Toekomst Bussum-Zuid

De gemeente werkt aan een toekomstplan voor Bussum-Zuid: de Gebiedsvisie Bussum-Zuid. In Bussum-Zuid liggen opgaven en ook kansen. In de wijk zijn veel (veelal huur)woningen verouderd of van onvoldoende kwaliteit. Ze moeten worden opgeknapt of mogelijk vervangen door nieuwe woningen. De gemeente wil in Bussum-Zuid tegelijkertijd extra woningen bouwen, vanwege de grote woningbehoefte in Gooise Meren. Voor deze onderwerpen is het nodig om een totaal toekomstbeeld voor Bussum-Zuid te maken.

Een plan voor Bussum-Zuid

Hoe blijft Bussum-Zuid in de toekomst een moderne, veilige en duurzame wijk? Een wijk met meer én goede woningen, voor verschillende groepen. Een wijk waarin het prettig en veilig wonen, werken en recreëren is. Welke ontwikkelingen zijn mogelijk en nodig om daar te komen en hoe worden al deze ontwikkelingen in samenhang bekeken? De opgaven en kansen komen samen in de Gebiedsvisie Bussum-Zuid. Dit plan geeft een globaal kader voor de toekomstige ontwikkeling van de wijk. In mei 2023 zijn er verschillende momenten geweest waarbij de gemeente met inwoners, instellingen en organisaties in gesprek is gegaan over de toekomst van Bussum-Zuid.

Bijeenkomsten 15 en 16 mei 2023 terugkijken

De gemeente heeft op maandag 15 mei en dinsdag 16 mei 2023 bijeenkomsten over de toekomst van Bussum-Zuid georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten is een presentatie gegeven en konden inwoners, instellingen en organisaties meedenken over de toekomst van Bussum-Zuid. U kunt de presentatie van de bijeenkomst terugkijken.

Online vragenlijst

Tijdens de bijeenkomsten van 15 en 16 mei 2023 heeft de gemeente veel meningen, ideeën en wensen opgehaald uit de wijk. Daarnaast hebben we veel reacties gekregen via de online vragenlijst waarin ook kon worden meegedacht over de toekomst van Bussum-Zuid. Invullen van de vragenlijst was mogelijk tot en met 31 mei 2023.

Vervolg

De gemeente gebruikt de gesprekken met bewoners, bedrijven en instellingen als bouwsteen voor de Gebiedsvisie Bussum-Zuid. De verwachting is dat de definitieve versie van de gebiedsvisie in het najaar van 2023 klaar is en aangeboden wordt bij de gemeenteraad.

Nieuwsbrief

Om u op de hoogte te houden over de ontwikkelingen en planning van dit project kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief Toekomst Bussum-Zuid.

Nieuwsbrief Toekomst Bussum-Zuid 17 mei 2023

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.