Toekomst Bussum-Zuid

De gemeente werkt aan een toekomstplan voor Bussum-Zuid: de Gebiedsvisie Bussum-Zuid. In Bussum-Zuid liggen opgaven en ook kansen. In de wijk zijn veel (veelal huur)woningen verouderd of van onvoldoende kwaliteit. Ze moeten worden opgeknapt of mogelijk vervangen door nieuwe woningen. De gemeente wil in Bussum-Zuid tegelijkertijd extra woningen bouwen, vanwege de grote woningbehoefte in Gooise Meren. Voor deze onderwerpen is het nodig om een totaal toekomstbeeld voor Bussum-Zuid te maken.

Een plan voor Bussum-Zuid

Hoe blijft Bussum-Zuid in de toekomst een moderne, veilige en duurzame wijk? Een wijk met meer én goede woningen, voor verschillende groepen. Een wijk waarin het prettig en veilig wonen, werken en recreëren is. Welke ontwikkelingen zijn mogelijk en nodig om daar te komen en hoe worden al deze ontwikkelingen in samenhang bekeken? De opgaven en kansen komen samen in de Gebiedsvisie Bussum-Zuid. Dit plan geeft een globaal kader voor de toekomstige ontwikkeling van de wijk. 

Klankbordgroep

Op de bijeenkomsten 15 en 16 mei 2023 heeft de gemeente veel meningen, ideeën en wensen opgehaald uit de wijk. Ook zijn er veel reacties binnengekomen via de online vragenlijst. De gemeente gaat met een klankbordgroep dieper op deze ideeën, wensen en onderwerpen in. Tijdens 3 bijeenkomsten van elk ongeveer 2.5 uur werkt de gemeente met de klankbordgroep verder aan de gebiedsvisie Bussum-Zuid. Iedereen die woont of werkt in of rondom Bussum-Zuid of dat zou willen, kan daaraan deelnemen. Als deelnemer van de klankbordgroep praat u niet voor uw eigen persoonlijke belang, maar in het belang van de (toekomst van de) wijk. Wat er van een deelnemer in de klankbordgroep wordt verwacht leest u in de nieuwsbrief van 15 juni 2023. Aanmelden voor de klankbordgroep is niet meer mogelijk.

Vervolg

De gemeente gebruikt de gesprekken met bewoners, bedrijven en instellingen als bouwsteen voor de Gebiedsvisie Bussum-Zuid. De verwachting is dat de definitieve versie van de gebiedsvisie in het 1e kwartaal van 2024 klaar is en aangeboden wordt bij de gemeenteraad.

Nieuwsbrief

Om u op de hoogte te houden over dit project kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief Toekomst Bussum-Zuid.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.