Emmalocaties

Er komt een nieuwe invulling voor de voormalige locaties van de Koningin Emmaschool aan de Fortlaan en de Slochterenlaan. Samen met de buurt stellen we vast wat er op deze locaties nodig en wenselijk is. We hebben het bijvoorbeeld over de hoeveelheid bebouwing, voor welke doelgroep, type en uitstraling, invulling van groen, spelen en ontmoeten. Het gezamenlijk gemaakte plan leggen we voor aan de gemeenteraad, die daarover een besluit neemt.

Definitief Stedenbouwkundig Programma van Eisen

Sinds 2020 wordt gesproken over een nieuwe invulling voor de locaties waar vroeger de Emmaschool stond aan de Fortlaan en de Slochterenlaan inclusief het speelveld. In een uitgebreid participatietraject is in stappen toegewerkt naar een  Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). Een Ontwikkelteam, dat bestaat uit buurtbewoners, medewerkers van gemeente Gooise Meren en een stedenbouwkundig bureau, nam hierin het voortouw en betrok de buurt hierbij. In het SPvE staat aan welke eisen en ambities de woningbouw moet voldoen. Een van de uitgangspunten is dat er een gevarieerd woningenaanbod komt. Het gaat om 3 locaties waar het volgende woonprogramma is voorzien:

  • Fortlaan: minimaal 12 en maximaal 16 appartementen in de vrije sector
  • Slochterenlaan Noord: 2 woongebouwen, waarvan 1 voor sociale huur en de andere voor middeldure huur
  • Slochterenlaan Zuid: 1 gebouw bestemd voor woon-zorgappartementen

De 4e locatie is het speelveld aan de Slochterenlaan met een minimale afmeting van 2.000 m2.

Van 19 tot en met 28 november 2022 was het mogelijk te reageren op de concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen (PDF, 15 MB). Alle reacties zijn verwerkt in een reactienota (PDF, 667 kB). Het definitieve Stedenbouwkundig Programma van Eisen (PDF, 19 MB) wordt in mei 2023 ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad van Gooise Meren.

Magazine

Magazine Emmalocaties  april 2023

Nieuwsbrief

Via de digitale nieuwsbrief blijft u op de hoogte. Aanmelden voor de nieuwsbrief.

Reageren

Stuur uw vraag, idee of suggestie naar emmalocaties@gooisemeren.nl.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 3 - definitie

Actuele documenten

Overige informatie

Fase 2 - initiatief

Vastgestelde documenten

Overige informatie