Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Spiegelstraat en omgeving

In de Spiegelstraat, Graaf Wichmanlaan tussen Meentweg en Meerweg, Nassaupark, Middenlaan, Spiegeldwarsstraat en de Meentweg tussen Spiegelstraat en Herenstraat is het riool aan vervanging toe. Dit biedt kansen om gelijktijdig met het vervangen van het riool het regenwater van de daken zo veel mogelijk gescheiden in te zamelen en af te voeren en de bovengrondse inrichting vorm te geven met de inzichten van nu. Eerst vragen we inwoners en ondernemers in het plangebied ervaringen te delen om de uitgangspunten voor het ontwerp te kunnen formuleren. Daarna volgt de ontwerpfase met als doel een definitief ontwerp voor het plangebied. De uitvoering start naar verwachting in 2022.

Enquête herinrichting Spiegelstraat en omgeving

Tot en met 21 februari 2021 konden inwoners en ondernemer uit het plangebied een enquête invullen over wat zij graag terugzien in het nieuwe ontwerp en wat niet op het gebied van:

 • Verkeer
 • Parkeren
 • Laden en lossen
 • Toegankelijkheid
 • Inrichting openbare ruimte
 • Groenvoorziening en bomen
 • Spelen
 • Afvalinzameling

Vervolg na de enquête

 • Na 21 februari 2021 verwerken we de enquêteresultaten per straat en onderwerp
 • We kijken wat er in het ontwerp kan worden meegenomen en wat niet
 • De uitkomsten van de enquête vormen samen met andere ontwerpuitgangspunten de basis voor de Nota van Uitgangspunten (NVU)
 • De NVU leggen we voor ter besluitvorming aan de gemeenteraad
 • Na goedkeuring van de NVU door de raad vormt de NVU de basis voor de uitwerking van het Voorlopig Ontwerp (VO)
 • U krijgt bericht en heeft de mogelijkheid om op dit VO online te reageren
 • Uw reacties verwerken we in een Reactienota
 • De Reactienota leggen we samen met het VO ter toetsing voor aan de gemeenteraad
 • De uitkomsten van de besluitvorming communiceren we op deze projectpagina
 • Vanuit het Voorlopig Ontwerp, de Reactienota en eventuele besluiten van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad volgt een Definitief Ontwerp (DO)
 • Vanuit de besluitvorming die daaruit volgt, vervolgen we het project en communiceren we naar alle belanghebbenden over de uitvoering van de werkzaamheden

Het proces is in deze fase:

 1. 1pre-initiatief
 2. 2initiatief
 3. 3definitie
 4. 4ontwerp
 5. 5voorbereiding
 6. 6realisatie
 7. 7nazorg

Uitleg over de fases .

Alle documenten

Fase 2 - initiatief

Vastgestelde documenten

Overige informatie