Veldweg

Er moet een nieuwe invulling komen voor het parkeerterrein aan de Veldweg dat in eigendom is van de gemeente. De afgelopen jaren zijn er verschillende plannen gemaakt, maar op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de toekomst van het terrein. Op 20 december 2023 heeft de gemeenteraad de startnotitie vastgesteld waarmee een haalbaarheidsstudie is opgestart naar 3 scenario’s gebaseerd op de ambities die de gemeente heeft met het parkeerterrein, zoals vastgelegd in de gebiedsvisie centrum Bussum.

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 2 - initiatief

Vastgestelde documenten