Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 6 december 2023

Categorie
Politieke Avond,
Locatie
Gemeentehuis Bussum
Tijd
19:30 - 23:00 uur
Agenda van
19:30 - 20:30
Vergadercentrum 1e etage, Het Gesprek II Invoeren burgerinitiatief (698535)
20:45 - 21:45
Raadzaal, Het Gesprek III Startnotitie project Veldweg (701298)
Vergadercentrum 1e etage, Het Gesprek IV Decemberwijziging begroting 2023 (714943)
22:00 - 23:00
Raadzaal, Het Gesprek V Visie Onderwijshuisvesting 2023
Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:30 - 20:30Raadzaal

Herinrichting Spiegelstraat e.o.( 711373)

Het Gesprek I

De raad gaat in gesprek over het goedkeuren van een geldbedrag voor de herinrichting van de Spiegelstraat en omgeving  (e.o.). De gemeente wil de riolering vervangen en de kwaliteit van de openbare ruimte flink verhogen. Dit betekent dat ook het wegdek, het groen en de openbare verlichting worden vernieuwd. Door gebruik te maken van klimaat-adaptieve maatregelen is de Spiegelstraat e.o. straks ook klimaat robuust. Daarbij zijn de verkeersstromen verbeterd en voldoet de inrichting aan de eisen voor veiligheid en duurzaamheid.

De samenspraak met omwonenden en belanghebbenden heeft geleid tot een Definitief Ontwerp (DO). Om in 2024 te beginnen met de werkzaamheden is een krediet nodig van € 3.693.000, -. De raad wordt gevraagd dit bedrag beschikbaar te stellen en de begroting hierop aan te passen.

De voorzitter is Maarten Balzar

Bijgevoegde documenten

Vergadercentrum 1e etage

Invoeren burgerinitiatief (698535)

Het Gesprek II

Tijdens de raadsvergadering van 26 januari 2022 nam de raad de motie ‘Invoering Burgerinitiatief/Burgeragendering’ aan. Via een burgerinitiatief kunnen inwoners een concreet voorstel aandragen of een onderwerp voor debat op de raadsagenda plaatsen. Hiervoor moet het burgerinitiatief wel aan een aantal regels voldoen. Die zijn opgeschreven in de Verordening Burgerinitiatief Gooise Meren. De raad wordt gevraagd de verordening vast te stellen maar gaat hierover eerst in gesprek.

De voorzitter is Oscar Rijcken-Voigt

20:45 - 21:45Raadzaal

Startnotitie project Veldweg (701298)

Het Gesprek III

Deze startnotitie is het begin van een herontwikkeling op het parkeerterrein aan de Veldweg. In de startnotitie staan drie scenario’s beschreven voor de herontwikkeling. Het voorstel is om deze scenario's uit te werken waarbij de gebiedsvisie voor het centrum van Bussum als uitgangspunt dient. De scenario’s worden onderzocht op haalbaarheid en wat de invloed is op het parkeeraanbod en welke relatie zij hebben tot andere projecten in het centrum van Bussum. De uitkomsten van de haalbaarheidsstudies worden op een later moment voorgelegd aan de raad.

De raad wordt gevraagd de Startnotitie project Veldweg vast te stellen.

De voorzitter is Marjolein Groot Koerkamp

Vergadercentrum 1e etage

Decemberwijziging begroting 2023 (714943)

Het Gesprek IV

De decemberwijziging is bedoeld om de begroting 2023 zo veel mogelijk aan te laten sluiten bij de werkelijke cijfers. Hierdoor zijn er straks minder verschillen bij de jaarrekening 2023 en is de gemeente rechtmatig. De verantwoording over het beleid vindt plaats in de Jaarstukken 2023.

De raad wordt gevraagd de Decemberwijziging begroting 2023 vast te stellen.

De voorzitter is Andreas van der Schaaf

22:00 - 23:00Raadzaal

Visie Onderwijshuisvesting 2023

Het Gesprek V