Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Gebiedsontwikkeling rondom Naarderheem

Revalidatiecentrum Naarderheem aan de Amersfoortsestraatweg werkt aan een plan voor nieuwbouw van het revalidatiecentrum. De Visie Amersfoortsestraatweg en het Beeldkwaliteitsplan Amersfoortsestraatweg zijn hierbij het uitgangspunt. Het gaat in de visie en het beeldkwaliteitsplan om het deel van de Amersfoortsestraatweg vanaf de Kapitein Meijerbrug tot aan de rotonde bij de Albert Heijn. De bedoeling is om de visie en het beeldkwaliteitsplan tot leven te laten komen op het perceel van Naarderheem. Omdat Naarderheem voor hun eigen plannen niet het gehele perceel nodig heeft kijken de gemeente en Vivium Naarderheem naar wat we nog meer kunnen realiseren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het realiseren van woningbouw en/of maatschappelijke functies.

Ontwerpbestemmingsplan Naarderheem ter inzage tot 16 februari 2022

Revalidatiecentrum Naarderheem (onderdeel van Vivium Zorggroep) aan de Amersfoortsestraatweg heeft de afgelopen tijd gewerkt aan een plan voor nieuwbouw. Het huidige gebouw dateert uit de jaren ’70 en past niet meer bij de zorgverlening van deze tijd en in de toekomst. Naarderheem heeft voor de nieuwbouw niet het gehele perceel nodig en heeft samen met de gemeente en belanghebbenden gekeken naar de mogelijkheden voor het resterende perceel. Daarover zijn regels opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan is nu klaar en ligt vanaf 6 januari 2022 6 weken ter inzage tot 16 februari 2022.

Bekijk het Ontwerpbestemmingsplan Naarderheem op ruimtelijkeplannen.nl

Nieuw Naarderheem compact in een groene omgeving

Het nieuwe Naarderheem wordt compacter zodat er slimmer en efficiënter gewerkt kan worden. Het gebouw komt zoveel mogelijk een groene omgeving. Medewerkers van Naarderheem rijden straks niet meer door de Dirk Tersteeglaan maar via de Amersfoortsestraatweg. Het park tussen de vesting en Naarderheem wordt openbaar met een wandelroute naar de Abri. Daarnaast zijn er in het ontwerpbestemmingsplan regels vastgelegd waar toekomstige bebouwing op het resterend perceel aan moet voldoen en wat daar mag komen. Dat zijn vooral woningen en maatschappelijke functies zoals een kinderopvang, medische functies of dagopvang voor ouderen.

Omgevingstafels onderdeel van proces

Om te komen tot dit ontwerpbestemmingsplan is 3 keer gesproken met de zogenaamde Omgevingstafel. Aan deze Omgevingstafel namen ongeveer 10 belanghebbenden deel, waaronder bewoners uit de directe omgeving, adviseurs van de gemeente en andere contractpartners. Tijdens de omgevingstafels zijn dilemma’s besproken en is in een constructieve sfeer gezocht naar oplossingen. Na de laatste omgevingstafel in juni dit jaar heeft Vivium/Naarderheem nog een aantal aanpassingen doorgevoerd op basis van de feedback uit de Omgevingstafel. Deze aanpassingen hebben vooral betrekking op de regels voor de toekomstige bebouwing op het resterende perceel. Zo is het maximale bouwoppervlak verkleind en zijn er nadere regels over de maximale bouwhoogte opgenomen. De bouw van deze fase 2 vindt pas over enkele jaren plaats, na de sloop en nieuwbouw van Naarderheem. Afgesproken is dat Vivium de plannen voor deze fase vroegtijdig deelt met de direct belanghebbenden in de omgeving van de betrokken kavel en betrekt bij de nadere uitwerking. Tevens is het zo dat de bouw van de 2e fase pas over enkele jaren zal plaatsvinden, pas na de sloop en nieuwbouw van Naarderheem.

Zienswijze indienen en online spreekuur op 7 en 8 februari 2022

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 6 januari 2022 6 weken ter inzage op ruimtelijkeplannen.nl. Iedereen die dat wil kan in deze periode een zienswijze indienen. Op 7 en 8 februari 2022 is er een online spreekuur voor iedereen die vragen heeft over het Ontwerpbestemmingsplan. Meer informatie op gooisemeren.nl/naarderheem.

Omgevingstafel

De Omgevingstafel is een vooroverleg waarin de initiatiefnemer met belanghebbenden, gemeentelijke adviseurs en experts het ontwerpbestemmingsplan voorbereiden om uiteindelijk te komen tot een bestemmingsplan. De initiatiefnemer en alle betrokkenen komen minimaal 3 keer bij elkaar (Omgevingstafel 1, 2 en 3).

Algemene informatie over de Omgevingstafel

Online bijeenkomst 31 mei 2021 terugkijken

Bekijk de bijeenkomst van 31 mei 2021 over de nieuwbouwplannen van Naarderheem en de inrichting van de vrijkomende ruimte op het complex

Magazine

Magazine Naarderheem mei 2021

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases .

Alle documenten

Fase 1 - pre-initiatief

Vastgestelde documenten