaar van 2025).

Daarnaast hebben we in 2023 samen met Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat het Cortenstaal vogelkijkscherm in de Diemervijfhoek verplaatst, gerenoveerd en weer in gebruik genomen als onderdeel van Natuurboulevard 2.0.

Planning Fase 2

Binnenkort beginnen we met het maken van het schetsontwerp voor de halfverharding van het wandelpad aan de oostkant van Muiden: vanaf Muiden (Vestingplein) over de Schapenkade en de zeedijk tot aan de aansluiting Noordpolderweg / Dijkweg. Ook is de participatie begonnen over een uitkijkpunt bij de oostelijke ingang van Muiderberg.

Verwachte uitvoering Fase 2: 2025 - 2026.

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 5 - voorbereiding

Fase 4 - ontwerp

Overige informatie

Fase 3 - definitie

Fase 2 - initiatief

Vastgestelde documenten