Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 10 april 2024

Categorie
Politieke Avond,
Locatie
Gemeentehuis Bussum
Tijd
19:30 - 23:00 uur
Agenda van
19:30 - 20:30
Vergadercentrum 1e etage, Thema-uur I Prioritering inzet Boa's
20:45 - 21:45
Raadzaal, Thema-uur II Armoedemonitor
Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:30 - 20:30Raadzaal

Aanleg Natuurboulevard 2.0 inclusief benedendijks fietspad dijkzone Krijgsman te Muiden (767001)

Het Gesprek I

Onderwerpen

 • Aanleg Natuurboulevard 2.0 inclusief benedendijks fietspad dijkzone Krijgsman te Muiden (767001)

  Om de verkeersveiligheid te verbeteren wordt de wandelroute op en langs de zeedijk uitgevoerd in de vorm van ‘halfverharding’. Hierdoor hoeven wandelaars niet meer uit te wijken naar het lager gelegen fietspad en kunnen zij het hele jaar gebruikmaken van de wandelroute. Een ander deel van de route op de dijk, ter hoogte van de Krijgsman, is nu een gecombineerd fiets- en voetpad in betonuitvoering. Het voorstel is om dit deel te scheiden en een nieuw (benedendijks) fietspad aan te leggen.

  Naast deze verbetering en toegankelijkheid van de wandelroute, zijn ook de andere onderdelen van het project voor uitvoering gepland zoals:

  • een nieuwe vogelhut;
  •  een uitkijkpunt Muiderberg (oostzijde);
  • vernieuwing van hekjes, trappen en informatieborden;
  •  een route-app;
  •  de uitbreiding van het openbare strandje bij de Westbatterij-Muiden.

  Om van start te gaan wordt de raad gevraagd om het uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. Hiervan is een groot deel (90%) gesubsidieerd door de provincie Noord-Holland. Aan de gemeente Gooise Meren is een eigen bijdrage van € 110.000 gevraagd. De gemeenteraad stelde eerder € 50.000 beschikbaar als voorbereidingskrediet. In dit raadsvoorstel wordt de raad om de resterende eigen bijdrage van € 60.000 beschikbaar te stellen.

  De voorzitter is Andreas van der Schaaf.

 • Inbreng derden

Vergadercentrum 1e etage

Prioritering inzet Boa's

Thema-uur I

Regelmatig zijn er vragen (van raadsleden) over de inzet van Buitengewone Opsporingsambtenaren (hierna: BOA’s). BOA’s zien toe op en handhaven zo nodig de orde en veiligheid in de openbare ruimte. Dit betreft verschillende taken. Bekend zijn  bijvoorbeeld de parkeercontroles. Maar de afgelopen jaren zijn daar steeds meer taken bijgekomen. Dit komt mede omdat de politie verschillende taken niet meer doet.

Taken voor de BOA’s zijn bijvoorbeeld het:

 • toezicht houden op grote evenementen;
 • controleren en de handhaving op fietsen bij treinstations;
 • toezicht houden op de jeugd in de buitenruimte door jeugdboa’s;
 • controleren op bijzondere wetten zoals DOR en WOK;
 • optreden tegen ondermijning;
 • afhandelen van meldingen van inwoners.

Kortom: het aantal uren voor de inzet van Boa’s is beperkt. Hierin moeten dus keuzes gemaakt worden. In dit thema-uur geeft het college uitleg over die keuzes en raadsleden kunnen hierover vragen stellen.

De voorzitter is  Marjolein Groot Koerkamp.

20:45 - 21:45Raadzaal

Armoedemonitor

Thema-uur II

Bestaanszekerheid is een onderwerp waar zowel landelijk als lokaal veel aandacht voor is. In 2023 heeft de gemeente via een Armoedemonitor bestaande gegevens over minimaregelingen van Gemeente Gooise Meren onderzocht. De gegevens zijn in kaart gebracht en vergeleken met landelijke gegevens van het CBS. Het doel hiervan was om inzicht te krijgen in de kenmerken van financieel kwetsbaren en het bereik van de minimaregelingen binnen gemeente Gooise Meren.

In dit thema-uur deelt het college de resultaten en adviezen van de Armoedemonitor. Het thema-uur dient als voorbereiding op de verwachte herijking van het minimabeleid in 2024.

De voorzitter is Petra Vonk.