Toekomst Bussum-Zuid

De gemeente werkt aan een toekomstplan voor Bussum-Zuid: de Gebiedsvisie Bussum-Zuid. In Bussum-Zuid liggen opgaven en ook kansen. In de wijk zijn veel (veelal huur)woningen verouderd of van onvoldoende kwaliteit. Ze moeten worden opgeknapt of mogelijk vervangen door nieuwe woningen. De gemeente wil in Bussum-Zuid tegelijkertijd extra woningen bouwen, vanwege de grote woningbehoefte in Gooise Meren. Voor deze onderwerpen is het nodig om een totaal toekomstbeeld voor Bussum-Zuid te maken.

Een plan voor Bussum-Zuid

Hoe blijft Bussum-Zuid in de toekomst een moderne, veilige en duurzame wijk? Een wijk met meer én goede woningen, voor verschillende groepen. Een wijk waarin het prettig en veilig wonen, werken en recreëren is. Welke ontwikkelingen zijn mogelijk en nodig om daar te komen en hoe worden al deze ontwikkelingen in samenhang bekeken? De opgaven en kansen komen samen in de Gebiedsvisie Bussum-Zuid. Dit plan geeft een globaal kader voor de toekomstige ontwikkeling van de wijk.

Klankbordgroep

Op de bijeenkomsten 15 en 16 mei 2023 heeft de gemeente veel meningen, ideeën en wensen opgehaald uit de wijk. Ook zijn er veel reacties binnengekomen via de online vragenlijst. De gemeente is met de klankbordgroep dieper op deze ideeën, wensen en onderwerpen ingegaan. Tijdens 3 bijeenkomsten van elk ongeveer 2,5 uur heeft de gemeente met de klankbordgroep gewerkt aan de gebiedsvisie Bussum-Zuid.

Vervolg

De gemeente gebruikt de gesprekken met bewoners, bedrijven en instellingen als bouwsteen voor de concept Gebiedsvisie Bussum-Zuid. Daar wordt nu hard aan gewerkt. Er worden onder andere veel gesprekken gevoerd met interne en externe deskundigen op het gebied van wonen, mobiliteit en parkeren, groen, economie, recreatie en samenleven. In het voorjaar 2024 komt er een brede participatiebijeenkomst over de ideeën en mogelijke oplossingen voor Bussum-Zuid.

Nieuwsbrief

Om u op de hoogte te houden over dit project kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief Toekomst Bussum-Zuid.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.