logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Amersfoortsestraatweg 81-85

De ontwikkelaars Boelens de Gruyter Participaties II B.V. en Van Wanrooij Projectontwikkeling B.V werken samen in de VOF Bussum. Partijen willen op de Amersfoortsestraatweg 81-85 in Bussum woningen bouwen. Het gaat om de locatie van de voormalige datacentrale van de KPN. Omdat het technisch niet haalbaar is om de huidige gebouwen te behouden, is het de bedoeling om de gebouwen te slopen. Er komen 3 nieuwe gebouwen met in totaal 58 woningen. De huidige kelders dienen als fundering voor de nieuwe woningen en appartementen.

Bestemmingplan De Engh en Nota van Uitgangspunten

Voor deze locatie geldt het bestemmingsplan De Engh, zoals vastgesteld door de raad van de gemeente Bussum op 20 april 2006 en goedgekeurd door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 21 november 2006. De  herontwikkeling van de locatie is niet mogelijk binnen het geldende bestemmingsplan. Er is om die reden een Nota van Uitgangspunten opgesteld. De Nota van Uitgangspunten is het startdocument voor de verdere communicatie, participatie en besluitvorming. Verder schetst deze nota de kaders waarbinnen besluitvorming voor het nieuw op te stellen bestemmingsplan plaats kan vinden.

Bestemmingsplan vastgesteld

Het bestemmingsplan De Engh - Amersfoortsestraatweg 81-85  is vastgesteld. Het plan bekijkt u op ruimelijkeplannen.nl

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.