Nieuwe Raadhuis

Café ’t Raedthuys, aan de achterzijde van het gemeentehuis is sinds enige tijd gesloten. Het café is verkocht.

Er is een plan uitgewerkt om op deze plek een kleinschalig woongebouw te realiseren (14 woningen).

Planning

  • Vaststelling bestemmingsplan door raad: mei/juni 2024
  • Indiening aanvraag omgevingsvergunning: juni/juli 2024
  • Start bouw: laatste kwartaal van 2024

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Inspraak mogelijk

Stukken ter inzage bekijken

Het ontwerp bestemmingsplan Het Nieuwe Raadhuis Bussum is op 22 december 2023  tot en met donderdag 1 februari 2024  ter inzage gelegd. U kunt de stukken online bekijken op deze projectpagina of op omgevingswet.overheid.nl.

Liever niet online bekijken? Bekijk de stukken dan in het gemeentehuis in Bussum tijdens de openingstijden.