Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

De Krijgsman

De bouw van de nieuwe woonwijk De Krijgsman op het terrein van de oude kruitfabriek is in volle gang. Eind 2018 zijn de eerste 150 woningen klaar. Vanaf de zomer 2018 start de verkoop van de volgende fase met ruim 300 woningen. Er komen in totaal maximaal 1.300 woningen. Ook is er ruimte voor kleinschalige voorzieningen als winkels, horeca, sport of een gezondheidscentrum. Bij de inrichting van de wijk spelen groen en water, de openbare ruimte en natuur- en cultuurhistorische waarden een grote rol. De eerste woningen zijn via het Kruitpad bereikbaar totdat de toegangsweg vanaf de Maxisweg klaar is.

Voor informatie over de woningbouw en de voorzieningen van De Krijgsman, zie dekrijgsmanmuiden.nl.

Laatste fase sanering volkstuintjes langs de IJmeerdijk

De sanering van de grond op het Krijgsmanterrein nabij de IJmeerdijk bevindt zich in de laatste fase.

De laatste onderzoeken die gedaan moesten worden in het kader van de bodemsanering zijn begin 2021 afgerond. In juni 2021 is gestart met het afgraven van de grond van het westelijk terreindeel . Dit gebeurt onder toezicht van de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV). Bij het ontgraven worden er diverse depots gevormd die na bemonstering worden afgevoerd. De verwachting is dat de werkzaamheden oktober 2021 klaar zijn. De afgelopen periode is er intensief contact geweest tussen Krijgsman CV en het bestuur van de bewonersvereniging. Met het bestuur van de bewonersvereniging zijn de plannen besproken en afgestemd.

Deelprojecten:

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases .

Alle documenten

Fase 4 - ontwerp

Vastgestelde documenten

Fase 3 - definitie

Vastgestelde documenten