Bredius gebiedsontwikkeling

Het Brediusterrein in Muiden is in ontwikkeling. De ruimte wordt ingericht voor sport en wonen. Er komen 4 sportvelden, een oefenveld en aan de rand 90 woningen (waarvan 50 sociale huur). Er liggen nu 2 voetbalvelden en 2 hockeyvelden en een half oefenveld. De sporthal is sinds begin 2023 klaar. De nieuwe entree vanaf de Maxisweg, het parkeerterrein en de groene zone rondom het sportcomplex zijn al enkele jaren geleden aangelegd. Inmiddels is ook eind 2023 de busbaan aan de westzijde van het gebied opgeleverd samen met de herprofilering van de Amsterdamsestraatweg. In dit westelijke deel volgt nog een groen inrichting. Om extra woningen te kunnen ontwikkelen is het bestemmingsplan aangepast. Dit bestemmingsplan is in 2022 onherroepelijk geworden. Na een aanbesteding is Slokker Vastgoed gekozen als partij om de 90 woningen te gaan realiseren. Zij doen dit in samenwerking met woningcorporaties Het Gooi en Omstreken en Dudok Wonen. De verwachting is dat begin 2026 het totale plan klaar is.

Deelprojecten:

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 5 - voorbereiding

Overige informatie

Fase 4 - ontwerp

Vastgestelde documenten

Fase 3 - definitie

Vastgestelde documenten

Fase 2 - initiatief