Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

De Krijgsman

De bouw van de nieuwe woonwijk De Krijgsman op het terrein van de oude kruitfabriek is in volle gang. Eind 2018 zijn de eerste 150 woningen klaar. Vanaf de zomer 2018 start de verkoop van de volgende fase met ruim 300 woningen. Er komen in totaal maximaal 1.300 woningen. Ook is er ruimte voor kleinschalige voorzieningen als winkels, horeca, sport of een gezondheidscentrum. Bij de inrichting van de wijk spelen groen en water, de openbare ruimte en natuur- en cultuurhistorische waarden een grote rol. De eerste woningen zijn via het Kruitpad bereikbaar totdat de toegangsweg vanaf de Maxisweg klaar is.

Voor informatie over de woningbouw en de voorzieningen van De Krijgsman, zie dekrijgsmanmuiden.nl.

Deelprojecten:

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 4 - ontwerp

Vastgestelde documenten

Fase 3 - definitie

Vastgestelde documenten