Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Gebiedsontwikkeling rondom Naarderheem

Revalidatiecentrum Naarderheem aan de Amersfoortsestraatweg werkt samen met gemeente Gooise Meren aan een plan voor nieuwbouw van het revalidatiecentrum. De Visie Amersfoortsestraatweg en het Beeldkwaliteitsplan Amersfoortsestraatweg zijn hierbij het uitgangspunt. Het gaat in de visie en het beeldkwaliteitsplan om het deel van de Amersfoortsestraatweg vanaf de Kapitein Meijerbrug tot aan de rotonde bij de Albert Heijn. De bedoeling is om de visie en het beeldkwaliteitsplan tot leven te laten komen en samen te kijken naar wat we nog meer kunnen realiseren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het aanpakken van problemen op het gebied van verkeer en parkeren, het realiseren van woningbouw en maatschappelijke functies.

Omgevingstafel

De Omgevingstafel is een vooroverleg waarin de initiatiefnemer met belanghebbenden, gemeentelijke adviseurs en experts het ontwerpbestemmingsplan voorbereiden om uiteindelijk te komen tot een bestemmingsplan. De initiatiefnemer en alle betrokkenen komen minimaal 3 keer bij elkaar (Omgevingstafel 1, 2 en 3).

Algemene informatie over de Omgevingstafel

Bijeenkomst voor alle belanghebbenden

Naast de gesprekken aan de Omgevingstafel volgt er een bijeenkomst voor alle belanghebbenden, ook zij die niet aan de Omgevingstafel meedoen.

Webinar 29 oktober 2020

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases .