Clubhuis Scouting Pampus Groep Muiden

De gemeente is op zoek naar de mogelijkheden voor een nieuw onderkomen voor de Scouting Pampus Groep Muiden. De gemeente heeft met de vereniging afgesproken om de mogelijkheid van een clubhuis op een woonboot verder uit te werken en daarbij op zoek te gaan naar een geschikte ligplaats aan de Vechtoever. In het onderzoek worden ook direct belanghebbenden en omwonenden betrokken en wordt mogelijke samenwerking met andere partijen onderzocht.

Onderzoek nieuwe locatie clubhuis

De scoutingvereniging is sinds de jaren ‘70 gehuisvest in de Westbatterij. Op termijn gaat de Westbatterij herontwikkeld worden en een andere bestemming krijgen, daarover heeft de gemeente afspraken gemaakt met KNSF Vastgoed. Dat betekent dat scoutingvereniging Pampus Groep Muiden een nieuwe plek en ruimte nodig heeft.

De gemeente en de scoutingvereniging zijn daarover al langer in gesprek. Er waren eerder al een aantal locaties in beeld, maar deze vielen om verschillende redenen af. Naast een clubhuis, is ruimte nodig voor winteronderhoud aan lelievletten en de mogelijkheid om tijdens de zomervakanties bezoekende scouts te ontvangen die kunnen overnachten in tenten.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.