Gebiedsontwikkeling rondom Naarderheem

Revalidatiecentrum Naarderheem aan de Amersfoortsestraatweg werkt aan een plan voor nieuwbouw van het revalidatiecentrum. Het huidige gebouw komt uit de jaren ’70. Dit past niet meer bij de zorgverlening van deze tijd en in de toekomst. Het nieuwe plan gaat over het gebied langs de Amersfoortsestraatweg vanaf de Kapitein Meijerbrug tot aan de rotonde bij de Albert Heijn. De Visie Amersfoortsestraatweg (2015) en het Beeldkwaliteitsplan Amersfoortsestraatweg (2016) zijn hierbij het uitgangspunt.

Het Naarderheem heeft voor haar plannen niet het hele terrein nodig. Daarom kijken de gemeente en Vivium Naarderheem naar wat we nog meer kunnen doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan woningen en/of maatschappelijke functies.

Nieuw Naarderheem compact in een groene omgeving

Het nieuwe Naarderheem wordt kleiner om slimmer en efficiënter te kunnen werken. Het gebouw komt zoveel mogelijk in een groene omgeving. Medewerkers van Naarderheem rijden straks niet meer door de Dirk Tersteeglaan maar via de Amersfoortsestraatweg. Het park tussen de Vesting en Naarderheem wordt openbaar met een wandelroute naar de Abri.  

Planning

  • Eind 2023: Start (sloop)werkzaamheden
  • Voorjaar 2024: Start bouwwerkzaamheden nieuwe Naarderheem
  • De verwachting is dat het nieuwe Naarderheem in 2026 klaar is

Zie ook website Vivium over nieuwbouw Naarderheem

Bestemmingsplan Naarderheem

Om de nieuwbouw mogelijk te maken, is een bestemmingsplan opgesteld. Naarderheem heeft voor de nieuwbouw niet het hele terrein nodig. Daarom hebben Naarderheem, gemeente en belanghebbenden gekeken naar de mogelijkheden voor rest van het terrein. Daarover staan regels in het bestemmingsplan. Regels waar toekomstige gebouwen op de rest van het terrein aan moeten voldoen en wat daar mag komen.

Dat zijn vooral woningen en maatschappelijke functies zoals een kinderopvang, medische functies of dagopvang voor ouderen. Ook wordt gedacht aan een ander zwembad in plaats van De Lunet. De Lunet zou dan versneld gesloten en gesloopt kunnen worden. Op de huidige plek van De Lunet zouden er extra binnen- en buitensportvoorzieningen kunnen komen. En de parkeerplaatsen en skatebaan bij het sportpark kunnen verbeterd worden.

De raad heeft het bestemmingsplan Naarderheem op 6 juli 2022 vastgesteld.

Filmpje met uitleg over het bestemmingsplan Naarderheem (duurt ongeveer 20 minuten)

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 1 - pre-initiatief

Vastgestelde documenten