Diemerscheg

De gemeenten Diemen, Weesp, Amsterdam en Gooise Meren werken samen met Staatsbosbeheer en Groengebied Amstelland om de groengebieden in de Diemerscheg te beheren. Ook maken ze samen een plan om het gebied klaar te maken voor de toekomst.

De Diemerscheg bestaat uit kleine en grotere groene gebieden die verspreid liggen over de regio Diemen, Weesp en Muiden.

Er komen in de directe omgeving van de Diemerscheg veel nieuwe inwoners bij. Meer mensen gaan de Diemerscheg gebruiken als een plek om tot rust te komen, te sporten of van de natuur te genieten. Ook de klimaatverandering vraagt om nieuwe maatregelen. De gebieden liggen nu versnipperd en moeten straks met elkaar een groene verbindingszone vormen.

Start ruimtelijke planning faunaverbinding Maxisweg

Start ruimtelijke planning faunaverbinding Maxisweg

Film

Bekijk het filmpje over de Diemerscheg.

Deelprojecten:

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.