logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Kindcentrum De Meerstroom

Op het terrein van de gemeentewerf aan de Tesselschadelaan 47 komt Kindcentrum De Meerstroom. Het is de bedoeling dat er begin 2025 een nieuw, duurzaam en toekomstbestendig gebouw staat. Het gebouw heeft dan ruimte voor ongeveer 300 kinderen van OBS De Vinkenbaan en de Oranje Nassauschool en wordt gekoppeld aan SKBNM-locatie Villa Zeezicht.

Arons en Gelauff Architecten gaat het ontwerp voor het schoolgebouw en de buitenruimte maken.

Gelijktijdig loopt er een proces voor het wijzigen van het bestemmingsplan. Omwonenden en belanghebbenden worden nauw betrokken in dit proces.

Terugblik informatieavond 10 maart 2022

Op 10 maart 2022 vond een informatieavond plaats waarbij informatie is gegeven over het proces van de nieuwbouw en de invulling daarvan. De architect vertelde over de 1e verkenning en het volume van de nieuwbouw. Er is informatie gegeven over het bestemmingsplan dat gewijzigd moet worden. Aanwezigen kregen de ruimte om vragen te stellen en om te praten over de aandachtspunten en kansen voor de nieuwbouw. Bij 'alle documenten' vindt u het verslag van de bijeenkomst en de presentaties.

Volgende bijeenkomsten in april en mei

Als volgende stap na de informatieavond van 10 maart 2022 worden er verdiepende bijeenkomsten georganiseerd in april en mei. In deze bijeenkomsten denken we samen met geïnteresseerde belanghebbenden verder na over verkeer, parkeren, ontsluiting, inrichting van de openbare ruimte en het speelterrein. De uitkomsten van deze bijeenkomsten publiceren we op deze projectpagina. Bij 'alle documenten' vindt u het verslag van de 1e verdiepingsavond van 13 april 2022.

Wilt u meer informatie over de verdiepingsavonden?  Stel uw vraag.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 3 - definitie

Vastgestelde documenten