Muiden Noordwest

Er komt een plan voor de wijk Noordwest in Muiden. De wijk ligt tussen de oude Vesting, de Vecht, de nieuwbouwwijk de Krijgsman en de Muidertrekvaart. In en rond de wijk spelen verschillende ontwikkelingen: de bouw van nieuwe woningen in de Krijgsman, de wens voor uitbreiding van strand en haven alsook de wens voor kleinschalige horeca in de Westbatterij. Het verkeer over de weg en het water neemt toe en heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van uw wijk. In de wijk speelt de herontwikkeling van de lege schoollocatie en vraagt het corporatiebezit aandacht. Deze ontwikkelingen moeten in samenhang worden bekeken en er moet antwoord komen op de vraag: hoe gaan we met al deze ontwikkelingen om en wat is er nodig om te zorgen dat Muiden Noordwest als wijk sterk, levendig en leefbaar is?

Meepraten over toekomst Muiden Noordwest

Op woensdagavond 25 januari 2023 zetten we samen een volgende stap in een toekomstplan voor Muiden Noordwest. Aanmelden is nodig en kan vanaf 13 januari 2023 op gooisemeren.nl/muidennoordwest.

Kwaliteit Muiden Noordwest verbeteren

De gemeente wil de kwaliteit van het noordwestelijk deel van Muiden verbeteren. Dit gebied ligt tussen de oude Vesting, de Vecht, Westbatterij, de Krijgsman en de Muidertrekvaart, met als kern de wijk Noordwest. In en rond de wijk spelen verschillende ontwikkelingen. Hoe moeten en willen we met deze ontwikkelingen omgaan? Wat is er nodig is om te zorgen dat Muiden Noordwest als wijk sterk, levendig en leefbaar is? Hier maken we een plan voor dat eind 2023 klaar moet zijn. We noemen dit het ‘masterplan’.

Onderzoek naar belangrijke onderwerpen voor bewoners

Op 22 september 2022 was de startbijeenkomst voor bewoners en geïnteresseerden. Daar hebben we goed geluisterd naar de onderwerpen die bewoners belangrijk vinden voor hun wijk. Eind 2022 is er onderzoek gedaan naar deze onderwerpen en is er regelmatig gesproken met de klankbordgroep. Een deel van de onderzoeken is nu al te zien op gooisemeren.nl/muidennoordwest. Hier vindt u ook informatie over de stappen om te komen tot een masterplan en alle ontwikkelingen die in de omgeving spelen.

Programma bijeenkomst woensdag 25 januari 2023

In de bijeenkomst op 25 januari 2023 lichten we de onderzoeken toe. En we bespreken de uitkomsten met elkaar:

  • We horen graag van u wat u aanspreekt en wat niet
  • Wat valt op, waar zitten risico’s en waar zitten kansen?

Al uw reacties gebruiken we om de mogelijke oplossingsrichtingen te gaan formuleren.

Aanmelden vanaf 13 januari 2023

Om u voldoende ruimte te geven om inhoudelijk te reageren en een goed gesprek te voeren, doen we dit in kleine groepen. Daarom is aanmelden voor de bijeenkomst nodig. Dit kan vanaf 13 januari 2023 op gooisemeren.nl/muidennoordwest.

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 2 - initiatief