logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Emmalocaties

Er komt een nieuwe invulling voor de voormalige locaties van de Koningin Emmaschool aan de Fortlaan en de Slochterenlaan. Samen met de buurt stellen we vast wat er op deze locaties nodig en wenselijk is. We gaan het bijvoorbeeld hebben over de hoeveelheid bebouwing, voor welke doelgroep, type en uitstraling, invulling van groen, spelen en ontmoeten. Het gezamenlijk gemaakte plan leggen we voor aan de gemeenteraad, die daarover een besluit neemt.

Meld u aan voor de bijeenkomst op 19 of 23 april 2022

Op dinsdag 19 april en zaterdag 23 april 2022 is er een Passende Puzzelroute over de Emmalocaties. U kunt aangeven wanneer u wilt komen. Via e-mail krijgt u van ons een bevestiging met de datum en tijd waarop u bent ingedeeld. De bijeenkomst is bij Fortlaan 9 in Bussum.

Programma bijeenkomst

In een groepje van maximaal 15 personen doorloopt u een route langs 4 haltes. U krijgt informatie over de uitgangspunten van de opdracht en hoe deze stedenbouwkundig zijn vertaald. Aan de hand van maquettes worden verschillende mogelijkheden voor de Emmalocaties getoond. We zijn benieuwd wat u aanspreekt en wat niet. De route duurt ongeveer 1 uur en 20 minuten.

Meer informatie en aanmelden voor de bijeenkomst op 19 en 23 april 2022.

Projectopdracht Emmalocaties vastgesteld

Uit het participatietraject dat in september 2020 begon kwam een concept Projectopdracht voor de ontwikkeling van de Emmalocaties tot stand. In maart 2021 konden inwoners op deze concept Projectopdracht reageren. De reacties hebben geleid tot aanscherping van de Projectopdracht. Het college legde de aangescherpte Projectopdracht ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Op 7 juli 2021 heeft de gemeenteraad de Projectopdracht (PDF, 3 MB) unaniem vastgesteld.

Ontwikkelteam

Er volgt een gezamenlijk traject met bewoners tot het maken van een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). Hierin wordt de Projectopdracht op alle onderdelen concreet gemaakt. Dit gebeurt ook weer zoveel mogelijk samen met inwoners, zoals dat bij de Projectopdracht ook is gedaan. Het Ontwikkelteam, bestaande uit 5 bewoners, een gemeentelijke projectleider, een stedenbouwkundig specialist, een communicatie- en participatieadviseur en een onafhankelijke begeleider, neemt hierin het voortouw.

Aanscherping Projectopdracht

Het volledige overzicht van Reacties en wat daar mee is gedaan, is terug te vinden in de Reactienota (PDF, 877 kB). Enkele punten uit de reactienota:

Verkeer en parkeren toegevoegd

In de concept Projectopdracht ontbraken uitgangspunten voor zowel het parkeren als de verkeersafwikkeling. Deze zijn toegevoegd.

Hoogbouw Slochterenlaan beperkt

Er zijn veel reacties gekomen en zorgen geuit over mogelijke hoogbouw aan de Slochterenlaan. Het uitgangspunt blijft de ruimtelijke kwaliteit. In de Projectopdracht is nu aangegeven dat de ontwikkelpotentie van de beide locaties wordt bepaald aan de hand van de mogelijkheden binnen het beschermd dorpsgezicht en de groenstructuren. ‘Bebouwing t/m drie bouwlagen is (voor beide locaties) het uitgangspunt. Alleen ter hoogte van de galerijflat aan de Slochterenlaan onderzoeken we de ontwikkelpotentie t/m maximaal 4 bouwlagen.’ Hoogbouw (vijf lagen of meer) is uitgesloten.

Verdeling sociale woningbouw over beide locaties

In de concept Projectopdracht werd geen uitspraak gedaan over hoe de sociale woningbouw verdeeld moet worden over de twee locaties. Op beide locaties kan sociale woningbouw ontwikkeld worden en dat is ook het uitgangspunt. De Projectopdracht zegt daar nu over: ‘Van wat wij bouwen is tenminste 1/3e sociale huur en beide locaties dragen daaraan bij’.

Nieuwsbrief

Via de digitale nieuwsbrief blijft u op de hoogte. Aanmelden voor de nieuwsbrief.

Reageren

Stuur uw vraag, idee of suggestie naar emmalocaties@gooisemeren.nl.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 2 - initiatief

Vastgestelde documenten

Overige informatie