Spiegelstraat en omgeving

In de Spiegelstraat, Graaf Wichmanlaan tussen Meentweg en Meerweg, Nassaupark, Middenlaan, Spiegeldwarsstraat en de Meentweg tussen Spiegelstraat en Herenstraat moet er een nieuw riool komen. We kijken dan meteen of we het regenwater van de daken zoveel mogelijk gescheiden kunnen inzamelen en afvoeren. Ook kijken we of we de inrichting van de openbare ruimte kunnen verbeteren. In september 2022 zijn inwoners en betrokkenen in het plangebied gevraagd ervaringen te delen om de uitgangspunten voor het ontwerp te formuleren. Het definitief ontwerp voor het plangebied is in juni 2023 gepresenteerd. We denken in 2024 te kunnen beginnen met de uitvoering.

De gemeente werkt samen met de Provincie Noord-Holland en het Rijk. Ook zij vinden veilig verkeer belangrijk, daarom hebben zij aan dit project een financiële bijdrage geleverd.

Planning

Definitief Ontwerp

 • 6 december 2023 Politieke Avond
 • Het Definitief Ontwerp (DO) is 31 oktober 2023 vastgesteld door het college 
 • Het Definitief Ontwerp (DO) is 20 juni 2023 gepresenteerd
 • Reageren op het DO was mogelijk tot 4 juli 2023
 • Uw reacties en onze antwoorden zetten we in een zogenaamde Reactienota
 • De Reactienota leggen we samen met het DO voor aan het college. Het college neemt een besluit hierover
 • We vragen de gemeenteraad om uitvoeringskrediet
 • We communiceren de besluiten van college en gemeenteraad op deze projectpagina
 • We communiceren over de werkzaamheden die we gaan uitvoeren

Voorlopig Ontwerp vastgesteld

 • Bewoners, ondernemers, vertegenwoordigers van buurtplatforms en de ondernemersvereniging konden meepraten en adviseren over het Voorlopig Ontwerp tijdens bijeenkomsten op 13 en 20 september 2022
 • We hebben gekeken wat er in het Definitief Ontwerp kan worden meegenomen en wat niet
 • We werken het Voorlopig Ontwerp uit tot een (concept) Definitief Ontwerp

Nota van Uitgangspunten vastgesteld

 • In februari 2021 hebben we via een enquête informatie opgehaald bij een aantal belanghebbenden en stakeholders
 • In maart 2021 zijn de enquêteresultaten per straat en onderwerp verwerkt
 • De uitkomsten van de enquête en andere ontwerpuitgangspunten staan in de Nota van Uitgangspunten (NvU)
 • De gemeenteraad heeft de NvU op 11 mei 2021 vastgesteld
 • De NvU vormt de basis voor het Voorlopig Ontwerp (VO)

Het proces is in deze fase:

 1. 1pre-initiatief
 2. 2initiatief
 3. 3definitie
 4. 4ontwerp
 5. 5voorbereiding
 6. 6realisatie
 7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 4 - ontwerp

Vastgestelde documenten

Overige informatie

Fase 2 - initiatief

Vastgestelde documenten

Overige informatie