Kindcentrum De Meerstroom

Op het terrein van de gemeentewerf aan de Tesselschadelaan 47 komt Kindcentrum De Meerstroom. Het is de bedoeling dat er begin 2025 een nieuw, duurzaam en toekomstbestendig gebouw staat. Het gebouw heeft dan ruimte voor ongeveer 300 kinderen van OBS De Vinkenbaan en de Oranje Nassauschool en wordt gekoppeld aan SKBNM-locatie Villa Zeezicht.

Arons en Gelauff Architecten gaat het ontwerp voor het schoolgebouw en de buitenruimte maken.

Gelijktijdig loopt er een proces voor het wijzigen van het bestemmingsplan. Omwonenden en belanghebbenden worden nauw betrokken in dit proces.

Ontwerpbestemmingsplan Kindcentrum De Meerstroom ter inzage

Op het terrein van de voormalige gemeentewerf in Muiderberg komt een nieuw schoolgebouw. Hiervoor moet de bestemming van het terrein aangepast worden van bedrijf naar maatschappelijk. In contact met omwonenden en belanghebbenden is gewerkt aan een ontwerpbestemmingsplan, dat nu voor iedereen ter inzage ligt. Meer informatie over de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan vindt u op ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kindcentrum De Meerstroom’ ligt voor 6 weken ter inzage, van 24 maart tot en met 4 mei 2023. Iedereen kan de stukken inzien en mag zienswijzen indienen. De ingebrachte zienswijzen worden samen met het ontwerpbestemmingsplan ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Informatieavond op 25 oktober 2022

Omwonenden, belanghebbenden en ouders hebben meegedacht over de inrichting van de omgeving van Kindcentrum De Meerstroom in Muiderberg. Op 25 oktober 2022 was er een afrondende bijeenkomst.

Waar tijdens de bijeenkomst informatie over is gegeven:

 • Het eindresultaat van de inrichtingsvisie
 • Het project
 • De procedure voor de bestemmingsplanwijziging

Bestemmingsplan wijzigen

Op het terrein van de gemeentewerf mag niet zomaar een schoolgebouw komen. Daarvoor moet eerst de bestemming van het terrein gewijzigd worden. Met een groepje mensen uit de omgeving en ook ouders van de school en het kinderdagverblijf, is nagedacht over de inrichting van de omgeving van het kindcentrum. Waar over is nagedacht:

 • Verkeer en parkeren
 • Het inrichten van de openbare ruimte
 • Het inrichten van de speelruimte

De uitwerking vormt de basis voor de bestemmingsplanwijziging.

Het proces is in deze fase:

 1. 1pre-initiatief
 2. 2initiatief
 3. 3definitie
 4. 4ontwerp
 5. 5voorbereiding
 6. 6realisatie
 7. 7nazorg

Uitleg over de fases.